Forskarutbildning i statistik

Forskarutbildningen syftar till att ge breda ämneskunskaper inom statistikens centrala delar, fördjupade kunskaper inom något statistiskt specialområde, förmåga att kunna tillämpa de statistiska metoderna på praktiska problem, samt förmåga att följa den vetenskapliga litteraturen i ämnet och bedriva egen vetenskaplig forskning.

Stor vikt läggs vid den studerandes förmåga till statistisk metodutveckling. Dessutom ska den studerande utveckla förmåga att presentera och sprida sina forskningsresultat inom och utanför akademin.

Utbildningen för doktorsexamen i statistik omfattar 240 hp och består av kurser om sammanlagt 90 hp och en avhandling om 150 hp.

Allmän studieplan Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll

Disputationer vid LiU Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet Visa/dölj innehåll