Fritidshem i fokus

Nu finns möjlighet för dig som arbetar i fritidshem att kompetensutveckla dig genom korta digitala uppdragsutbildningar som ger högskolepoäng. Modulerna är verksamhetsnära och ger inblick i den senaste forskningen.

Flickor som gungar.Flickor som gungar.

Våren 2023 startar vi vid LiU vår satsning Fritidshem i fokus: kortare uppdragsutbildningar för personal i fritidshem. Här erbjuder vi flera korta utbildningar, så kallade moduler, som vardera motsvarar 2,5 hp. Modulerna utgår ifrån centrala och aktuella frågeställningar i fritidshemmet. Som bas ligger styrdokumenten och relevant kurslitteratur, och det aktuella temat fördjupas genom exempel från den senaste forskningen inom det fritidspedagogiska området. Teoretiska perspektiv knyts till verksamheten genom en praktiknära kursuppgift. En viktig del i utbildningarna är erfarenhetsutbytet mellan deltagarna. Modulerna ges helt på distans med några digitala träffar, och bekostas av din arbetsgivare. 

Upplägg

Varje modul motsvarar 2,5 hp och man väljer själv i samråd med sin arbetsgivare hur många moduler man vill delta i. Vi planerar att erbjuda tre moduler inom loppet av tre terminer (en modul per termin), vilket motsvarar totalt 7,5 hp för den som läser alla tre. Respektive modul ges mer än en gång om intresset är nog stort, och då finns möjlighet att ta modulerna i olika ordning.

Varje modul går på kvartsfart under ca 2 månader, och insatsen i tid för dig som deltar motsvarar 1,5 - 2 veckors heltidsstudier.

Modulerna ges helt på distans och innehåller:

  • inspelade kortare föreläsningar
  • självstudier
  • onlineträffar - preliminärt tre 
  • examination

Målgrupp

I första hand vänder sig modulerna till behörig personal i fritidshem med äldre examen, men andra med anställning inom fritidshem kan delta i mån av plats.

Innehåll i modulerna

Modul 1 – Undervisning i fritidshem, 2,5hp
Modulen behandlar fritidshemmets undervisningsuppdrag, och fokuserar på hur undervisning kan förstås och bedrivas i fritidshemmet utifrån elevcentrerade arbetssätt där omsorg och lärande integreras. Kurslitteraturen lyfter bland annat hur miljöer kan arrangeras utifrån olika pedagogiska syften och hur personal kan leda undervisningen genom att följa elevernas initiativ.

Modul 2 – Sociala relationer, 2,5hp
Modulen behandlar det för fritidshemmet centrala ämnet sociala relationer, både som fenomen utifrån teoretiska perspektiv och hur lärare i fritidshem kan stödja elevers sociala samspel i undervisningen på fritidshemmet. Kurslitteraturen lyfter utmanande ämnen som social exkludering, men även aktiva åtgärder för att förhindra sådana processer och skapa tillhörighet och trygghet i elevgruppen.

Modul 3 – Samverkan med hemmet, skola och förskoleklass, 2,5hp
Modulen behandlar fritidshemmets uppdrag att samverka med hemmet, skola och förskoleklass. Deltagarna får bland annat perspektiv på arbetet med elevers övergångar mellan skola, förskola och fritidshem och verktyg för samverkan mellan skolformerna.

Medverkande lärare

Den lärar- och forskargrupp som undervisar på grundlärarprogrammet fritidshem vid LiU ansvarar för utbildningen.

Kostnad

Uppdragsutbildning beställs och bekostas av arbetsgivaren, så deltagaren behöver ha en anställning.

Modul 1 VT23 (2,5 hp) kostar 4000 kr (exkl. moms) per deltagare. Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Varje modul har 20 platser per omgång, som behöver fyllas för att den ska kunna starta. De som ev. inte kommer med första gången sätts på väntelista för nästa omgång.

Preliminär tidsplan för modul 1:VT23

Anmälan stänger: 20 februari 2023
Kursintroduktion: 27 februari, kl. 10.00 – 12.00
Kursdag 1 (Seminarium 1): 20 mars, kl. 10.00 – 12.00
Kursdag 2 (Seminarium 2): 11 april, kl. 10.00 – 12.00
Inlämning examinationsuppgift: 4 maj, innan kl. 24.00

Anmälan

Anmäl dig här!

Kontakt

Om LiU Uppdragsutbildning