Forskningsprojektet Våga tafsa! undersöker gränserna mellan jargong, skämt och högt i tak, och kränkningar och trakasserier inom polisen, samt hur poliser ser på sin anmälningsplikt i praktiken.

Forskningsprojektet ”’Våga tafsa!’ Utmaningar och motstånd i arbetet mot sexuella trakasserier inom polisen” tar avstamp i att sexuella trakasserier mellan kollegor inte nödvändigtvis anses vara ett problem inom polisen, trots vittnesmål och statistik om erfarenhet och förekomst av sexuella trakasserier. Tvärtom uppfattas en sexualiserad jargong ofta som en viktig del av yrkesidentiteten som polis, och som en del av att ’härdas’ genom insocialisering i yrket. De som uttrycker att ’metoo har gått för långt’ (#nödvärn 2017: 55) varnar för att ett överdrivet fokus på sexuella trakasserier riskerar att förstöra en arbetsmiljö med högt i tak och en positiv jargong där sexualiserade skämt utgör en viktig ventil för ett pressat och utsatt yrke.

Åtgärder mot sexuella trakasserier möts med tyst motstånd

Detta gör att initiativ som tas av HR eller polismyndighetens ledning för att motverka sexuella trakasserier kan uppfattas som en politiskt korrekt diskurs som krockar med ”verkligheten på golvet”. Arbetet mot sexuella trakasserier uppfattas därmed inte nödvändigtvis som legitimt, och kan till och med upplevas hota ens arbetsmiljö och därmed leda till tyst motstånd. Med förtroendebrist och motstånd mot initiativ från organisationens ledning och HR blir det mycket svårt att implementera policies som ska komma till rätta med något som inte nödvändigtvis uppfattas som ett problem, nämligen sexuella trakasserier.

Detta projekt riktar fokus från policydiskurser om sexuella trakasserier som det antas råda enighet om, till dynamiker inom en organisation där en sexualiserad jargong, hårda skämt och ’högt i tak’ anses som viktiga skyddsvärden för yrkesutövning. Genom att undersöka ifrågasättanden, eller så kallade motståndspraktiker, går det att identifiera utmaningar för organisationer att arbeta mot sexuella trakasserier.

Undersöker jargongen och dess roll för yrkesutövning

Forskningsprojektet undersöker jargongen inom polisen och dess roll för yrkesutövningen. Vi analyserar relationen ut mellan jargong, skämt och högt i tak, och kränkningar och trakasserier inom polisen. Projektet analyserar också åskådares roll när det finns motstridiga tolkningar av huruvida en händelse utgör trakasserier. Vidare undersöker projektet vilka förutsättningar som finns för chefer och skyddsombud att hantera sitt uppdrag och anmälningsplikt vid fall av sexuella trakasserier.

Projektet finansieras av Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) och pågår under perioden 2023-2026

Vill du vara med i vår studie?

Är du eller har du varit antingen anställd vid polisen eller polisstudent? Har du varit med om, bevittnat, eller i din roll vid polisen eller hanterat ärenden om sexuella trakasserier? Vill du delta i forskningsprojektet? Kontakta någon av oss forskare.

Kontakt

Relaterad forskning om sexuella trakasserier inom polisen

Organisation