Forskningsprojektet Sexuella trakasserier inom polisen: Brottsoffer, brottsutredning och brottsförebyggande åtgärder undersöker hur sexuella trakasserier och övergrepp upplevs, hanteras och förebyggs inom polisen.

Projektet utgörs av tre delstudier som undersöker:

  1. Sexuella trakasserier och övergrepp inom polisen från ett brottsofferperspektiv. Vi undersöker bland annat frågor som: Hur bemöts vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp inom polisen? I vilken grad berättar utsatta om sina erfarenheter, för vilka personer eller instanser och i vilka sammanhang? I denna delstudie intervjuar vi anställda, tidigare anställda och studenter på polisutbildningen som själva har utsatts för sexuella trakasserier inom polisens organisation eller polisutbildningen. Vi analyserar också materialet från de två nödvärnsuppropen som samlade vittnesmål om erfarenheter av trakasserier och övergrepp inom polisen 2017 respektive 2020.
  2. Hur ärendehantering kring sexuella trakasserier och övergrepp ser ut inom myndigheten respektive facket (Polisförbundet) från ett brottsutredande perspektiv. Vi undersöker bland annat i vilken grad sexuella trakasserier och övergrepp anmäls inom polisen, och vilka faktorer ligger bakom detta beslut. Vi analyserar även hur ärenden och anmälningar av sexuella trakasserier och ofredanden inom polisen hanteras av Polismyndigheten respektive Polisförbundet; hur ärenden dokumenteras, vilka åtgärder som vidtas och hur ärendena följs upp.
  3. Hur sexuella trakasserier och övergrepp inom organisationen hanteras som utbildningsområde vid polisutbildningen, för att få kunskap om området ur ett brottsförebyggande perspektiv. Inom denna delstudie besöker vi utbildningsmoment om sexuella trakasserier inom polisutbildningen, och intervjuar lärare, utbildningsansvariga och studenter om det förebyggande arbetet om sexuella trakasserier på polisutbildningen.

Projektet syftar också till att förbättra bemötande och stöd till brottsoffer, både internt inom polisen, men i förlängningen också inom polisens uppdrag att bemöta sexualbrottsoffer i sin yrkesutövning.

Projektet finansieras av Brottsofferfonden och pågår under perioden 2022-2025. 

Vill du vara med i vår studie?

Är du eller har du varit antingen anställd vid polisen eller polisstudent? Har du varit med om, bevittnat, eller i din roll vid polisen eller hanterat ärenden om sexuella trakasserier? Vill du delta i forskningsprojektet? Kontakta någon av oss forskare.

Kontakt

Relaterad forskning om sexuella trakasserier inom polisen

Organisation