Forskningen tar utgångspunkt i Kroppsligt förankrad kognition (embodied cognition) och mer specifikt i teorin för begreppsliga metaforer.

Erfarenhetsbaserat lärandeFokus ligger på att identifiera, karakterisera och beskriva begreppsliga metaforer inom ramen för naturvetenskaplig undervisning, speciellt termodynamik och värmelära. Vidare, i nära samarbete med Jesper Haglund vid Uppsala universitet och med Konrad Schönborn vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap, har vi inom ramen för forskningsprojektet även utarbetat en serie lektions- och laborationsaktiviteter som involverar värmekameror i den naturvetenskapliga undervisningen. Med hjälp av den omedelbara visuella återkopplingen som värmekameran erbjuder är det numera möjligt för den lärande att förankra sina upplevelser av värmerelaterade fenomen i konkreta sinnesbaserade erfarenheter.

 

 

Utvalda publikationer

Amin, T. G., Jeppsson, F., Haglund, J., & Strömdahl, H. (2012). The arrow of time: metaphorical construals of entropy and the second law of thermodynamics. Science Education, 96(5), 818-848.

Haglund, J., Jeppsson, F., Hedberg, D., Xie, C., & Schönborn, K. (2014). Värmekameror gör det osynliga synligt. Venue. Retrieved from website:  http://www.liu.se/uv/lararrummet/venue/varmekameror-gor-det-osynliga-synligt?l=sv

Jeppsson, F., Haglund, J., Amin, T. G., & Strömdahl, H. (2013). Exploring the use of conceptual metaphors in solving problems on entropy. Journal of the Learning Sciences, 22(1), 70-120.

Schönborn, Konrad J., Haglund, Jesper, & Xie, Charles. (2014). Pupils' early explorations of thermoimaging to interpret heat and temperature. Journal of Baltic Science Education, 1, 118-132.

Ansvarig forskare