Linköpings universitet - förnyare från början

Läs de senaste nyheterna Visa/dölj innehåll

Med anledning av kriget i Ukraina Visa/dölj innehåll

Delta i LiU:s aktiviteter Visa/dölj innehåll

Föreläsning - Att utforska teknik i förskolan

Barn i förskolan ska få möjlighet att upptäcka och utforska tekniken i vardagen. Vilken teknik kan det handla om och hur kan man undervisa om den? I den här inspirationsföreläsningen sätter vi fokus på vardagstekniken och visar hur den kan utgöra innehåll för teknikundervisningen, såväl den planerade undervisningen som den mer spontana. Pernilla Sundqvist, projektledare vid CETIS samt lektor i naturvetenskapens och teknikens didaktik, föreläser utifrån rubriken ”Att utforska teknik i förskolan”.

Börjar 31 maj 2022 kl. 15.30
Slutar 31 maj 2022 kl. 16.00
Plats Online via Zoom
Kontakt Claes Klasander
011-36 33 07

Krig, fred och förståelse - föreläsning med Yelyzaveta Hrechaniuk, postdoktor Tema Barn

Rysslands invasion i Ukraina påverkar oss alla. Hur kan forskningsperspektiv hjälpa oss att förstå, förhålla oss till och kanske också agera i relation till det som pågår? Yelyzaveta Hrechaniuk, postdoktor vid Tema Barn, föreläser utifrån rubriken "War on Ukrainian cultural heritage". Språk: engelska. Välkommen till en öppen föreläsning på temat Krig, fred och förståelse! Du behöver inte anmäla dig.

Börjar 01 juni 2022 kl. 12.15
Slutar 01 juni 2022 kl. 12.45
Plats Lövverket (entréplan), Studenthuset, Campus Valla
Kontakt Ann Tobin
013-28 19 81

CKS seminarieserie: Betydelsen av SFI för social inkludering

Behovet av kunskap om faktorer som kan underlätta nyanländas och andra migranters inkludering i samhället har ökat i takt med att andelen i befolkningen som är födda utanför Sverige ökat. Under seminariet presenteras en studie som undersökt betydelsen av svenska för invandrare (SFI) för integration. Studien pekar på den mångfacetterade roll som SFI spelar för att eleverna ska ges språkliga verktyg för ett aktivt deltagande i samhället. Föreläsare: Helena Colliander, universitetslektor på avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande och Sofia Nordmark, universitetslektor på avdelningen för socialt arbete, båda Linköpings universitet, LiU.

Börjar 01 juni 2022 kl. 13.00
Slutar 01 juni 2022 kl. 14.30
Plats Digitalt via Zoom
Kontakt Susanne Wallman Lundåsen
011-36 31 25

Följ med in på LiU Visa/dölj innehåll

Vi har bestämt oss

Vi ska göra nytt. Göra annat. Göra mer.

Följ med in på Linköpings universitet.