Forskarutbildningen i historia tar sin utgångspunkt i att historia är en kritisk kultur- och samhällsvetenskap. Forskarutbildningen i historia vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), startades 2015 vid Linköpings universitet.

Utbildningen för doktorsexamen i historia omfattar 240 högskolepoäng och består av kurser om sammanlagt 90 högskolepoäng och en avhandling om 150 högskolepoäng. Utbildningen för licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng och består av kurser om sammanlagt 60 högskolepoäng och en vetenskaplig uppsats om 60 högskolepoäng.

Undervisning, handledning och egna presentationer

De obligatoriska kurserna syftar till att doktoranderna ska tillägna sig bred kunskap och förståelse inom forskningsmiljöns forskningsområde kultur- och socialhistoria, förmåga att analytiskt värdera och skapa ny vetenskaplig historisk kunskap samt visa fördjupad insikt om historievetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och det egna ansvaret för hur den används.

Undervisningen inom forskarutbildningen ges i form av kurser, handledning och aktivt deltagande i forskarmiljöns seminarieverksamhet. Kurserna ges i den lokala miljön och i samarbete med andra forskarutbildningar på den filosofiska fakulteten samt med forskarutbildningen i pedagogiskt arbete med didaktisk inriktning. Presentationer av egna texter, läsning av andras texter och diskussioner med andra forskare och doktorander vid Forskarseminariet i historia utgör en viktig del av utbildningen. Doktoranderna i historia har även möjlighet att delta i andra seminarier vid till exempel Tema Q.

Samarbeten och utbyten

Forskarutbildningen i historia har ett samarbete med Karlstads universitet, vilket består i ett årligt återkommande doktorandinternat samt möjligheter att delta i kurser och seminarier vid respektive lärosäte. Vi är även en aktiv partner i den Nationella forskarskolans samarbete med skrivbordsutbyte för doktorander. 

Allmän studieplan

Studieplanen gäller för studerande som avslutar utbildningen med doktorsexamen eller licentiatexamen.

Studieplan

Handledarkollegium

Handledarkollegiet ansvarar för forskarutbildningen i historia 

Handledarkollegiet sammanträder två gånger per år. Samtliga disputerade seniora forskare i historia ingår i handledarkollegiet. Forskarutbildningsstudierektorn är sammankallande.

Kontakt

Relaterat innehåll

Organisation

Forskarutbildning vid Linköpings universitet