Presentation

I min forskning intresserar jag mig för studier av vuxenutbildning och folkbildning med specifikt intresse för frågor om marknadisering och medborgarskapande. Exempel på forskningsfrågor är: Vad har marknadisering av utbildning för konsekvenser för skolledares och lärares arbete och elevers studiebanor? Hur formas och formar elever och deltagare sig själva som medborgare genom aktiviteter inom och utanför ramen för studier? Andra forskningsintressen rör vetenskapssociologiska spörsmål med fokus på bl.a. det vuxenpedagogiska forskningsfältet konstitution med grund i bibliometriska analyser.  

Forskning

Publikationer

2017

Erika Åkerblom, Andreas Fejes

Constructing a healthy, knowledgeable and well-educated citizen: Motivational interviews and physical activity on prescription

Artikel i tidskrift

Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Maria Olson, Lina Rahm, Fredrik Sandberg

Medborgarskapandets paradoxer [Paradoxes of citizen formation]: Medborgarskapspositioneringar i berättelser om tillhörighet i migrationens tid. [Citizenship positioning in stories about belonging in an era of migration]

Artikel i tidskrift

Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes

Shaping entrepreneurial citizens: A genealogy of entrepreneurship education in Sweden

Artikel i tidskrift

Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt

Becoming the role model: Youth recreational leaders, occupational choice and a will to include.

Artikel i tidskrift

Lina Rahm, Andreas Fejes

Popular education and the digital citizen: a genealogical analysis

Ingår i European Journal for Research on the Education and Learning of Adults

Artikel i tidskrift

CV, uppdrag och sociala medier

CV 

2012 Professor i vuxenpedagogik 
2008 Docent i pedagogik
2006 Fil dr i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Nuvarande uppdrag i urval 

  • Forskningsledare vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande
  • Prodekan för forskning och forskarutbildning inom utbildningsvetenskap 
  • Ordförande i Mimer, nationellt program för folkbildningsforskning
  • Redaktör för European Journal for Research on the Education and Learning of adults 
  • Styrelsemedlem i ESREA, den europeiska vuxenpedagogiska forskningsföreningen
  • Medlem i redaktionsrådet för Pedagogisk forskning i Sverige
  • Medlem i redaktionsrådet för EDUCARE

Relaterat innehåll

Handledning av doktorander

Medarbetare