Mimer leds i samråd med Nationella rådet för folkbildningsforskning - Mimerrådet. Det består av tre forskare från Linköpingsuniversitet, tre forskare från andra universitet samt tre personer som är aktiva inom folkbildningsverksamhet.

Organisation