Om utbildning på avancerad nivå

Efter grundexamen har du möjlighet att läsa vidare ett eller två år och på så sätt skaffa större djup eller bredd. Möjligheterna är många - valet är ditt. 

Bild på studenter som cyklar

Om du redan läst en utbildning på grundnivå, varför ska du läsa ett eller ett par år till?

Generellt sett får du på den avancerade nivån möjlighet att utveckla och fördjupa de kunskaper du fått på utbildningens grundnivå. Däremot finns det flera olika valmöjligheter beroende på vad du vill uppnå.

  • Läser du vidare på en masterutbildning som fungerar som en naturlig fortsättning på din grundutbildning kan dina kunskaper få möjlighet att fördjupas ytterligare - du får en spetskompetens inom ditt område och blir därmed tydligare i ditt framtida yrke.
  • Läser du vidare på en masterutbildning inom ett kompletterande område får du möjlighet att bredda din kunskaper och därmed täcka in ett större kompetensområde.
  • Det finns även ett stort utbud av internationella masterutbildningar. Läser du en sådan ökar förutsättningarna att få tillgång till en global arbetsmarknad.
  • Kanske är du redan aktiv på arbetsmarknaden men vill omskola dig eller byta yrkesinriktning? Möjligheten finns då att komplettera den utbildning du har i grunden med en examen på avancerad nivå och därmed få ett mer kvalificerat yrke.
  • Har du planer på forskarstudier krävs det att du har läst en utbildning på minst 240 hp, varav 60 hp på avancerad nivå, för att få behörighet.

Artiklar och nyheter om påbyggnadsutbildningVisa/dölj innehåll

Läs merVisa/dölj innehåll