De fristående kurser som erbjuds vid enheten för arbetsterapi samläses med studenter inom masterprogrammet i medicinsk vetenskap, inriktning arbetsterapi. Utbudet varierar från termin till termin, där samtliga kurser återkommer regelbundet.

Studenter studerar handens anatomi /  Students study the anatomy of the hand

Kurserna ingår i Medicinska fakulteten. Utbudet kan variera från läsår till läsår.

Höstens kurser söker du senast den 15 april.

Vårens kurser söker du senast den 15 oktober.

Kursutbud

Kontakt

Relaterat innehåll