20 maj 2020

Det nyinstiftade Onkel Adams pris till framstående forskare vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet, kommer för första gången att delas ut vid höstens Akademiska högtid. Bengt Normann, ättling till Onkel Adam i rakt nedstigande led, har genom en donation instiftat priset och ser med glädje fram emot att hedra hans minne.

Man sittande i fåtölj.
Bengt Normann i hemmets lugna vrå.  Hanna Agardh

– Nuförtiden är Onkel Adam egentligen totalt okänd, eller kanske att du har sett hans namn på de förbipasserande bussarna i Linköping. Om du frågar en något sånär beläst person om vem Onkel Adam var, så har de ofta ingen aning, säger Bengt Normann.

Första bekantskapen med Onkel Adam

Inte heller Bengt Normann visste mycket om sin farmors farfars historia, när han som ung läkarstudent flyttade till Linköping år 1969. På uppmuntran av sina släktingar tog Bengt Normann reda på mer om Onkel Adam och fick bland annat veta att Onkel Adams hem, Onkel Adamsgården på Hunnebergsgatan 30 i Linköping, finns bevarat och är museum sedan 1927.

– Med tiden som jag fördjupade mig i Onkel Adams liv så har jag kommit att bli ganska förtjust i honom som person. Han stod för sunda värderingar som jag tycker är hedervärda och själv identifierar mig med. Bland annat så stöttade han både barn, kvinnor och andra utsatta grupper i samhället, berättar Bengt Normann.

Med känsla för de utsatta

Onkel Adam 1804-1889            Onkel Adam (1804-1889).Onkel Adam levde på 1800-talet och var en välkänd signatur för författaren, publicisten och den reformvänlige politikern Carl Anton Wetterbergh. Som regementsläkare vid första Livgrenadjärsregementet från 1848 till 1874 var han en känd profil i Linköping.

I sina böcker kunde han ge kängor åt det intellektuella etablissemanget, värna barnens och kvinnans rätt och argumentera för en fri uppfostran. Carl Anton Wetterbergh gav också ut barntidningen ”Linnea”, vilken är föregångaren till dagens Kamratposten.

När Onkel Adam efter ett långt liv begravs år 1889, får alla skolelever i Linköping ledigt från skolorna för att hedra honom.

– Det visar lite på hur uppskattad Onkel Adam var här i Linköping. Hans minne bör inte falla i glömska, tvärtom förtjänar han att vara mer känd än han är idag. Det är därför jag har beslutat mig för att instifta Onkel Adams pris och jag vill även att pengarna ska kunna användas på ett bra sätt, säger Bengt Normann.

Kall för undervisning

Bengt Normann själv kom till Linköping för 50 år sedan, som nylegitimerad läkare från Lund, och ingick i den första kullen doktorander som promoverades när Linköpings universitet hade sin första doktorspromotion 1973. Efter disputationen vid Mikrobiologen har Bengt Normann jobbat som infektionsläkare, klinisk lärare och universitetslektor. De sista tjugo åren av sin karriär arbetade Bengt Normann som smittskyddsläkare tillsammans med bland annat Anders Tegnell som biträdande smittskyddsläkare. Parallellt fortsatte Bengt Normann att undervisa vid Medicinska fakulteten.

– Mitt yrkesverksamma liv är helt knutet kring Medicinska fakulteten och sjukhuset. Fram till min pension har jag haft alla medicinare som studerat vid LiU som elev. Undervisningen har varit en väldigt viktig del i mitt liv och enormt rolig, vilket också märkts med de utmärkelser jag har fått från fakulteten, säger Bengt Normann.

Årligt pris vid Akademiska högtiden

Donationen kommer gå till Linköpings universitets Jubileumsstiftelse. Bengt Normanns önskan är att Onkel Adams pris ska delas ut som ett personligt pris årligen vid den Akademiska högtiden till en väletablerad, välrespekterad och framgångsrik forskare med tydlig association till Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.Johan D Söderholm, dekanus Medicinska fakultetenJohan D Söderholm, dekanus Medicinska fakulteten. Foto Magnus Johansson

– Medicinska fakulteten känner en stor tacksamhet till vår donator Bengt Normann för möjliggörande av Onkel Adams pris, som syftar till att främja medicinsk forskning vid Linköpings universitet, säger Johan Dabrosin Söderholm, dekanus vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Bengt Normann själv umgås fortfarande med flera av de som kom till Medicinska fakulteten för 50 år sedan.

– Vi känner oss fortfarande lika ungdomliga. Om vi lever och har hälsan så ska vi bli Jubeldoktorer vid den Akademiska högtiden år 2023 och det ser vi fram emot. Jag själv har inte varit aktiv när det gäller forskningen, däremot har jag satsat på undervisningen, och det tror jag har varit uppskattat. 

Note. På grund av covid-19 har årets Akademiska högtid flyttats fram till i höst. Pristagaren av Onkel Adams pris kommer att tillkännages under hösten för att emotta priset vid Akademiska högtiden.

Pristagare av Onkel Adams pris

Kontakt

Relaterat innehåll