Populärvetenskapliga veckan 2021 program fredag 29 oktober

Fredagens föreläsningar har fokus på den forskning som bedrivs vid vårt campus i Norrköping. Föreläsningarna spänner över många olika ämnesområden. Vi sänder två föreläsningar parallellt under hela förmiddagen.

Pass 1 - 09:00-09:25, välj mellan Visa/dölj innehåll

Vad kan mobilnäten berätta om hur vi rör oss?

David Gundlegård

Dagens mobilnät genererar extremt stora mängder mobilitetsdata. Bara i Sverige är det möjligt för varje operatör att extrahera flera miljarder datapunkter per dag kopplat till hur vi rör oss. I min föreläsning berättar jag om hur man kan bearbeta denna data för att använda den i olika tillämpningar, exempelvis planering av städer, styrning av trafik eller eftersök av saknade personer.

Bakterier är dina bästa vänner!

Thomas Abrahamsson

För inte särskilt länge sedan ansåg man att bakterier bara gjorde skada. Numera har vi förstått att de bakterier som bor i vår kropp är helt nödvändiga för vår hälsa. Människan har fler bakterier än kroppsegna celler och forskning har under de senaste åren visat att dessa bakterier kan förebygga sjukdomar såsom allergi och har betydelse för din kroppsvikt. De påverkar till och med hur du tänker!

FöreläsareVisa/dölj innehåll

Pass 2 - 09:35-10:00, välj mellan Visa/dölj innehåll

Sociala robotar i äldrevården

Sofia Thunberg

Utvecklingen av robotar har under de senaste åren breddats och den traditionella bilden av robotar inom industrin utmanats. Idag används sociala robotar på äldreboenden, i terapirummet och för att hjälpa både personal och patienter i olika vårdsituationer. Den här föreläsningen behandlar hur man kan designa, utveckla och utvärdera sociala robotar inom vården, samt vilka etiska dilemman robotarna medför.

Psykologisk internetbehandling och Corona

Gerhard Andersson

Coronapandemin innebar att distansbehandlingar blev särskilt viktiga. En studie genomfördes där vi utvecklade en behandling för personer som mådde psykiskt dåligt på grund av pandemin. Behandlingen var skräddarsydd så deltagarna i studien kunde få hjälp med exempelvis stress, oro, sömnproblem och att hantera svåra upplevelser. Hur gick det till, vad blev resultatet och hur arbetar vi vidare?

FöreläsareVisa/dölj innehåll

Pass 3 - 10:10-10:35, välj mellan Visa/dölj innehåll

Antirasism och rasism - vad är vad och för vem?

Lisa Karlsson Blom

Idag pratas det ganska mycket om rasism, etnicitet, rasifiering och vithet i Sverige. Vad innebär egentligen alla dessa ord och varför är det viktigt att vi forskar om det? Lisa Karlsson Blom berättar om sitt avhandlingsprojekt om antirasism i Sverige, och om varför det konstigt nog kan vara svårt att skilja på rasism och antirasism.

Forskning och studier för klimatanpassade städer

Erik Glaas

Under de senaste åren har forskare och studenter från Miljövetarprogrammet samarbetat med kommuner, företag och myndigheter för att förstå hur städer, människor och byggnader påverkas av klimatförändringar. Men framförallt har vi tillsammans utforskat hur vi kan bli mer klimatanpassade. Hur vi har gjort? Det ska denna föreläsning handla om.

FöreläsareVisa/dölj innehåll

Pass 4 - 10:45-11:10, välj mellan Visa/dölj innehåll

Världen som arbetsplats

Laura Pompermaier

Om global kirurgi. Utförligare beskrivning av föreläsningen kommer.

Uppkopplade byggplatser - digitalisering, artificiell intelligens och virtual reality i byggandet

Martin Rudberg

Framtidens byggplats är uppkopplad. Sensorer, kameror och drönare kan framställa en digital tvilling av byggarbetsplatsen. Denna digitala modell kan sedan användas för att skapa en säker, hållbar och effektiv byggplats. Smarta hjälmar, artificiell intelligens (AI) och förstärkt verklighet (AR) blir lika viktiga verktyg som hammare och skruvdragare. Välkommen att titta runt i en inte alltför avlägsen framtida byggarbetsplats!

FöreläsareVisa/dölj innehåll

Program övriga dagarVisa/dölj innehåll