Folkhögskollärare - information till dig som är antagen

Gratulerar till ditt val av utbildning! Varmt välkommen till Folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings universitet. Här får du kort information om din första tid på programmet.

LiU-ID och registrering

Upprop

Välkommen på upprop (obligatoriskt) den 22 januari klockan 10.30

Uppropet är obligatorisk och sker på plats på Campus Valla. Om du inte närvarar förlorar du din plats. Vid sjukdom eller förhinder måste du meddela oss det (före uppropet) via e-post till anna.a.lang@liu.se. Ange namn, personnummer samt vilken utbildning det gäller.

Direkt efter uppropet kommer vi att introducera programmet som helhet och starta den första delkursen. Den första dagen (22 januari) pågår undervisningen till klockan 16.30 och dag två (23 januari) klockan 8.30-14.45. Vid introduktionen får du en studiehandledning.

 • Tid: 22 januari klockan 10.30
 • Plats: Campus Valla, Studenthuset, sal SH62.

Kursstart och första tiden

Du som läser helfart kommer läsa båda kurserna under vårterminen och du som läser halvfart kommer bara läsa den första.

Kurs 1: Folkhögskolan som särskild utbildningsform, (940G31)

(läses av både hel- och halvfartsstuderande)

Till kursstart ska du läsa kapitlet "Förnyelse som tradition", sidorna 169–194 i boken Folkbildning – samtidig eller tidlös. Kapitlet kommer att behandlas på ett seminarium redan första dagen. Det kan också vara bra att tidigt skaffa boken "Om folkhögskolan" av Andersson, Colliander & Harlin (2020), som kommer att användas under hela programmet, första gången redan 7 februari.

 • 22-23 januari: heldagar på Campus Valla
 • 26 januari: online (VFU-information)
 • 30 januari klockan 10–12: online (frivillig avstämning)
 • 6-7 februari: heldagar online
 • 19 februari klockan 12-13: online (frivillig avstämning)
 • 5-6 mars: heldagar på Campus Valla
 • 26-27 mars: heldagar på Campus Valla
 • 3 april klockan 12-13: online (frivillig avstämning)
 • 11 april heldag: online
 • 24 april klockan 12-13: online (frivillig avstämning)
 • 31 maj heldag: online

Kurs 2: Undervisning och möten (940G32)

(läses enbart av helfartsstuderande)

Till kursstart ska du läsa Larssons tre inledande kapitel samt Erikssons kapitel ”Att vara lärare är inte lätt” i Eriksson, Larsson, Lundberg & Nordvall H (2013) bok Folkbildning för förändring – Dilemman i politiskt mobiliserande didaktik. Texten kommer att behandlas på ett seminarium redan kursens första dag. 
 • 31 januari - 1 februari: heldagar, online
 • 14-15 februari: heldagar på Campus Valla
 • 13-14 mars: heldagar på Campus Valla
 • 15-16 april: heldagar på Campus Valla
 • 13-14 maj: heldagar på Campus Valla
Om du tidigare har läst kursen Folkhögskolans idé och pedagogik eller Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad har du möjlighet att tillgodoräkna dig delar av den första terminen. Observera att din närvaro vid uppropet är obligatorisk oavsett tillgodoräkning. 

Schema, litteratur och kursinfo

Du hittar information om kurser, programplan, litteraturlistor med mera på:

Schema hittar du via Timeedit (sök på kurskod). I schemat hittar ni lokal för de fysiska träffarna på campus. OBS! Onlineträffarna syns ej i schemat.

Tips till dig som ny student

Kontakt

Information inför studiestarten