Elev arbetar fokuserat med något på datorskärm
Pexels.com

En workshopserie för dig som vill få grundläggande kunskaper i verktyget GeoGebra som används i matematikundervisning och kan komma att användas i digitala nationella prov. Utbildningen bygger på Skolverkets moduler om Dynamiska matematikprogram i undervisningen och är öppen för lärare som undervisar inom matematik i årskurs 7-9 och på gymnasiet.

Från och med år 2024 införs digitala prov successivt i skolans olika ämnen. I ämnet matematik kan  delar av proven komma att genomföras med hjälp av verktyget GeoGebra. För att inspirera till användandet av digitala hjälpmedel och utveckla kompetens hos lärare och andra intresserade ger LiU en workshopserie kopplad till Skolverkets moduler om Dynamiska matematikprogram i undervisningen. Huvudfokus i workshopserien är verktyget GeoGebra, ett interaktivt gratisprogram som kan användas av både lärare och elever för att bland annat göra beräkning, konstruera grafer, analysera geometriska och statistiska problem.

Målgrupp

Workshopsserien riktar sig till lärare som undervisar i matematik i årskurserna 7–9 och i gymnasieskolan samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen. Deltagarna ska vara verksamma lärare, men behöver inte vara behöriga matematiklärare. Workshopsserien är öppen för lärare i andra ämnen eller andra skolformer, i mån av plats. Inga förkunskaper krävs men deltagarna behöver parallellt genomföra aktuell modul.

Om utbildningen

Innehåll

Workshopsserien innehåller:

  • Introduktion till grunderna i GeoGebra och verktygets möjligheter
  • Praktiskt och didaktiskt stöd vid användning av GeoGebra i matematikundervisningen
Målet med workshopserien är att deltagarna ska känna sig förtrogna att på egen hand utveckla, genomföra och utvärdera en aktivitet i matematikundervisning som innehåller GeoGebra-aktiviteter.

Undervisning och arbetsformer

Workshopträffarna bygger på Skolverkets moduler om Dynamiska matematikprogram i undervisningen:

Deltagarna träffas fysiskt eller online vid 6 tillfällen (á 2-3 timmar), med möjlighet till handledning online mellan träffarna.

Omfattning

Utbildningen omfattar totalt cirka 23-27 timmar, varav de obligatoriska träffarna uppgår till cirka 15 timmar. 

Kontakt

Relaterad information