Coronavirus - så agerar Linköpings universitet
Visa/dölj innehåll

Linköpings universitet är i distansläge fram till höstterminens start. Det innebär att universitetets verksamhet fortsätter, men att undervisning och examination görs på distans och att medarbetare arbetar hemifrån så långt det är möjligt.

Information om hur LiU agerar i samband med spridningen av coronaviruset

Visa/dölj innehåll

Tänk om - tänk LiU

Börja plugga!

Du kan fortfarande söka till flera av höstens kurser och program. Fler platser tillkommer 15 juli.

Öppet för sen anmälan

Nyheter från LiU
Visa/dölj innehåll

Vi har bestämt oss
Visa/dölj innehåll

Vi ska göra nytt. Göra annat. Göra mer.

Följ med in på Linköpings universitet.