Fotografi av Andreas Fejes

Andreas Fejes

Professor

Hur kan folkbildning och vuxenutbildning bidra till migranters sociala inkludering? Vilka konsekvenser har vuxenutbildningens marknadisering för skolledare, lärare och elever? Det är några av de forskningsfrågor jag arbetar med.

Presentation

I min forskning intresserar jag mig för studier av vuxenutbildning och folkbildning med specifikt intresse för frågor om marknadisering, migranters sociala inkludering och medborgarskapande. Exempel på forskningsfrågor är: På vilka sätt bidrar vuxenutbildning och folkbildning till migranters sociala inkludering? Vad har marknadisering av vuxenutbildning, i form av en upphandlingsmarknad, för konsekvenser för skolledares och lärares arbete och elevers studiebanor? Hur formas och formar elever och deltagare sig själva som medborgare genom aktiviteter inom och utanför ramen för studier? Andra forskningsintressen rör vetenskapssociologiska spörsmål med fokus på bland annat det vuxenpedagogiska forskningsfältets konstitution med grund i bibliometriska analyser.

 

 

Video

 

Publikationer

2023

Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt, Helena Colliander, Nedzad Mesic, Sofia Nordmark, Sofia Nyström, Maria Rydell (2023) Migration, språkligt lärande och social inkludering Resultatdialog 2023, s. 44-47
Danny Wildemeersch, Paula Guimaraes, Andreas Fejes (2023) Inclusion, adult education and social justice European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, Vol. 14, s. 303-306 Vidare till DOI
Sofia Nyström, Andreas Fejes, Nedzad Mesic (2023) Social Inclusion Beyond Education and Work: Migrants Meaning‐Making Towards Social Inclusion Social Inclusion, Vol. 11 Vidare till DOI
Per Andersson, Andreas Fejes, Johanna Köpsén, Mattias Nylund (2023) Lärares tolkning och tillämpning av styrdokument i kommunal vuxenutbildning
Per Andersson, Andreas Fejes (2023) Kunskapers värde: Validering i teori och praktik

Nyheter

En sal med elever. I förgrunden syns en lärare som pekar på en av eleverna som räcker upp handen.

Så bidrar studier i svenska till migranters inkludering

Det finns en stark vilja hos migranter att inkluderas i samhället, språket ses som ”nyckeln” till inkludering och studierna som viktiga för att lära sig svenska, men också för att få stöd i vardagen. Det visar forskning vid Linköpings universitet.

Four students in a group activity room.

38,5 miljoner till forskarskola om vuxnas lärande

Vetenskapsrådet beviljar LiU universitet 38,5miljoner kronor till en forskarskola om vuxnas lärande. Tillsammans med en tidigare satsning innebär det att 21 doktorander de närmaste åren kommer att bedriva forskning om komvux och folkhögskolor.

Vuxenutbildning

Lärarutbildningar missar att förbereda för arbete i komvux

Lärarutbildningarna bryter mot högskoleförordningen. Det menar Andreas Fejes som granskat kursplaner och litteraturlistor för olika lärarprogram vid svenska universitet.

Forskning

CV, uppdrag och sociala medier

CV 

2012 Professor i vuxenpedagogik 
2008 Docent i pedagogik
2006 Fil dr i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Nuvarande uppdrag i urval 

  • Forskningsledare vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande
  • Ordförande i Mimer, nationellt program för folkbildningsforskning
  • Redaktör för European Journal for Research on the Education and Learning of adults 
  • Styrelsemedlem i ESREA, den europeiska vuxenpedagogiska forskningsföreningen
  • Medlem i redaktionsrådet för Pedagogisk forskning i Sverige

Medarbetare

Organisation