Projektet UISH handlar om förståelser av sexuella trakasserier ur utsattas, åskådares och förövares perspektiv, och hur dessa förståelser påverkar interventioner mot sexuella trakasserier inom polisens organisation.

Forskningsprojektet “Understanding and Intervening against Sexual Harassment at work” (UISH) är ett nordiskt forskningssamarbete mellan Linköpings universitet, Politihøgskolen i Oslo, och Islands universitet.

Forskningsprojektet handlar om olika förståelser av sexuella trakasserier ur utsattas, åskådares och förövares perspektiv. Två delstudier genomförs i Norge och Island som testar och analyserar interventioner mot sexuella trakasserier inom polisens organisation, med fokus på åskådares roll och intersektionella dimensioner av sexuella trakasserier.

Den svenska delstudien som genomförs av forskarna Malin Wieslander och Silje Lundgren vid Linköpings universitet undersöker olika förståelser av sexuella trakasserier och hur dessa påverkar villkoren för anställda, chefer, aspiranter och fackliga representanter att agera, intervenera och anmäla fall av sexuella trakasserier inom polisens organisation.

Projektet finansieras av Nordforsk och pågår under perioden 2023-2027. Här hittar du mer information om projektet (länk till NordForsk).


Vill du vara med i vår studie?

Är du eller har du varit anställd vid polisen, polisaspirant, chef, skyddsombud eller fackligt förtroendevald inom polisen? Vill du delta i forskningsprojektet om förståelser av trakasserier och kränkningar inom polisen och hur man förväntas agera som kollega, aspirant, chef, och facklig representant? Kontakta någon av oss forskare.

Kontakt

Relaterad forskning om sexuella trakasserier inom polisen

Organisation