Problembaserat lärande, PBL, är benämningen på den pedagogiska modell som används vid Medicinska fakultetens samtliga utbildningar. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman och teoretiska och praktiska moment varvas under hela utbildningstiden.

Livboj Problembaserat lärande
Livbojen är ett hjälpmedel för att etablera ett gemensamt arbetssätt med problembearbetning, lärande och samarbete i basgruppen.

PBL betonar studentens ansvar för sitt lärande. Arbetsformerna stödjer utveckling av ett kritiskt och undersökande förhållningssätt samt förmåga att arbeta i grupp.

Basgrupp är det centrala arbetssättet för att bearbeta och lära under hela studietiden. Basgrupp innebär att studenterna arbetar tillsammans med utgångspunkt från verklighetsnära situationer eller problem med relevans för den kommande professionsutövningen.

Basgruppshandledare spelar en viktig roll för att stödja och utmana studenternas lärande. Arrangemang och upplägg för basgruppsarbetet kan se olika ut i olika stadier av utbildningen. Gemensamt för basgruppsarbetet i PBL oavsett arrangemang och upplägg är att det är studentens egna frågor (se PBL-guiden) som utgör grunden för lärandet och att basgruppen ges möjlighet att diskutera och pröva sina kunskaper.

Ladda ner och läs mer

Här kan du ladda ner vår PBL-guide i pdf-format

Du kan också läsa också vår fördjupade beskrivning, Problembaserat lärande – Vision, Värdergrund och Verktyg, av de ställningstaganden som ligger till grund för det pedagogiska förhållningssätt som tillämpas vid Medicinska fakulteten.

PBL-principer vid Medicinska fakulteten

Filmer om PBL-principerna

Medicinska fakulteten har tagit fram sju filmer som presenterar principerna bakom problembaserat lärande – med studenter och för studenter. Filmerna förklarar hur PBL fungerar, vilka fördelar det innebär för dig både under och efter utbildningen, men även vad som kan kännas svårt och utmanande i början.

Till spellistan med samtliga filmer på Youtube

Kontakt

Läs mer om vår pedagogiska profil

Dags att studera?