Etnicitet och migration i vårdpraktik och medicinsk kunskapsproduktion

Anna Bredströms forskning kretsar kring hur etnicitet och migration formar hälsa, vård och biomedicinsk kunskapsproduktion. Aktuella forskningsprojekt fokuserar på sexuell hälsa, psykisk ohälsa, tolkningspraktiker inom primärvården, samt humangenetisk forskning. Teoretiskt är Anna inspirerad av kritiska rasstudier, feministisk intersektionalitetsteori samt Science and Technology Studies.

biometricsAnna Bredström är för närvarande anställd som biträdande universitetslektor vid REMESO. Hon disputerade i Etnicitet i april 2008 på avhandlingen Safe Sex, Unsafe Identities: Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy (Linköpings universitet). Från oktober 2009 till januari 2010 var Anna gästforskare vid the Centre of Gender Excellence (GEXcel).

Forskningsintressen

Annas avhandling handlar om hur etnicitet, migration och rasism kommer till uttryck i svensk hiv/aids-policy. Inspirerad av den feministiska debatten om intersektionalitet undersöker hon även hur kön och sexualitet länkas till etniska gränsdragningar i policydiskursen.
I sin nuvarande forskning arbetar Anna med frågor som rör sexuell hälsa, primärvård och medicin. Hon är särskilt intresserad av gränsen mellan natur och kultur, feministisk intersektionalitetsteori samt hur etnicitet och ’ras’ konstrueras i medicinsk forskning och praktik.

Pågående forskningsprojekt

Young People and Sexual Risk-taking: An Intersectional Analysis of Representations, Knowledge and Experiences (tillsammans med Eva Bolander (LiU) och Jenny Bengtsson)
Etnicitet och genus i primärvården: förståelse, praktik och konsekvenser (tillsammans med Sabine Gruber, REMESO).
Efter succén med den nya generationens antidepressiva läkemedel: erfarenheter, praktiker, diskurser och jagets förändring (tillsammans med Kerstin Sandell och Shai Mulinari (Lunds universitet) samt Marianne Winther Jørgensen (LiU)). Anna är även ledare för forskningsprogrammet Migration, offentlig service och hälsa inom REMESO.

Publikationer i urval

Bredström, A. (2009) “Sweden: HIV/AIDS Policy and the ‘Crisis’ of Multiculturalism”, Race and Class, Vol 50, Nr. 4: 57–74.
Bredström, A. (2008) Safe Sex, Unsafe Identities: Intersections of ‘Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy, Linköping: Linköpings Universitet, diss.

Undervisning

Anna undervisar i feministisk teori och etnicitetsteori, samt om intersektionalitet, sexualitet, sexuell hälsa och hiv/aids-relaterade frågor. Hon är verksam som lärare främst på fil kand programmet Samhälls- och kulturanalys, på det internationella masterprogrammet, Ethnic and Migration Studies samt vid REMESO Graduate School, för MA- och PhD-studenter.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

2015

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Relaterat
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

2015