På denna webbsida har vi samlat Linköpings universitets utbud av fristående kurser i kinesiska och kurser om Kina. Kurserna sträcker sig från nybörjarkurser till mer avancerade kurser för dig som vill utveckla din förmåga att använda kinesiska i yrkeslivet, och lära mer om Kina.

Shanghai SkylineShanghai Skyline Foto owngarden

Rikskinesiska, ofta kallat mandarin, talas av över en miljard människor, mestadels i Kina, men också i andra delar av Sydostasien och internationellt. På grund av den ekonomiska utvecklingen de senaste årtiondena har kinesiska blivit ett viktigt språk i näringslivet och i andra professionella sammanhang, och vikten av att förstå den kinesiskspråkiga världen har ökat i samma takt.

Fristående kurser på olika nivåer

Det är användbart att kunna kinesiska av många skäl och på olika nivåer, från att kunna småprata i sociala sammanhang till att använda språket i yrkeslivet. Våra kurser sträcker sig från nybörjarkurser som ger dig grunden i talad och skriven kinesiska med ett särskilt fokus på professionella sammanhang, till mer avancerade kurser för dig som vill utveckla din förmåga att använda kinesiska i yrkeslivet. Vi erbjuder också kurser om Kina och kinesisk kultur på svenska.

Även en tusenmilafärd börjar med ett första steg

Att lära sig kinesiska tar tid, men det är användbart även om du inte är flytande på språket. Att kunna kinesiska öppnar många dörrar och är en fascinerande resa i sig! Ju mer du kan, desto bättre, men även grundläggande kunskaper är användbara, och som Laozi (老子) skrev: “Även en tusenmilafärd börjar med ett första steg” (千里之行,始于足下).

Diagram över kursutbudet

Fristående kurser i kinesiska och relaterade ämnen

I diagrammet visas kurser på samma språknivå bredvid varandra och du kan se den rekommenderade nivån i kinesiska till vänster. 

Först kommer kurser som fokuserar på Kina och kinesisk kultur på svenska, sedan nybörjarkurser och därefter fortsättningskurser. I diagrammet visas kurser på samma nivå i olika färger. Du kan se vilka förkunskaper du behöver till vänster. Språkkurserna i kinesiska ges på engelska och kräver inte att du kan svenska.

Diagrammet finns även som pdf-fil

Nedanför diagrammet beskriver vi varje kurs i korthet med länkar till respektive kurssida där du kan hitta mer information om kurserna, inklusive kursplaner.

På respektive kurssida finns information om hur du anmäler dig till kursen.

Fristående kurser i kinesiska och relaterade ämnen

Kinesiska tecken

Kina idag - kultur, tänkande och språk, 5 hp

Är du nyfiken på olika länders kultur och språk, samt hur dessa påverkar människors sätt att tänka och bete sig? Vill du få en inblick i hur människor från länder i Ostasien ser världen? Den här kursen tar avstamp i kultur- och idéhistoria för att...

Diagram och kinesiska flagga

Kina idag - den nya supermakten, 5 hp

Är du intresserad av Kina och vill veta mer om vad som har hänt i landet under de senaste decennierna? Kursen Kina idag - den nya supermakten ger dig vidare inblick i hur Kina har utvecklats politiskt och ekonomiskt efter den snabba moderniseringe...

Interkulturell kommunikation

Interkulturell affärskommunikation, 7.5 hp

I takt med ökad globalisering och att företagande sker över nationella gränser, i och genom internationella nätverk på arbetsplatser, ställs också ökade krav på kunskap och kompetens i interkulturell kommunikation och människors olika värdesystem....

Tre glada kvinnor håller i pratbubblor.

Kinesiska för yrkeslivet 1A - nybörjarkurs i muntlig språkfärdighet, 7.5 hp

Vill du lära dig prata med en miljard människor? Skulle du ha användning för praktiska färdigheter i rikskinesiska (mandarin)? Den här kursen riktar sig till nybörjare i kinesiska och lär ut grundläggande muntliga färdigheter med fokus på kommunik...

Kinesiska tecken

Kinesiska för yrkeslivet 1B - nybörjarkurs i skriftlig språkfärdighet, 7.5 hp

Vill du lära dig hur kinesiska tecken fungerar och hur de används för att kommunicera i ett modernt, digitalt samhälle? Det kinesiska skriftspråket är det äldsta som fortfarande är i bruk, och i den här kursen lär du dig om dess ursprung och hur d...

Tre kineser framför en laptop.

Kinesiska för yrkeslivet 2A - fortsättningskurs i muntlig språkfärdighet, 7.5 hp

Har du lärt dig prata lite kinesiska och vill ta steget till att göra den praktiskt användbar i yrkeslivet? Den här kursen riktar sig till de som tidigare läst kinesiska och syftar till att utveckla muntliga färdigheter som är användbara inom yrke...

Kinesiska tecken och en penna.

Kinesiska för yrkeslivet 2B - fortsättningskurs i skriftlig språkfärdighet, 7.5 hp

Har du lärt dig grunderna i skriven kinesiska och vill utveckla dina färdigheter så att de blir användbara i yrkeslivet?Den här kursen riktar sig till de som läst kinesiska och syftar till att utveckla skriftliga färdigheter som är användbara inom...

tre glada personer som har möte

Kinesiska för yrkeslivet 3 - muntlig och skriftlig kommunikation, 7.5 hp

Kunskaper i kinesiska är användbara i många yrken och i olika professionella sammanhang. Den här kursen riktar sig till dig som har grunderna i talad och skriven kinesiska motsvarande minst 30 hp och vill utveckla din förmåga att kommunicera på ki...

Kinesisk affärskvinna skakar hand med samverkanspartner.

Kinesiska för näringslivet, 7.5 hp

Har du lärt dig lite kinesiska och vill utveckla dina färdigheter så att de blir praktiskt användbara i näringslivet? Den här kursen syftar till att bygga vidare på grundläggande kunskap i kinesiska motsvarande steg 3 på gymnasiet (ungefär 300 tim...

Asienkunskap - inriktning Kina

Anmäl dig till kurserna

Information om hur du anmäler dig till våra fristående kurser hittar du på respektive kurssida. 

Vi undervisar i kinesiska

Relaterat innehåll