Forskarutbildning i design

Designforskning inbegriper olika aktiviteter, från vetenskapliga undersökningar till experimenterande, ofta i innovativa kombinationer som styrs av behovet att fördjupa förståelsen för vad design är och hur design skulle kunna utvecklas i framtiden.

Kontaktpersoner

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet