LiU SAI - Scenen för AI

LiU SAI – Scenen för AI - är en arena där vi arrangerar föreläsningar och event med AI i fokus, i samarbete med AI Sweden. Syftet är att synliggöra den AI-relaterade verksamhet som finns vid såväl Linköpings universitet och som i det regionala näringslivet.

Tanken med scenen är att inspirera, väcka intresse och vara en naturlig samlingsplats för alla med intresse för AI, för att därigenom stimulera samarbeten och samverkan både inom universitetet, med det lokala näringslivet och med andra regionala, nationella och internationella AI-intressenter!

Denna sida kommer kontinuerligt att uppdateras med nya tillfällen, besök den därför gärna ofta. Alla tillfällen kommer att vara öppna för såväl den akademiska världen, näringslivet och allmänheten, men målgrupp, tekniskt djup och språk kommer att variera mellan gångerna.

Alla tillfällen spelas in och finns tillgängliga här i efterhand.

Föreläsning som sker framför publik i en dom
Göran Lindsjö, AI Sweden talar på LiU SAI - Scenen för AI i maj 2022 på Visualiseringscenter i Norrköping
Anders Arpteg talar på LiU SAI i Zenit
Anders Arpteg talar på LiU SAI i Zenit - April 2022
Hector speaks in front of an audience
Hector Geffner talar på LiU SAI i Lövverket, Studenthuset - Mars 2022 

Kommande LiU SAI Visa/dölj innehåll

LiU SAI - Scenen för AI #10 Sveriges AI-framtid 

Måndagen den 12.e December kl 15-17 i Zenit, Campus Valla i Linköping. Dörrarna öppnar 14:30.

Hur ser framtiden för AI ut i Sverige? Vad görs på området från politikens håll? Vilka utmaningar finns hos privat och offentlig sektor? Och vad behövs egentligen för att accelerera användningen av AI i Sverige?

Välkommen till årets sista tillfälle av Scenen för AI. Den här gången är fokus på Sveriges AI-framtid, med en rad intressanta talare och gäster. Vi får ta del av två presentationer och även en paneldiskussion med olika perspektiv på ämnet.

Först ut är Helena Löfgren som är analytiker vid Tillväxtanalys. Hon kommer presentera det arbete Tillväxtanalys just nu genomför kopplat till AI-området.

Sedan får vi höra Joakim Wernberg prata AI i ekonomi och näringsliv utifrån rapporten Varför AI? och även belysa det arbete som genomförts i regeringsuppdraget om Digital spetskompetens. Han kommer här tala om de utmaningarna för privat och offentlig sektor i samband med digitalisering och AI-utvecklingen, inte minst gällande kompetensförsörjning. Joakim är idag forskningsledare med inriktning mot digitalisering och teknikutveckling vid Entreprenörskapsforum.


   Joakim Wernberg och Helena Löfgren


Efter detta är det dags för en paneldiskussion. Mer info om denna uppdateras inom kort.
Anmälan sker via länken.

Mer info uppdateras kontinuerligt på den här sidan.

Se tidigare LiU SAI Visa/dölj innehåll

Artificial intelligence in medicine – Clinical implementation

Currently (fall 2022), there are over a hundred CE-marked AI-based medical technology products in radiology. However, clinical implementation of AI is not trivial and requires several competences and local validation. Lyssna på Håkan Gustafsson, Biträdande föreståndare vid Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV).

Från LiU SAI #9 i Wrannesalen, CMIV, Campus US, Linköpings universitet, Linköping, 8/12 2022.


M4-health and digital twins: a foundation for general AI in healthcare

https://vimeo.com/769859338 M4-health and digital twins: a foundation for general AI in healthcare

For the last 20 years, Cedersund has developed mechanistic mathematical models for all of the main organs in the human body: heart, liver, fat, brain, etc. Lately, these models have combined into an interconnected model for the model as a whole. This interconnected model can be made specifically for each individual, and is then called a digital twin. Lyssna på Gunnar Cedersund, Docent vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT).

Från LiU SAI #9 i Wrannesalen, CMIV, Campus US, Linköpings universitet, Linköping, 8/12 2022.

Digital transformation

Thomas Nordenskjöld och Niklas Samuelsson presenterar och diskuterar hur Volvo Group använder AI-teknik/analytics för att exempelvis optimera företagets logistikflöden. De presenterar Volvo Groups arbete med AI som beslutsstöd.

Från LiU SAI #8 i Zenit på Campus Valla, Linköpings universitet 3 oktober 2022.


Accelerera utvecklingen inom AI-området vid Linköpings universitet

Lyssna på Fredrik Heintz, professor vid institutionen för datavetenskap, Linköping universitet och Per-Olof Brehmer, vicerektor, Linköpings universitet.

Från LiU SAI #5: Artificiell intelligens - trender, utmaningar och möjligheter. En halvdag på Visualiseringscenter C i Norrköping 23 maj 2022.

AI-utvecklingen ur ett departements- och EU-perspektiv

Lyssna på Miriam Ben Hadj Ali, Departementssekreterare vid enheten för samhällets digitalisering på Infrastrukturdepartementet.

Från LiU SAI #5: Artificiell intelligens - trender, utmaningar och möjligheter. En halvdag på Visualiseringscenter C i Norrköping 23 maj 2022.

Flexibla AI-system

Lyssna på Hector Geffner, Wallenberg Guest Professor inom AI, som presenterar forskning om flexibla AI-system och diskuterar hinder inom det. 

Från LiU SAI #3, 31 mars 2022 i Lövverket i Studenthuset, Campus Valla, Linköpings universitet.

AIDA – Analytic imaging diagnostic arena

AIDA is a Swedish arena for research and innovation on artificial intelligence, AI, for medical image analysis. Here, academia, healthcare and industry meet to translate technical advances in AI technology into patient benefit in the form of clinically useful tools. Lyssna på Caroline Bivik Stadler, Förste forskningsingenjör vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV).

Från LiU SAI #9 i Wrannesalen, CMIV, Campus US, Linköpings universitet, Linköping, 8/12 2022.


Deep learning for functional analysis of diseases

https://vimeo.com/769860916 Deep learning for functional analysis of diseases

Within molecular biology, analyzing different omics as the size of available public data sets has increased orders of magnitudes, but a fundamental key aspect is then to identify a biologically motivated embedding. For this purpose, functional data using protein networks is a suitable candidate. Lyssna på Mika Gustafsson, Professor vid Institutionen för Fysik, kemi och biologi (IFM).

Från LiU SAI #9 i Wrannesalen, CMIV, Campus US, Linköpings universitet, Linköping, 8/12 2022.

 


Industrial AI and Machine Vision

AI & Deep Learning technology is rapidly advancing the visual perception capabilities of machines. In this presentation, trends in the industrial manufacturing and logistics automation supported by AI will be presented, with a focus on Machine Vision and autonomous cameras. SICK Linköping are specialized in Machine Vision and software for embedded industrial 2D & 3D cameras. Lyssna på Ola Friman, SICK.

Från LiU SAI #7 i Studenthuset på Campus Valla, Linköpings universitet 5 september 2022.

Forskningsfronten och utvecklingstrender inom AI

Lyssna på Dr. Jeannette Wing, Executive Vice President for Research and Professor of Computer Science, Columbia University. Baserad på Ten Research Challenge Areas in Data Science.

Från LiU SAI #5: Artificiell intelligens - trender, utmaningar och möjligheter. En halvdag på Visualiseringscenter C i Norrköping 23 maj 2022.

 

Utvecklingen inom AI-relaterad forskning – trender, utmaningar och möjligheter

Lyssna på Anders Ynnerman, programdirektör Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program.

Från LiU SAI #5: Artificiell intelligens - trender, utmaningar och möjligheter. En halvdag på Visualiseringscenter C i Norrköping 23 maj 2022.

 

Undvika orättvisa AI-system

Lyssna på Elif Härkönen, Docent vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI):

  • Om diskriminering, mänskliga rättigheter och juridisk reglering av AI-system.
  • Går det helt och hållet att reglera bort problematiken med partiska AI-system?
  • Vem ska hållas ansvarig för AI-systemen?
  • Är det överhuvudtaget möjligt eller ens önskvärt att reglera globala AI-system?
  • Hur vi kan samverka mellan de som skapar AI-system (matematiker, programmerare) och jurister för att AI ska skapa ett mervärde i samhället

Från LiU SAI #2 i mars 2022 med Elif Härkönen som gäst och Karin Ackerholm som moderator.

Enabling large medical datasets using federated learning and synthetic data

Deep learning methods have the potential to solve many problems in medical imaging, and to help doctors to work more efficiently. Training the deep networks requires large datasets, which in medicine are difficult to obtain due to ethics and GDPR. Lyssna på Anders Eklund, Biträdande professor vid Institutionen för medicinsk teknik (IMT).

Från LiU SAI #9 i Wrannesalen, CMIV, Campus US, Linköpings universitet, Linköping, 8/12 2022.


Closing remarks

https://vimeo.com/769858168 Closing remarks

To solve the most important problems and get results that can be accepted in the healthcare system, it is necessary that medical clinical requirements form the basis of the research. The key to patient benefit from AI research is interdisciplinary work. Lyssna på Anders Persson, Föreståndare vid Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV).

Från LiU SAI #9 i Wrannesalen, CMIV, Campus US, Linköpings universitet, Linköping, 8/12 2022.


Finansiell AI

Scenen för AI avrundade vårens program med ett tillfälle då den finansiella AI:n hamnade i fokus. Eftersom tanken med scenen är att inspirera, väcka intresse och vara en naturlig samlingsplats inom AI, och att därigenom stimulera samarbeten och samverkan gavs besökarna den här gången möjlighet till ett större utbyte med de andra besökarna. Lyssna på Isaiah Hull, Riksbanken.

Från LiU SAI #6 i hus Zenit på Campus Valla, Linköpings universitet 21 juni 2022.


Så påverkar AI-revolutionen individer, välfärd och företag världen över

Lyssna på Göran Lindsjö, Senior Rådgivare, AI Sweden.

Från LiU SAI #5: Artificiell intelligens - trender, utmaningar och möjligheter. En halvdag på Visualiseringscenter C i Norrköping 23 maj 2022.AI in the service of democracy

Lyssna på Anders Arpteg, Säkerhetspolisen. 

Från LiU SAI #4 inspelat i Zenit, Campus Valla, Linköpings universitet 3 maj 2022.
AI på LiU och AI Sweden

Lyssna på Fredrik Heintz, Styrkeområde AI vid Linköpings universitet och Annette Bystedt, AI Sweden. Fredrik Heintz presenterar AI-verksamheten på LiU och bredden på kurser och kompetens inom AI. Annette Bystedt presenterar regionala noden av AI Sweden.

Från LiU SAI #1 i februari 2022.

Kontakt för LiU SAI - Scenen för AI Visa/dölj innehåll

Är du intresserad av att medverka på LiU SAI eller är du nyfiken på ett ämne som vi ännu inte har belyst? Hör gärna av dig!

Du kan kontakta någon av kontaktpersonerna nedan eller ai@liu.se

Mer om AI på LiU: Visa/dölj innehåll

LiU SAI – i samarbete med AI Sweden Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll