06 oktober 2021

Fredrik Elinder, professor i molekylär neurobiologi, har utsetts till 2021 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Fredrik Elinder.Fredrik Elinder. Foto Magnus Johansson

– Ju fler patienter jag pratar med, desto mer inser jag vilken förödande sjukdom epilepsi är. Jag vill gärna bidra med det jag kan. Att nå ända fram till ett nytt läkemedel är oerhört svårt, men på vägen dit kan vi med vår forskning bidra med pusselbitar som andra kan bygga vidare på. Jag är grundforskare ända ut i fingerspetsarna och menar att det är jätteviktigt att vi förstår hur saker och ting fungerar in i minsta detalj, säger Fredrik Elinder, professor i molekylär neurobiologi vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper vid Linköpings universitet.Fredrik Elinder och hans doktorand diskuterar i labbet.Skarpa mikroskop är en viktig del i forskningen kring jonkanaler.

Fredrik Elinder forskar om de mekanismer som är grunden till den elektriska signaleringen som både driver hjärnans aktivitet och hjärtats slag. Flera sjukdomstillstånd, som epilepsi och hjärtrytmrubbningar, orsakas av att nerverna alltför lätt skickar nervimpulser även när de egentligen inte borde. Nervimpulserna uppstår genom att små kanaler i nervcellerna, jonkanaler, släpper igenom elektriskt laddade joner. I prismotiveringen till Onkel Adams pris framhålls att Fredrik Elinder har bedrivit långsiktig och nydanande forskning om de spänningsaktiverande jonkanaler som genererar och fortplantar nervimpulser i hjärna och hjärta. Genom sin forskning har Fredrik Elinder gjort upptäckter om hur dessa jonkanaler regleras. Han har också identifierat substanser som öppnar respektive stänger jonkanalerna. Sådana substanser har potential att på sikt utvecklas till nya läkemedel mot exempelvis epilepsi.

– Det är oerhört ärofyllt att ha blivit utsedd som mottagare av Onkel Adams pris, säger Fredrik Elinder.Onkel Adam.Onkel Adam 1804-1889. J. Wolf. se Leipsig

Onkel Adams pris instiftades år 2020 genom en generös donation av Onkel Adams ättling Bengt Normann till Jubileumsstiftelsen vid Linköpings universitet. Bengt Normann har tidigare varit lektor vid LiU och smittskyddsläkare. Prisets syfte är att främja medicinsk forskning vid LiU och att hedra minnet av Onkel Adam, en välkänd signatur för författaren, publicisten och politikern Carl Anton Wetterbergh på 1800-talet. Densamme var även regementsläkare och en känd Linköpingsprofil.

Medicinska fakultetens dekan Lena Jonasson har lett priskommitténs nomineringsarbete och det slutliga beslutet om pristagare tas av Jubileumsstiftelsen, som förvaltar donationen.Lena Jonasson.Lena Jonasson. Foto Anna Nilsen

– Fredrik Elinder bedriver forskning av högsta kvalitet. Utöver det är han också väldigt engagerad i att främja förutsättningarna för forskningen i sin helhet vid Medicinska fakulteten. Han har under många år tagit ett stort ansvar för att stärka forskningens utveckling, säger Lena Jonasson, dekan för Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

Årets prissumma om 200 000 kronor går till Fredrik Elinder som privatperson.


Forskning lyfts av donation

Senaste nytt från LiU

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.