29 april 2024

Vetenskap är kunskap kopplad till systematiskt användande av teori och metod. Även konst, litteratur och journalistik är kunskap, som skapas och förmedlas, men på andra sätt. Anders Neergaard, professor vid REMESO, driver ett nytänkande projekt med fokus på kunskapscirkulation.

Anders Neergaard och Burcu Sahin.
Professor Anders Neergaard är glad över att välkomna Burcu Sahin till Linköpings universitet och REMESO. Hon är den första externa kunskapsaktören i projektet. Karin Midner

Projektet "Kommunikationsallians inom området migration och integration: Nya former av kunskapscirkulation för folkbildning och dialog med det omgivande samhället" handlar om att sprida vetenskaplig förankrad kunskap om migration och integration i samarbete med andra inbjudna aktörer inom såväl konstnärliga som journalistiska fält. Professor Anders Neergaard är initiativtagare samt projektledare.

– Kunskap skapas på en mängd olika sätt där vetenskap med sin förhoppningsvisa systematiska användande av teori och metod är ett av dem. Men kunskap skapas också bland annat genom konst, litteratur och journalistik. Det här projektet tar sin utgångspunkt i att kunskap kan och bör cirkulera mellan olika former. 

Kunskapsaktörer banar vägen

Olika kunskapsaktörer kommer att träffas för att diskutera och lära känna och förstå dessa olika former. Kort sagt; REMESO vill ta hjälp av författare, konstnärer och journalister för att hitta nya vägar ut i samhället och den pågående debatten med sin forskning och kunskap.

– Jag hoppas att denna form av kunskapscirkulation blir allt vanligare, för att motverka ett alltmer anti-intellektuellt och kunskapsfientligt samhälle.

Den första i raden av externa deltagare i projektet är Burcu Sahin. 

– Jag och REMESO är jätteglada att Burcu tackade ja. Hon är en fantastisk författare och poet som därutöver arbetar som lärare i skrivande. Hennes texter tar upp många av de teman som REMESO forskar om och kan därigenom stimulera oss i vårt tänkande. Förhoppningsvis får även Burcu ut något av oss, vår forskning och seminarieverksamhet som kan inspirera henne i sin konstnärliga och pedagogiska verksamhet. Jag har haft förmånen att ha konstnärer, författare och journalister nära mig under många år. Det har stundtals varit konstigt men för det mesta stimulerande och spännande att försöka förstå deras verksamhet.

Det var när Anders Neergaard såg utlysningar om kommunikation hos Formas och Veteskapsrådet som han fick idén att testa en annorlunda väg att nå ut med forskning. Hans tanke var att låta kunskapsaktörer med olika bakgrunder verka tillsammans och i den gemensamma kreativiteten skapa dialog och förståelse för varandras kunskap, i samtal med det omgivande samhället.

I ett tuffare samhällsklimat behövs en kreativ plats

Karin Midner

– Jag har en vision om att detta kan gynna både oss forskare på REMESO och de inbjudna kunskapsaktörerna. Samtidigt har jag alltmer sett och även känt ett tuffare samhällsklimat när det gäller intellektuellverksamhet i dess olika former. Att kunna bidra med en liten plats där vi tillsammans kan utforska olika perspektiv kring kunskapscirkulation och förmedling känns både spännande och viktig.

Han är medveten om att detta är en droppe i havet, men tänker att det kan vara en viktig droppe som skapar ringar på vattnet.

– Jag ser detta som ett försök att både förmedla vår kunskapsproduktion och att bli inspirerade av deras. Min metafor är ringar på vatten, eller fotsteg i olika riktningar – där kunskap får cirkulera i olika former. I min ansökan vara jag uppriktig med att resultatet är svårmätbart, men samtidigt tydlig med att universitetsvärlden måste ta ett större ansvar för att inte bara försvara utan också utveckla och bredda utrymmet för samtal inom, men också utanför, akademin.

Möt den första externa deltagaren i projektet, Burcu Sahin:

Kontakt

Relaterad information

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.