Presentation

I min forskning intresserar jag mig för studier av vuxenutbildning och folkbildning med specifikt intresse för frågor om marknadisering och medborgarskapande. Exempel på forskningsfrågor är: Vad har marknadisering av utbildning för konsekvenser för skolledares och lärares arbete och elevers studiebanor? Hur formas och formar elever och deltagare sig själva som medborgare genom aktiviteter inom och utanför ramen för studier? Andra forskningsintressen rör vetenskapssociologiska spörsmål med fokus på bl.a. det vuxenpedagogiska forskningsfältet konstitution med grund i bibliometriska analyser.  

Forskning

Publikationer

2018

Andreas Fejes, Erik Nylander

Adult Education Research: Publication Strategies and Collegial Recognition

Ingår i The Palgrave International Handbook on Adult and Lifelong Education and Learning

Kapitel i bok, del av antologi

2017

Erik Nylander, Andreas Fejes, Lovisa Österlund

Exploring the Adult Learning Research Field by Analysing Who Cites Whom

Ingår i Vocations and Learning

Artikel i tidskrift

Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes, Maria Olson, Lina Rahm, Fredrik Sandberg

Medborgarskapandets paradoxer [Paradoxes of citizen formation]: Medborgarskapspositioneringar i berättelser om tillhörighet i migrationens tid. [Citizenship positioning in stories about belonging in an era of migration]

Ingår i Sociologisk forskning

Artikel i tidskrift

Erika Åkerblom, Andreas Fejes

Constructing a healthy, knowledgeable and well-educated citizen: Motivational interviews and physical activity on prescription

Ingår i Studies in Continuing Education

Artikel i tidskrift

Magnus Dahlstedt, Andreas Fejes

Shaping entrepreneurial citizens: A genealogy of entrepreneurship education in Sweden

Ingår i Critical Studies in Education

Artikel i tidskrift

CV, uppdrag och sociala medier

CV 

2012 Professor i vuxenpedagogik 
2008 Docent i pedagogik
2006 Fil dr i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Nuvarande uppdrag i urval 

  • Forskningsledare vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande
  • Prodekan för forskning och forskarutbildning inom utbildningsvetenskap 
  • Ordförande i Mimer, nationellt program för folkbildningsforskning
  • Redaktör för European Journal for Research on the Education and Learning of adults 
  • Styrelsemedlem i ESREA, den europeiska vuxenpedagogiska forskningsföreningen
  • Medlem i redaktionsrådet för Pedagogisk forskning i Sverige
  • Medlem i redaktionsrådet för EDUCARE

Handledning av doktorander

Läs min blogg om vuxenpedagogik

Medarbetare