09 juni 2023

Frida Johansson Metso, legitimerad psykolog och samordnare för Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering är klar som moderator för Barnafridskonferensen den 24-25 januari 2024.

Porträtt Frida Metso Johansson
Frida Metso Johansson. Foto: Röda Korsets Högskola

- När barn utsätts för våld ger det omfattande konsekvenser för deras framtid. Forskning visar att traumatiska händelser tidigt i livet påverkar oss både fysiskt och psykiskt. Psykisk ohälsa är ofta kumulativ, inte minst traumatisering – en effekt av upprepade våldsamma händelser, maktlösheten och tillitsförlusten till omvärlden som de innebär. För barn kan det resultera i sjukdom som formar deras framtid eftersom det drabbar inlärningsförmåga och relationer med andra människor. ”Aldrig våld” är ett utrop för att visa allvaret i förebyggande arbete för att ingen ska lämnas ensam i utsatthet, säger Frida Johansson Metso.

Kompetenscentret där Johansson Metso arbetar länkar Röda Korsets Högskolas forskare med vårdpersonalen vid Svenska Röda Korsets sex specialiserade behandlingscenter för krigsskadade och torterade flyktingar för att möjliggöra lättfotad kliniknära forskning. Johansson Metso har tidigare också arbetat på behandlingscentret i Stockholm och med kompetensutveckling om posttraumatisk stress och tortyrskador hos Region Stockholms kunskapscenter Transkulturellt Centrum. Hon har en lång bakgrund inom frivilligarbete i civilsamhällesorganisationer, bland annat stiftelsen Mind som driver Självmordslinjen, och är idag volontärpsykolog på Vårdförmedlingen för papperslösa.

Kontakt

Relaterat innehåll