Fredagens föreläsningar har fokus på den forskning som bedrivs vid vårt campus i Norrköping. Föreläsningarna spänner över många olika ämnesområden. Vi sänder två föreläsningar parallellt under hela förmiddagen.

Pass 1 - 09:00-09:25, välj mellan

Vad kan mobilnäten berätta om hur vi rör oss?

David Gundlegård

Dagens mobilnät genererar extremt stora mängder mobilitetsdata. Bara i Sverige är det möjligt för varje operatör att extrahera flera miljarder datapunkter per dag kopplat till hur vi rör oss. I min föreläsning berättar jag om hur man kan bearbeta denna data för att använda den i olika tillämpningar, exempelvis planering av städer, styrning av trafik eller eftersök av saknade personer.

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/87898905322?pwd=UGpzd1JnQWgyaUFQL1Y1b0MyeWQ0QT09
Passcode: 619-967

Bakterier är dina bästa vänner!

Thomas Abrahamsson

För inte särskilt länge sedan ansåg man att bakterier bara gjorde skada. Numera har vi förstått att de bakterier som bor i vår kropp är helt nödvändiga för vår hälsa. Människan har fler bakterier än kroppsegna celler och forskning har under de senaste åren visat att dessa bakterier kan förebygga sjukdomar såsom allergi och har betydelse för din kroppsvikt. De påverkar till och med hur du tänker!

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/81405583167?pwd=M2J6alBvV1d2WWR3QWhrN3graVNmUT09
Passcode: 012-374

Föreläsare

Pass 2 - 09:35-10:00, välj mellan

The climate change game - ett storskaligt spel om att ställa om samhället till att bli hållbart

Ola Leifler

The Climate Change Megagame är ett storskaligt spel med rollspels- och brädspelsinslag som låter upp till 100 deltagare pröva tankar om samhällsomställning i en del av Sverige från olika perspektiv. Ska vi förlita oss på tekniska lösningar och forskning, eller är beteendeförändringar viktigare? Hur ska ett framtida hållbart samhälle ens se ut, och hur ska vi komma överens?

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/87898905322?pwd=UGpzd1JnQWgyaUFQL1Y1b0MyeWQ0QT09
Passcode: 619-967

Psykologisk internetbehandling och Corona

Gerhard Andersson

Coronapandemin innebar att distansbehandlingar blev särskilt viktiga. En studie genomfördes där vi utvecklade en behandling för personer som mådde psykiskt dåligt på grund av pandemin. Behandlingen var skräddarsydd så deltagarna i studien kunde få hjälp med exempelvis stress, oro, sömnproblem och att hantera svåra upplevelser. Hur gick det till, vad blev resultatet och hur arbetar vi vidare?

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/81405583167?pwd=M2J6alBvV1d2WWR3QWhrN3graVNmUT09
Passcode: 012-374

Föreläsare

Pass 3 - 10:10-10:35, välj mellan

Antirasism och rasism - vad är vad och för vem?

Lisa Karlsson Blom

Idag pratas det ganska mycket om rasism, etnicitet, rasifiering och vithet i Sverige. Vad innebär egentligen alla dessa ord och varför är det viktigt att vi forskar om det? Lisa Karlsson Blom berättar om sitt avhandlingsprojekt om antirasism i Sverige, och om varför det konstigt nog kan vara svårt att skilja på rasism och antirasism.

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/87898905322?pwd=UGpzd1JnQWgyaUFQL1Y1b0MyeWQ0QT09
Passcode: 619-967

Forskning och studier för klimatanpassade städer

Erik Glaas

Under de senaste åren har forskare och studenter från Miljövetarprogrammet samarbetat med kommuner, företag och myndigheter för att förstå hur städer, människor och byggnader påverkas av klimatförändringar. Men framförallt har vi tillsammans utforskat hur vi kan bli mer klimatanpassade. Hur vi har gjort? Det ska denna föreläsning handla om.

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/81405583167?pwd=M2J6alBvV1d2WWR3QWhrN3graVNmUT09
Passcode: 012-374

Föreläsare

Pass 4 - 10:45-11:10, välj mellan

Världen som arbetsplats - brännskador är kopplade till fattigdom

Laura Pompermaier

Brännskador drabbar mest människor som lever i länder med begränsade resurser och lägre tillgång till sjukvård. I höginkomstländer har både förekomsten av brännskador, och sjukligheten/dödligheten efter skadorna minskat - i takt med ökande forskning. Den har kunnat visa vilka personer som hade högre risk för brännskador, vilken behandling som fungerade bra och vilka patienter som hade högre risk att dö. Jag ska berätta om forskning som jag har bedrivit tillsammans med unga, smarta och ambitiösa kollegor i Afrika och Latinamerika.

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/87898905322?pwd=UGpzd1JnQWgyaUFQL1Y1b0MyeWQ0QT09
Passcode: 619-967

Uppkopplade byggplatser - digitalisering, artificiell intelligens och virtual reality i byggandet

Martin Rudberg

Framtidens byggplats är uppkopplad. Sensorer, kameror och drönare kan framställa en digital tvilling av byggarbetsplatsen. Denna digitala modell kan sedan användas för att skapa en säker, hållbar och effektiv byggplats. Smarta hjälmar, artificiell intelligens (AI) och förstärkt verklighet (AR) blir lika viktiga verktyg som hammare och skruvdragare. Välkommen att titta runt i en inte alltför avlägsen framtida byggarbetsplats!

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/81405583167?pwd=M2J6alBvV1d2WWR3QWhrN3graVNmUT09
Passcode: 012-374

Föreläsare

Program övriga dagar