Musikbibliotek

Noter. Foto: PixabayPersonalen i Musicum förfogar över ett referensbibliotek, ett notbibliotek samt vissa musiktidskrifter.

Fråga gärna oss om det är något du söker.

Choral Music Library

Databasen innehåller mer än 2000 titlar för kvinno- och manskör och blandad kör. 

 -> Länk till Choral Music Library

Kontakt
Visa/dölj innehåll