Nu finns möjlighet för dig som arbetar i fritidshem att kompetensutveckla dig genom korta digitala uppdragsutbildningar som ger högskolepoäng. Modulerna är verksamhetsnära och ger inblick i den senaste forskningen.

Flickor som gungar.

Under våren 2023 startade LiU satsningen Fritidshem i fokus: kortare digitala utbildningar för dig som personal i fritidshem. De tre olika modulerna fokuserar på undervisning i fritidshem, sociala relationer och samverkan med hemmet, skola och fritidshem. Välj att läsa modulerna oberoende av varandra eller tillsammans.

Modulerna utgår ifrån centrala och aktuella frågeställningar som du möter som lärare i fritidshem, och knyter ihop dessa med den senaste forskningen inom det fritidspedagogiska området. Du får också möjlighet till viktigt erfarenhetsutbyte med andra kursdeltagare. Modulerna bekostas av din arbetsgivare. 

Moduler i Fritidshem i fokus

Modul 1 – Undervisning i fritidshem, 2.5 hp

Modulen behandlar fritidshemmets undervisningsuppdrag, och fokuserar på hur undervisning kan förstås och bedrivas i fritidshemmet utifrån elevcentrerade arbetssätt där omsorg och lärande integreras. Kurslitteraturen lyfter bland annat hur miljöer kan arrangeras utifrån olika pedagogiska syften och hur personal kan leda undervisningen genom att följa elevernas initiativ.


Anmäl intresse

 

Modul 2 – Sociala relationer i fritidshem, 2.5 hp

Modulen behandlar det för fritidshemmet centrala ämnet sociala relationer, både som fenomen utifrån teoretiska perspektiv och hur lärare i fritidshem kan stödja elevers sociala samspel i undervisningen på fritidshemmet. Kurslitteraturen lyfter utmanande ämnen som social exkludering, men även aktiva åtgärder för att förhindra sådana processer och skapa tillhörighet och trygghet i elevgruppen. 

Anmäl intresse

Modul 3 – Fritidshemmets samverkan med hemmet, skolan och förskoleklassen, 2.5 hp

Modulen behandlar fritidshemmets uppdrag att samverka med hemmet, skola och förskoleklass. Deltagarna får bland annat perspektiv på arbetet med elevers övergångar mellan skola, förskola och fritidshem och verktyg för samverkan mellan skolformerna. 


Anmäl intresse

Om utbildningen

Målgrupp

I första hand vänder sig modulerna till behörig personal i fritidshem med äldre examen, men andra med anställning inom fritidshem kan delta i mån av plats.

Upplägg

Varje modul motsvarar 2,5 hp och går på kvartsfart under ca 2 månader, och insatsen i tid för dig som deltar motsvarar 1,5 - 2 veckors heltidsstudier. Modulerna kan ges online på distans, på LiU:s campus eller i era egna lokaler. Som bas ligger styrdokument och relevant kurslitteratur, och det aktuella temat fördjupas genom exempel från den senaste forskningen inom det fritidspedagogiska området. Teoretiska perspektiv knyts till verksamheten genom en praktiknära kursuppgift.

Modulerna innehåller:

  • kortare föreläsningar
  • självstudier
  • cirka tre träffar 
  • examination

Medverkande lärare

Den lärar- och forskargrupp som undervisar på grundlärarprogrammet fritidshem vid LiU ansvarar för utbildningen

Deltagare om kursen

Första modulen var en ögonöppnare för mig! Jag har fått lättare att reflektera över arbetet på fritidshem och min yrkesroll. Tidigare har jag mest fokuserat på vad jag ska göra på jobbet och hur jag ska göra det, men efter modul ett så insåg jag varför vi ska göra som vi gör och det var en viktig insikt. Jag ser egentligen inte mig själv som en person som har så lätt för att studera, men första modulen gav mig blodad tand att fortsätta även med modul 2.
Jan Halldén, lärare på fritidshem, Tjällmo Skola

Kontakt

LiU satsar på forskning om fritidshem