Fotografi av Magnus Glänneskog

Magnus Glänneskog

Administrativ chef, Avdelningschef, Enhetschef

Presentation

Jag arbetar som administrativ chef vid Institutionen för teknik och naturvetenskap och är chef för avdelningen för verksamhetsstöd (VS). Jag har personalansvar för verksamhetsstöd och ansvar för att utveckla, leda och samordna den administrativa verksamheten vid institutionen. 

Mina huvudsakliga arbetsområden är:

  • Rekrytering och kompetensförsörjning
  • Arbetsrätt och anställningsvillkor
  • Arbetsmiljö, friskvård och hälsa
  • Rehabilitering 
  • Utvecklings- och förändringsarbete
  • Samverkansfrågor

Jag ingår i institutionens ledningsråd och lokal samverkansgrupp (LSG), är adjungerad till institutionsstyrelsen och representerar institutionen i universitetsövergripande nätverk. 

Medarbetare på verksamhetsstöd

Organisation