Presentation

I min forskning intresserar jag mig för studier av vuxenutbildning och folkbildning med specifikt intresse för frågor om marknadisering, migranters sociala inkludering och medborgarskapande. Exempel på forskningsfrågor är: På vilka sätt bidrar vuxenutbildning och folkbildning till migranters sociala inkludering? Vad har marknadisering av vuxenutbildning, i form av en upphandlingsmarknad, för konsekvenser för skolledares och lärares arbete och elevers studiebanor? Hur formas och formar elever och deltagare sig själva som medborgare genom aktiviteter inom och utanför ramen för studier? Andra forskningsintressen rör vetenskapssociologiska spörsmål med fokus på bland annat det vuxenpedagogiska forskningsfältets konstitution med grund i bibliometriska analyser.

 

 

 

Forskning

Publikationer

2018

Magnus Dahlstedt, Fredrik Sandberg, Andreas Fejes, Maria Olson

Dissonant futures: Occupational trajectories, gender and class in contemporary municipal adult education in Sweden

Ingår i Journal of Education and Work

Artikel i tidskrift

Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt, Maria Olson, Fredrik Sandberg

Adult Education and the Formation of Citizens: A Critical Interrogation

Bok

Andreas Fejes, Robert Aman, Magnus Dahlstedt, Sabine Gruber, Ronny Högberg, Sofia Nyström

Introduktion på svenska: Om språkintroduktion för nyanlända på gymnasieskola och folkhögskola

Rapport

Andreas Fejes, Erik Nylander

Adult Education Research: Publication Strategies and Collegial Recognition

Ingår i The Palgrave International Handbook on Adult and Lifelong Education and Learning

Kapitel i bok, del av antologi

Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt, Maria Olson, Fredrik Sandberg

Medborgarskap och utbildning för vuxna: Om komvux, folkhögskola och medborgarskapandets praktiker

Bok

CV, uppdrag och sociala medier

CV 

2012 Professor i vuxenpedagogik 
2008 Docent i pedagogik
2006 Fil dr i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Nuvarande uppdrag i urval 

  • Forskningsledare vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande
  • Ordförande i Mimer, nationellt program för folkbildningsforskning
  • Redaktör för European Journal for Research on the Education and Learning of adults 
  • Styrelsemedlem i ESREA, den europeiska vuxenpedagogiska forskningsföreningen
  • Medlem i redaktionsrådet för Pedagogisk forskning i Sverige
  • Medlem i redaktionsrådet för EDUCARE

Handledning av doktorander

Läs min blogg om vuxenpedagogik

Medarbetare