I en så kallad kommunförlagd utbildning ger LiU kompetensutveckling för lärare på uppdrag av Skolverket. Skolans huvudman, eller flera huvudmän från olika skolor, kan till stor del bestämma hur, var och när utbildningen ska genomföras.

Kommunförlagda utbildningar är en möjlighet att anpassa er kompetensutveckling utifrån era lokala behov. Skolverket står för kostnaden att genomföra utbildningen, och du som huvudman säkerställer att deltagarna får förutsättningar för att kunna genomföra utbildningen.

Den här sidan visar några exempel på kommunförlagda utbildningar som LiU ger. Vi kan även undersöka möjligheten att ge övriga utbildningar på uppdrag av Skolverket som kommunförlagda utbildningar, exempelvis utbildningar inom Lärarlyftet.

Kontakta oss gärna om kommunförlagd utbildning!

Hur går det till?

Steg 1

Du som är skolans huvudman kontaktar LiU Uppdragsutbildning för att inleda en dialog. Vilka behov och önskemål har just er skola? 

Steg 2

Vi på LiU Uppdragsutbildning undersöker vilka möjligheter som finns hos oss att genomföra er utbildning och Skolverkets möjligheter till finansiering.

Steg 3

Dialogen fortsätter mellan dig som huvudman och oss på LiU för att komma överens om tidsperiod, studietakt, antal träffar och om utbildningen ska ges på distans, på campus eller i era lokaler.

Exempel på kommunförlagd utbildning

Kurser för förskolepersonal

LiU anordnar utbildningar för dig som arbetar inom förskola. Kurserna kan rikta sig till rektorer, biträdande rektorer och förskollärare samt barnskötare och annan pedagogisk personal. Alla utbildningar ger högskolepoäng. Läs mer om hur det går till och vilka ämnen som LiU kan ge på Skolverkets informationssida.

Mer kommunförlagd utbildning