Foto THOR BALKHED Musicum är de lokaler som en del av musikverksamheten vid LiU disponerar. 

I Musicum finns en kör- och orkestersal och där repeterar:

  • LiTHe Blås
  • Den akademiska damkören Linnea
  • Linköpings Studentsångare
  • Linköpings Akademiska Orkester
  • Östgöta Kammarkör

 Där äger också undervisningen i kurserna i Orkesterspel och Körsång rum.

I Musicum finns också två mindre övningsrum för studenter. Rummen är utrustade med pianon och är i första hand avsedda för enskild övning och för akustisk musik. LiU kan tyvärr inte tillhandahålla utrymmen eller utrustning för rockband eller liknande.


För att få tillgång till övningsrummen ska du ladda ner och fylla i en blankett som kan hämtas här (eller klicka på bilden nedan) och följa de anvisningar som står på den. 


Hitta till Musicum

Om du svårt att hitta till Musicum, använd gärna vår kart-tjänst MazeMap.

Kontakt