Två knutna nävar över ett dokument med smileys.
  David Brohede

En utbildning för dig som i ditt arbete möter och behandlar barn som blivit utsatta för olika former av traumatiserande händelser och utvecklat symptom på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom behandlingsformen TF-KBT.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin. Du ska också ha erhållit

  • psykologexamen

eller

  • läkarexamen med specialistkompetens i barn och ungdomspsykiatri
  • socionomexamen
  • annan motsvarande examen om minst 180 hp

För sökande med läkarexamen, socionomexamen eller annan motsvarande examen krävs även grundläggande utbildning i psykoterapi (Steg 1) med speciell inriktning mot beteendeterapi/ kognitiv terapi/ kognitiv beteendeterapi.

För samtliga sökande gäller även att den sökande ska ha:

  • Anställning inom verksamhet som bedriver barnpsykiatrisk vård
  • Minst ett års erfarenhet av behandlingsarbete med barn och familjer på minst 50%

Om du blir antagen till kursen måste du genomföra webbutbildningen TF-CBT WEB 2.0. Utbildningen kostar 35 dollar och brukar ta en dag att genomföra. Utbildningen har tagits fram av Medical University of South Carolina i nära samarbete med grundarna av TF-KBT. Webbutbildningen ska vara avklarad innan kursstart och ett intyg ska lämnas in de första kursdagarna.

Om utbildningen

TF-KBT är en evidensbaserad behandlingsmodell som vänder sig till barn, tonåringar och deras omsorgspersoner för att hjälpa dem hantera efterdyningarna av traumatiserande händelser. Behandlingen syftar till att minska symtomen av PTSD, depression, ångest och andra relaterade svårigheter men har också som ambition att förbättra familjeklimatet och relationen mellan det drabbade barnet och dess omsorgsperson/er.

Utbildningen i TF-KBT ackrediteras som 1 av 6 specialistkurser för psykologer. Utbildningen godkänns som 1 fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi, klinisk vuxenpsykologi och klinisk barn- och ungdomspsykologi. 

Innehåll

Under utbildningen fördjupar du som deltagare dina kunskaper inom behandlingsformen TF-KBT för att efter kursen kunna bedriva behandlingen självständigt. Utbildningen bygger på att du som deltagare har med egna behandlingsfall till utbildningen som inkluderar barn (5 -18 år) samt en omsorgsperson.

Undervisning och arbetsformer

Utbildningen ges på distans och all undervisning sker via Zoom. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt handledning.

Omfattning och examination

Utbildningens omfattning är 7.5 hp. Examinationen utgörs av en skriftlig tentamen och en individuell inlämningsuppgift.

Kursplan

Här hittar du utbildningens kursplan.   

Deltagare om utbildningen

Handledningen under utbildningen har varit till väldigt stor hjälp för mig! Jag har verkligen uppskattat min handledares engagemang, konkreta förslag, frågor och kliniska exempel. Det har också varit hjälpsamt att ta del av övriga deltagares ärenden, processer och tankar.
tidigare deltagare

Vidareutbildning i handledning i TF-KBT

Kontakt

Utbildningen ges av