Forskarutbildning i naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Forskarutbildningen syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper inom teknikens och naturvetenskapernas didaktik och utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom teknikens och/eller naturvetenskapernas didaktik.

Forskarutbildning i teknikens och naturvetenskapernas didaktik bidrar till kunskapsutvecklingen inom respektive ämne genom framställandet av en vetenskaplig avhandling.

Utbildningen på forskarnivå i teknikens och naturvetenskapernas didaktik utvecklar doktorandernas förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete. Doktoranderna presenterar och sprider sina forskningsresultat nationellt och internationellt.

Längden på utbildningen är fyra år och den leder fram till en doktorsexamen (240 hp) och/eller licentiatexamen (120 hp).

Forskarutbildning ges i samarbete med den nationella lic-forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (lic-FontD).

Allmän studieplan
Visa/dölj innehåll

Seminarier m.m.
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Kalendarium
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet
Visa/dölj innehåll

Internt
Visa/dölj innehåll