Presentation

I min forskning intresserar jag mig för studier av vuxenutbildning och folkbildning med specifikt intresse för frågor om marknadisering, migranters sociala inkludering och medborgarskapande. Exempel på forskningsfrågor är: På vilka sätt bidrar vuxenutbildning och folkbildning till migranters sociala inkludering? Vad har marknadisering av vuxenutbildning, i form av en upphandlingsmarknad, för konsekvenser för skolledares och lärares arbete och elevers studiebanor? Hur formas och formar elever och deltagare sig själva som medborgare genom aktiviteter inom och utanför ramen för studier? Andra forskningsintressen rör vetenskapssociologiska spörsmål med fokus på bland annat det vuxenpedagogiska forskningsfältets konstitution med grund i bibliometriska analyser.

 

 

 

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

Andreas Fejes, Magnus Dahlstedt (2021) Platsens betydelse Utbildning i migrationens tid , s. 131-145
Nedžad Mešić, Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Sofia Nyström (2021) Mobilisering av resurser Utbildning i migrationens tid , s. 147-168
Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes (2021) Folkhemmet 2.0 Utbildning i migrationens tid , s. 187-198

NyheterVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

CV, uppdrag och sociala medierVisa/dölj innehåll

CV 

2012 Professor i vuxenpedagogik 
2008 Docent i pedagogik
2006 Fil dr i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Nuvarande uppdrag i urval 

  • Forskningsledare vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande
  • Ordförande i Mimer, nationellt program för folkbildningsforskning
  • Redaktör för European Journal for Research on the Education and Learning of adults 
  • Styrelsemedlem i ESREA, den europeiska vuxenpedagogiska forskningsföreningen
  • Medlem i redaktionsrådet för Pedagogisk forskning i Sverige

Handledning av doktoranderVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll