Validering i praktiken, 7.5 hp

Uppslagen bok med glasögon liggande ovanpå.
 
En utbildning för dig som arbetar med validering av vuxnas kunskap och kompetens. Utbildningen ger dig en fördjupad förståelse av valideringsprocessen och verktyg för att utveckla valideringsverksamhet.  

Målgrupp

Utbildningen är relevant för dig som arbetar med validering inom exempelvis yrkesutbildning, vuxenutbildning, folkhögskola, studieförbund, yrkeshögskola, högre utbildning och arbetsförmedling, exempelvis för dig som arbetar som:  

  • studie- och yrkesvägledare
  • lärare
  • pedagog
  • rektor
  • utbildningsledare
  • handläggare

eller motsvarande.

Om utbildningen

Innehåll

Validering handlar om att synliggöra människors befintliga kunnande, som en utgångspunkt för fortsatt lärande i olika utbildningar och för att kunna ta vara på och använda det i arbetslivet. Från år 2023 utökas individens rättigheter när det gäller möjligheter till validering inom den kommunala vuxenutbildningen, vilket också innefattar kartläggning av befintligt kunnande som en del i processen. Samhället är därför i behov av ökad kunskap om validering hos alla som är verksamma inom vuxenutbildningen.

I den här utbildningen lär du dig konkreta exempel på validering och relevanta teoretiska perspektiv som tillsammans bidrar till att du får en ökad förståelse om validering i praktiken. Utbildningen utgår från följande fyra teman:

  1. Kunskap, kompetens och lärande
  2. Validering som samhällsfenomen och praktik
  3. Kompetens för validering - kartläggarkompetens och bedömarkompetens
  4. Verktyg för validering

Olika delar av valideringsprocessen behandlas ur individ-, organisations- och samhällsperspektiv.

Undervisning och arbetsformer

I utbildningen varvas föreläsningar med seminarier och grupparbeten. Utbildningen examineras genom ett individuellt skrivarbete som bygger på muntliga och skriftliga arbetsuppgifter. Utöver de fem schemalagda kurstillfällena, behöver du som deltagare utöva självstudier. 

Utbildningen omfattar 7,5 hp.

Kursplan

Läs mer i utbildningens kursplan

Anmälan

Vid behov kommer ett urval att göras baserat på Skolverkets principer för olika målgrupper.

Deltagare om kursen

Jag tycker att både föreläsningar och litteratur har knutit an bra till min vardag. Roligt att vi deltagare har så olika bakgrunder men ändå ett gemensamt mål att arbeta med validering i olika typer av organisationer. Det blev en fantastisk dynamik i de små grupperna med våra olika bakgrunder och mycket roliga diskussioner.
Kursdeltagare

Skräddarsydd kompetensutveckling

Linköpings universitet kan även skräddarsy kompetensutveckling inom validering efter de behov som finns i just din organisation.

Vi kan erbjuda föreläsningar och workshops med fokus på exempelvis kartläggning, bedömning och kvalitetsfrågor i validering. En skräddarsydd utbildning kan genomföras i LiU:s lokaler, hos din organisation eller online. Ni kan också välja om utbildningen ska innehålla examination och erhållande av högskolepoäng eller inte.

 

Välkommen att kontakta oss för en skräddarsydd kompetensutveckling!

Kontakt

Relaterad information