Folkhögskollärare - information till dig som är antagen

Gratulerar till ditt val av utbildning! Varmt välkommen till Folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings universitet. Här får du kort information om din första tid på programmet.

LiU-ID och registrering

Upprop

Välkommen på upprop (obligatoriskt) den 23 januari klockan 10.30.

Uppropet är obligatorisk och sker på plats på LiU Campus Valla. Den som inte närvarar förlorar sin plats. Vid sjukdom eller förhinder måste du meddela oss (före uppropsdagen) via e-post admin@ibl.liu.se. Ange namn, personnummer samt vilken utbildning det gäller. 

Efter uppropet kommer vi att introducera programmet som helhet och starta den första kursen. Vid introduktionen får du en studiehandledning.

När: 23 januari klockan 10.30.
Var: Campus Valla, I-huset, Sal I206

Kursstart och första tiden

Du som läser helfart kommer läsa båda kurserna under vårterminen och du som läser halvfart kommer bara läsa den första.

Kurs 1: Folkhögskolan som särskild utbildningsform, (940G31)

Till kursstart ska du läsa kapitlet Förnyelse som tradition, sidorna 169–194 i boken Folkbildning – samtidig eller tidlös. Kapitlet kommer att behandlas på ett seminarium redan första dagen. Det kan också vara bra att tidigt skaffa boken Om folkhögskolan av Andersson, P. Colliander, H. och Harlin, E-M. (2020) som kommer att användas under hela programmet, första gången redan 9 september.

 • 23-24 januari på Campus Valla
 • 1 februari Zoomlunch
 • 8-9 februari Zoom
 • 17 februari Zoomlunch
 • 1-2 mars på Campus Valla
 • 30-31 mars på Campus Valla
 • 3 april Zoomlunch
 • 13 april Zoom
 • 27 april Zoomlunch
 • 31 maj Zoom

Kurs 2: Undervisning och möten (940G32)

 • 30-31 januari Zoom
 • 15-16 februari på Campus Valla
 • 16-17 mars på Campus Valla
 • 18-19 april på Campus Valla
 • 9-10 maj på Campus Valla
Till kursstarten ska du läsa Larssons tre inledande kapitel samt Erikssons kapitel ”Att vara lärare är inte lätt” i Eriksson, L. Larsson, S. Lundberg, M och Nordvall H. (2013) bok Folkbildning för förändring – Dilemman i politiskt mobiliserande didaktik. Texten kommer att behandlas på ett seminarium redan kursens första dag (29/8).

Om du tidigare har läst kursen Folkhögskolans idé och pedagogik eller Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad har du möjlighet att tillgodoräkna dig delar av kurserna den första terminen. Observera att din närvaro vid uppropet är obligatorisk oavsett tillgodoräkning.

Schema, litteratur och kursinfo

Du hittar information om kurser, programplan, litteraturlistor med mera på:

Schema hittar du via Timeedit (sök på kurskod). I schemat hittar ni lokal för de fysiska träffarna på campus. OBS! Onlineträffarna syns ej i schemat.

Tips till dig som ny student

Filmer

Håkan Löfgren, dekan på Utbildningsvetenskap, hälsar välkommen till LiU och lärarutbildningarna

Utbildningsutskottet på Lärarsektionen i Linköping (Lsek)

Kontakt

Information inför studiestarten