Forskarutbildningen syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper inom teknikens och naturvetenskapernas didaktik och utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom teknikens och/eller naturvetenskapernas didaktik.
Forskarutbildning i teknikens och naturvetenskapernas didaktik bidrar till kunskapsutvecklingen inom respektive ämne genom framställandet av en vetenskaplig avhandling.

Utbildningen på forskarnivå i teknikens och naturvetenskapernas didaktik utvecklar doktorandernas förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete. Doktoranderna presenterar och sprider sina forskningsresultat nationellt och internationellt.

Längden på utbildningen är fyra år och den leder fram till en doktorsexamen (240 hp) och/eller licentiatexamen (120 hp).

Forskarutbildning ges i samarbete med Nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD).

Allmän studieplan

Seminarier m.m.

Kontakt

Kalendarium

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet