14 november 2022

Hur kan universitetscampus bli klimatneutrala? Studenter från olika delar av Europa möttes för att ta sig an frågan i den första ECIU Strategic Challenge. En av dem var Juliane Maria Kraskes från masterprogrammet Science for Sustainable Development vid Linköpings universitet.

Hösten på Campus Valla och cyklar.
Gröna laboratorier, ökad biologisk mångfald och stärkt fokus på hållbar utveckling i utbildningen är några områden där LiU borde göra mer, enligt Juliane Maria Kraskes som undersökt hur campus kan bli klimatneutrala. Teiksma Buseva

– Att delta i projektet och arbeta i ett mångkulturellt team utmanade definitivt min kreativitet. Jag blev bättre på tidsplanering och projektledning. När det gäller ämnet och resultaten lärde jag mig – eller blev snarare påmind om – att det aldrig finns bara ett sätt att lösa ett problem. Det är oftast en väv av lösningar som tillsammans leder fram till målet, säger Juliane Maria Kraskes.

Åtta europeiska masterstudenter arbetade tillsammans

Den strategiska utmaningen var en del av ECIU University, ett EU-finansierat initiativ där tolv innovativa universitet tillsammans skapar ett virtuellt lärosäte. Åtta masterstudenter från Italien, Portugal, Sverige, Litauen, Norge, Irland och Tyskland arbetade tillsammans med utmaningen “Climate neutral campus in Europe”. Samtidigt skrev var och en på sin egen masteruppsats.

Porträtt av ung kvinna med blomsterkransJuliane Maria Kraskes läste det internationella masterprogrammet Science for Sustainable Development vid LiU. Juliane Maria Kraskes hade inte hört talas om ECIU innan hon läste om projektet, men gillade tanken på att människor från olika länder och med olika bakgrunder skulle jobba ihop.

– Jag tror att olika perspektiv och idéer är nödvändiga för att ta sig an utmaningar som klimatkrisen.

Hennes team undersökte integritet och transparens i hållbarhets- och klimatplaner för universitet. Andra grupper tittade på hållbara resor för studenter och minskade koldioxidutsläpp.

Att delta i projektet var en intressant och utmanande erfarenhet, säger Juliane Maria Kraskes.

– Gruppindelningen baserades i första hand på ämnet för masteruppsatsen, vilket gjorde det enklare att komma överens om en utmaning att arbeta med. Det var inte lika lätt att hitta mötestider, eftersom alla arbetade med sin egen uppsats och hade olika scheman. Vi kommunicerade mest via Whatsapp.

Människor i trappaTidigt på våren 2022 träffades deltagarna i Hamburg. Foto Hamburg University of Technology Tidigt på våren 2022 fick teamen möjlighet att träffas på Hamburgs tekniska universitet. De presenterade sina resultat i början av sommaren.

Ingen gemensam standard för hållbar campusutveckling

I sin uppsats visar Juliane Maria Kraskes att universitetsstrategier tar upp och adresserar frågor som rör hållbar utveckling. Det finns dock ingen gemensam standard för hur och i vilken utsträckning universiteten ska ta sig an dem och flera faktorer hindrar ett större engagemang.

Hur skulle Linköpings universitet kunna agera för att bli klimatneutralt?

– Jag tror LiU har de mest uppenbara åtgärderna klara för sig, som att ställa om till förnybar energi, minska resandet och göra upphandlingen hållbar. Jag tycker också att man borde göra mer inom områden som gröna laboratorier, ökad biologisk mångfald och stärkt fokus på hållbar utveckling i utbildningen.

Juliane Maria Kraskes är nu tillbaka i hemlandet Tyskland. I december börjar hon jobba för ett företag som planerar markmonterade solcellssystem.

– I framtiden hoppas jag kunna jobba mer med utbildning inom hållbar utveckling, som jag ser som en nödvändig del av omställningen till ett hållbart framtida samhälle.

Ta en titt på masterprogrammet

Varför valde du Sverige och LiU?

Juliane Maria Kraskes:

“För det första tycker jag att det skandinaviska utbildningssystemet är väldigt bra. För det andra tyckte jag om innehållet och tvärvetenskapen i programmet Science for Sustainable Development. Dessutom har LiU ett gott rykte, som universitetet definitivt lever upp till.”

Läs mer om ECIU University

Senaste nytt från LiU

Elever och lärare i ett klassrum.

Enkla metoder gjorde lärare bättre på att undervisa

Alla lärares undervisning blev betydligt bättre efter att de fått besök av och återkoppling från experter på sina insatser under lektionen. Det visar en rapport från LiU som sammanställt observationer från 30 grundskolor.

Cellodlingsflaska under ett mikroskop i labb.

De odlar näsvävnad på labbet

LiU-forskare är bland de första i världen att odla mänsklig näsvävnad från stamceller. I den studerar de hur olika virus infekterar luftvägarna. Modellen använder de nu för att undersöka hur en särskild sorts antikroppar kan skydda oss mot infektion.

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.