Engagerade kursdeltagare i klassrumsmiljö.
Utbildningen innehåller både teoretisk kunskap och erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagare. På bilden syns kursansvarig Per Andersson och deltagaren Catharina Adolfsson som är yrkeslärare i Finspångs kommun. My Kronqvist

En utbildning för dig som arbetar med validering av vuxnas kunskap och kompetens. Utbildningen ger dig en fördjupad förståelse av valideringsprocessen och verktyg för att utveckla valideringsverksamhet.  

Målgrupp

Utbildningen är relevant för dig som arbetar med validering inom exempelvis yrkesutbildning, vuxenutbildning, folkhögskola, studieförbund, yrkeshögskola, högre utbildning och arbetsförmedling, exempelvis för dig som arbetar som:  

 • studie- och yrkesvägledare
 • lärare
 • pedagog
 • rektor
 • utbildningsledare
 • handläggare

eller motsvarande.

Om utbildningen

Innehåll

Validering handlar om att synliggöra människors befintliga kunnande, som en utgångspunkt för fortsatt lärande i olika utbildningar och för att kunna ta vara på och använda det i arbetslivet. Från år 2023 utökas individens rättigheter när det gäller möjligheter till validering inom den kommunala vuxenutbildningen, vilket också innefattar kartläggning av befintligt kunnande som en del i processen. Samhället är därför i behov av ökad kunskap om validering hos alla som är verksamma inom vuxenutbildningen.

I den här utbildningen lär du dig konkreta exempel på validering och relevanta teoretiska perspektiv som tillsammans bidrar till att du får en ökad förståelse om validering i praktiken. Utbildningen utgår från följande fyra teman:

 1. Kunskap, kompetens och lärande
 2. Validering som samhällsfenomen och praktik
 3. Kompetens för validering - kartläggarkompetens och bedömarkompetens
 4. Verktyg för validering

Olika delar av valideringsprocessen behandlas ur individ-, organisations- och samhällsperspektiv.

Undervisning och arbetsformer

I utbildningen varvas föreläsningar med seminarier och grupparbeten. Utbildningen examineras genom ett individuellt skrivarbete som bygger på muntliga och skriftliga arbetsuppgifter. Utöver de schemalagda kurstillfällena, behöver du som deltagare utöva självstudier. Utbildningen omfattar 7,5 hp.

Kursplan

Läs mer i utbildningens kursplan

Anmälan

Vid behov kommer ett urval att göras baserat på Skolverkets principer för olika målgrupper.

Höstterminen 2024 

Distans

Ges på distans med enbart digitala tillfällen via Zoom.

Distansutbildningen vänder sig till deltagare från Västerbotten, Västernorrland, Jämtland eller Härjedalens län. Vid anmälningstidens slut kan kursen, i mån av plats, öppnas upp för deltagare från andra regioner. Utbildningen omfattar nio kortare tillfällen och är designad för 20-30 deltagare. 

Anmälan stänger

14 juni 2024

Kursdatum

 • 4/9, kl. 13.00-15.00
 • 16/9, kl. 13.00-15.00
 • 1/10, kl. 13.00-15.00
 • 14/10, kl. 13.00-16.00
 • 23/10, kl. 13.00-15.00
 • 4/11, kl. 13.00-16.00
 • 12/11, kl. 13.00-16.00
 • 18/11, kl. 13.00-15.00
 • 9/12, kl. 13.00-17.00 

Anmäl dig

 

Lärosätesförlagd

Den lärosätesförlagda utbildningen har en mix av fysiska och digitala tillfällen.

 Utbildningen genomförs med totalt fem tillfällen; tre fysiska tillfällen, som förläggs till Campus Valla, Linköpings universitet samt två digitala träffar som sker via Zoom. Samtliga tillfällen genomförs som heldagar kl. 10–16 (5 timmars undervisning). Utbildningen är designad för 25-35 deltagare.

Anmälan stänger

14 juni 2024

Kursdatum

 • 9/9, kl. 10.15-16 på Zoom
 • 30/9, kl. 10.15-16 på LiU
 • 24/10, kl. 10.15-16 på Zoom
 • 14/11, kl. 10.15-16 på LiU
 • 6/12, kl. 10.15-16 på LiU 

Anmäl dig

Tidigare kursdeltagare berättar

Kvinna i en klassrumsmiljö.
My Kronqvist

Eva Annebrant, vårdlärare på Komvux, Uppsala

Vad tycker du om utbildningen?

Jag tycker kursen har varit bra. Jag har jobbat flera år med validering men denna utbildning har gett mig nya idéer, infallsvinklar, utbyte av erfarenheter med andra kursdeltagare och tid för reflektion.

Hur kommer du ha nytta av din kunskap från kursen?

- Jag kommer att ha nytta av många saker som jag lärt mig i kursen! Särskilt hur kartläggningar går till och olika manualer för detta. Vi har fått lära oss om Nordiska kvalitetsmodellen som är bra och någonting att ha som struktur för en organisation kring validering. Olika yrkesgrupper måste samarbeta kring en validering för att skapa kvalité.

Vem skulle du rekommendera utbildningen för?

- Jag rekommenderar denna utbildningen till dig som idag jobbar med validering men även du som är i startgroparna med att sätta igång med valideringsarbete. Du kan vara lärare, studie- och yrkesvägledare eller skolledare.

Kvinna i diskussion med andra kursdeltagare.
My Kronqvist

Vanessa Janpár, Studie- och yrkesvägledare på Komvux, Stockholms Stad

Vad har du lärt dig i kursen?

- Kursen har gett mig en större och fördjupad inblick i hur ett kartläggning- och valideringsarbete kan organiseras och utvecklas i det vardagliga arbetet med valideringsuppdraget. Till exempel vilka delar som ingår i en valideringsprocess, kunskap om olika modeller och verktyg för validering samt hur ett valideringsarbete kan genomföras så att resultatet blir så tillförlitligt och valid som möjligt.

Hur kommer du att använda dina nya kunskaper?

- I kursen fick vi under en övning prova på att använda ett kartläggningsmaterial för inledande kartläggning som jag numera använder i mitt arbete. Jag introducerades också för den nordiska kvalitetsmodellen (NVL) som definitivt är en arbetsmodell som vi kommer att använda som stöd för att kvalitetssäkra valideringsarbetet i min organisation.

Skulle du rekommendera kursen för andra?

Definitivt! Och speciellt för personer som arbetar operativt med validering men också för rektorer och/eller personer med chefsbefattning då validering är ett uppdrag som omfattar hela organisationen.

 

Skräddarsydd kompetensutveckling

Linköpings universitet kan även skräddarsy kompetensutveckling inom validering efter de behov som finns i just din organisation.

Vi kan erbjuda föreläsningar och workshops med fokus på exempelvis kartläggning, bedömning och kvalitetsfrågor i validering. En skräddarsydd utbildning kan genomföras i LiU:s lokaler, hos din organisation eller online. Ni kan också välja om utbildningen ska innehålla examination och erhållande av högskolepoäng eller inte.

 Välkommen att kontakta oss för en skräddarsydd kompetensutveckling!


Kontakt

Relaterad information