Problembaserat lärande (PBL)

Problembaserat lärande, PBL, är benämningen på den pedagogiska modell som används vid Medicinska fakultetens samtliga utbildningar. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman och teoretiska och praktiska moment varvas under hela utbildningstiden.

Livboj Problembaserat lärande

Livbojen är ett hjälpmedel för att etablera ett gemensamt arbetssätt med problembearbetning, lärande och samarbete i basgruppen. Klicka på bilden för att förstora den och läs mer om hur man får PBL-arbetet att flyta.

PBL betonar studentens ansvar för sitt lärande. Arbetsformerna stödjer utveckling av ett kritiskt och undersökande förhållningssätt samt förmåga att arbeta i grupp.

Basgrupp är det centrala arbetssättet för att bearbeta och lära under hela studietiden. Basgrupp innebär att studenterna arbetar tillsammans med utgångspunkt från verklighetsnära situationer eller problem med relevans för den kommande professionsutövningen.

Basgruppshandledare spelar en viktig roll för att stödja och utmana studenternas lärande. Arrangemang och upplägg för basgruppsarbetet kan se olika ut i olika stadier av utbildningen. Gemensamt för basgruppsarbetet i PBL oavsett arrangemang och upplägg är att det är studentens egna frågor (se PBL-guiden) som utgör grunden för lärandet och att basgruppen ges möjlighet att diskutera och pröva sina kunskaper. 

Ladda ner och läs mer

Genom att klicka här kan du ladda ner vår PBL-guide i PDF-format

Du kan också läsa också vår fördjupade beskrivning, "Problembaserat lärande – Vision, Värdergrund och Verktyg", av de ställningstaganden som ligger till grund för det pedagogiska förhållningssätt som tillämpas vid Medicinska fakulteten. 

KontakterVisa/dölj innehåll

Läs mer om vår pedagogiska profilVisa/dölj innehåll

Dags att studera?Visa/dölj innehåll