Fotografi av Marie Cronqvist

Marie Cronqvist

Professor

Jag är professor i modern historia. Min forskning behandlar svensk och europeisk efterkrigstid, kalla kriget, civilt försvar och beredskap utifrån kultur- och mediehistoriska perspektiv.

Om kriget kommer – medierade berättelser om hot och trygghet

I min forskning intresserar jag mig för hur känslor av hot och rädsla, men också säkerhet och trygghet, har kommunicerats i det moderna samhället och särskilt under kalla kriget. Mediernas meningsskapande roll i skapandet, förstärkandet och ibland utmanandet av kulturella gemenskaper står i centrum. I flera projekt har jag undersökt svensk, nordisk och europeisk beredskaps- och civilförsvarskultur, information och propaganda, föreställningar om tredje världskriget, samt förhållandet och samarbetet mellan öst och väst inom radio och TV.

Jag är sedan 2024 professor i modern historia vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS) vid Linköpings universitet. Min verksamhet bedrivs vid Avdelningen för historia, religion och konstvetenskap (HKR) på Campus Valla, där jag är forskningsmiljöansvarig och forskarutbildningsansvarig. Min professur är finansierad av Catharina Högboms och Michael Cocozzas stiftelse. Jag är även 2024–2026 gästprofessor vid Bournemouth University, UK.

Innan jag kom till LiU var jag forsknings- och utbildningsansvarig för ämnet mediehistoria vid Institutionen för kommunikation och medier (KOM) vid Lunds universitet, där jag även undervisade på journalistikprogrammet. Gästforskarvistelser har tillbringats vid bland annat Leibniz Institute for Media Research/Hans-Bredow-Institut (HBI) i Hamburg, European University Institute (EUI) i Florens, och Centre for Media History vid Macquarie University i Sydney. Jag är medlem i Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) klass X, Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund, samt Vetenskapssocieteten i Lund.

För fullständig publikationsförteckning och verksamhet fram till 2024, se min sida i Lunds universitets forskningsportal.

Pågående forskningsprojekt

Apokalyptiska föreställningar från biblisk tid till nutid

I forskningsprogrammet "At the end of the world" (RJ Program 2023–2028) studerar 22 forskare från olika svenska lärosäten och vetenskapliga discipliner apokalyptiska föreställningar som ett transhistoriskt fenomen. Programansvarig är prof Jayne Svenungsson.

Länk till programmets hemsida.

Varnande ljudmiljöer och Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

I projektet "Soundscapes of Warning" (VR-Säker, 2024–2026) studeras olika aspekter på det svenska samhällets varningssystem Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) och dess historiska utveckling, såväl larmtyfoner som budskapen i radio och TV. Projektledare är Marie Cronqvist.

Länk till projektets hemsida.

Entangled Media Histories (EMHIS)

I forskningsnätverket Entangled Media Histories samlas ett femtiotal mediehistoriker från ungefär femton europeiska länder för att tillsammans utforska transnationella och transmediala perspektiv i mediernas historia. Nätverket grundades 2013 och hade under de första nio åren finansiering från STINT Institutional Grant. Koordinator är Marie Cronqvist.

Länk till EMHIS hemsida.

Publikationer

Utvalda publikationer

Omslag för publikation 'Expanding Media Histories: Cultural and Material Perspectives'
Marie Cronqvist, Sune Bechmann Pedersen, Ulrika Holgersson (Redaktörskap) (2023)
Omslag för publikation 'Cold War Civil Defence in Western Europe: Sociotechnical Imaginaries of Survival and Preparedness'
Marie Cronqvist, Rosanna Farbøl, Casper Sylvest (Redaktörskap) (2022)
Omslag för publikation 'War Remains: Mediations of Suffering and Death in the Era of the World Wars'
Marie Cronqvist, Lina Sturfelt (Redaktörskap) (2018)

Publikationer i DiVA

2024

Marie Cronqvist (2024) Krig och katastrofer: Beredskap i krigstid
Marie Cronqvist (2024) Beredskapstid och framtidsfrid Framtidskompasser: En akademisk tankesmedja tar ut riktningar, s. 73-84
Marie Cronqvist, Weber Kajsa (2024) Elizabeth L. Eisenstein (1979) The Printing Press as an Agent of Change Classics in Media Theory
Marie Cronqvist (2024) Framtidskompasser: En akademisk tankesmedja tar ut riktningar

2023

Marie Cronqvist (2023) Media Matters in the IKEA Home: Catalogues and Choreographies, 1951-2021 Expanding Media Histories: Cultural and Material Perspectives, s. 177-195

Undervisning

Grundutbildning, avancerad nivå och forskarutbildning

Jag föreläser, leder seminarier, samt handleder och examinerar uppsatser på grundnivå och avancerad nivå i ämnet historia och på lärarutbildningen vid LiU.

Jag är forskarutbildningsansvarig vid Historiska studier och även verksam som handledare och lärare för doktorandkurser.

Tillsammans med Johanna Dahlin leder jag det gemensamma handledarkollegiet för Historiska studier och Tema Q.

Doktorandhandledning vid Lunds universitet

Emma Hilborn (historia, disp 2014, bitr handledare); Martin Ericsson (historia, disp 2015, bitr handledare); Erik Edoff (mediehistoria, disp 2016, bitr handledare); Charlotte Nilsson (mediehistoria, disp 2020, huvudhandledare); Allan Burnett (mediehistoria, disp 2024, huvudhandledare); Christine Davidsson Sandal (mediehistoria, 2019–, bitr handledare); Eskil Vesterlund (mediehistoria, 2020–, huvudhandledare).

Postdoktorer och adepter

Laura Sarenmaa (2016–2019, Crafoordska stiftelsen, Lund); Sune Bechmann Pedersen (2016–2017, Crafoordska stiftelsen, Lund); Charlie Järpvall (2017–2018, HT-fakulteterna, Lund); Betto van Waarden (2020–2022, EU Marie Curie Fellow, Lund); Rosanna Farbøl (2022–2023, Crafoordska stiftelsen, Lund).

Handledare

Handledda doktorander och postdoktorer vid LiU

Nyheter

Medarbetare

Organisation