Onsdagens teman är samhälle, ekonomi och humaniora. Här kan du läsa om de föreläsningar som ges denna dag. Vi sänder två föreläsningar parallellt under hela dagen.

Pass 1 - 09:15-09:40, välj mellan

Breasts and Prostitutes or Shoulders and Ladies?

Lars Liljegren

This talk will show how August Strindberg and other authors from his time were censored in English translation, and that the main reasons for this were the strict British moral norms at the time. The lecture will be conducted in clear English, with funny comparisons between the Swedish and English passages.

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/81405583167?pwd=M2J6alBvV1d2WWR3QWhrN3graVNmUT09
Passcode: 012-374

Rätta till orättvisan i grupparbetsbedömning

Johan Forsell

Grupparbete har visat sig vara ett effektivt sätt att lära sig kunskaper och förmågan att samarbeta. Samtidigt är grupparbete också förknippat med krångliga och orättvisa bedömningar. Läroplanen säger att varje elev ska bedömas var och en för sig men i grupparbeten är ofta produkten och kunskapen gemensam. Vad kan då göras för att elever får säkra, trovärdiga och rättvisa grupparbetsbedömningar?

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/87898905322?pwd=UGpzd1JnQWgyaUFQL1Y1b0MyeWQ0QT09
Passcode: 619-967

Föreläsare

Pass 2 - 09:50-10:15, välj mellan

Minoritetsstress påverkar hbtq-personers hälsa

Anna Malmquist

Minoritetsgrupper i samhället utsätts ofta för diskriminering, marginalisering, kränkningar, hot och våld. Det här ger en ökad påfrestning i livet, en så kallad minoritetsstress. I den här föreläsningen berättar Anna Malmquist hur homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera påverkas av minoritetsstress.

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/81405583167?pwd=M2J6alBvV1d2WWR3QWhrN3graVNmUT09
Passcode: 012-374

Varmt och skönt hemma - till vilket pris?

Dick Magnusson

Fjärrvärme är ett infrastruktursystem som lätt kan glömmas bort, då många tar uppvärmning för givet. I flerfamiljshus, där mer än 90 % av husen i Sverige har fjärrvärme, är uppvärmningen inbakad i hyran och inget som en ”vanlig” hyresgäst tänker på. Systemen är oftast byggda av kommunerna, men vad händer när de säljs till privata aktörer, ofta ägda av internationella riskkapitalbolag?

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/87898905322?pwd=UGpzd1JnQWgyaUFQL1Y1b0MyeWQ0QT09
Passcode: 619-967

Föreläsare

Pass 3 - 10:30-10:55, välj mellan

Affärsjuridik i backspegeln - eller genom vindrutan?

Jan Kellgren

Vad som händer, juridiskt, när något har skett är viktigt. Men ännu mer intressant är hur juridiken används för att välja mellan olika tänkbara metoder och strategier, till exempel i affärslivet. Där väljer man mellan flera handlingsalternativ och fler faktorer än juridik vägs in – det är ofta ett grupparbete. Här presenteras juridiskt arbete, som det ser ut i affärslivet!

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/81405583167?pwd=M2J6alBvV1d2WWR3QWhrN3graVNmUT09
Passcode: 012-374

Udda beteende? Det är säkert din prostata!

Maria Björkman

För hundra år sedan kunde läkare beskriva en krånglande körtel som orsaken till att medelålders män började klä sig i färgglada kläder, blev psykiskt sjuka eller gifte om sig med mycket yngre kvinnor. Genom att studera äldre medicinska texter kan vi se hur dåtidens normer påverkade läkares sätt att förstå kroppen. Vi kan också reflektera över hur dagens normer påverkar vår tids medicin.

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/87898905322?pwd=UGpzd1JnQWgyaUFQL1Y1b0MyeWQ0QT09
Passcode: 619-967

Föreläsare

Pass 4 - 11:05-11:30, välj mellan

Fridays For Future, om apokalypsen och framtiden

Anna Friberg

”Jag vill att ni ska agera som om huset stod i lågor. För det gör det.” Med dessa ord kritiserade Greta Thunberg världens makthavare 2019. Språkbruket, där klimatkatastrofen inte är ett framtida hot utan en nutida realitet, är typisk för den nya generationen av klimatrörelser. Men om apokalypsen redan är här, vilka möjligheter har vi då att föreställa oss en bättre framtid?

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/81405583167?pwd=M2J6alBvV1d2WWR3QWhrN3graVNmUT09
Passcode: 012-374

Mitt i stormen, utanför normen

Layal Wiltgren

Normen är förrädisk eftersom den är osynlig. Men normen är bara osynlig för de som tillhör normen. Samtidigt är den väldigt kännbar för de som står utanför normen. Hur kan vi förstå något vi inte kan se och hur kan vi bredda normen att inkludera alla?

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/87898905322?pwd=UGpzd1JnQWgyaUFQL1Y1b0MyeWQ0QT09
Passcode: 619-967

Föreläsare

Pass 5 - 13:00-13:25, välj mellan

Näringslivets drottningar

Hans Sjögren

Alla kvinnor på listan över världens rikaste personer har ärvt sin förmögenhet eller fått pengarna vid en skilsmässa. Många är änkor som får ett familjeföretag i knät, till exempel änkan efter Apples grundare. Vad driver dem att bli självständiga entreprenörer? Jag visar hur dessa änkor går från osynlighet till synlighet i näringslivet, efter att ”kungen” dött.

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/81405583167?pwd=M2J6alBvV1d2WWR3QWhrN3graVNmUT09
Passcode: 012-374

Hemarbete - digitalisering och gränser i pandemin

Ulf Melin

Arbete hemifrån har ökat markant under pandemin. Vi använder digitala verktyg för möten och olika samarbetsplattformar i större omfattning än någonsin. Denna digitalisering är påtvingad, vad innebär det? Är det digitalisering vi upplever, eller digitisering? Arbete hemifrån kan vara bekvämt och bra för miljön, men hur drar vi gränser när hemmet och arbetsplatsen blir densamma?

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/87898905322?pwd=UGpzd1JnQWgyaUFQL1Y1b0MyeWQ0QT09
Passcode: 619-967

Föreläsare

Pass 6 - 13:35-14:00, välj mellan

Livmodertransplantation: en "livsviktig" gåva?

Lisa Guntram

Våren 2014 föddes det första barnet som ett resultat av en livmodertransplantation, en behandling som ska göra det möjligt för kvinnor som saknar en livmoder eller vars livmoder inte fungerar att bli gravida. Samtidigt väcker den nya frågor om genus, föräldraskap och relationer. Här får du veta hur normer om kroppar och kön kommer till uttryck i utvecklingen av en medicinsk reproduktionsteknologi.

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/81405583167?pwd=M2J6alBvV1d2WWR3QWhrN3graVNmUT09
Passcode: 012-374

Simuleringsträning - ny lösning på gamla problem?

Marcus Samuelsson

Problemet – att lärarstudenter känner sig otillräckligt tränade när de lämnar utbildningen råder vi bot på med simuleringsträning. Specifik träning med specialiserade lärarutbildare gör nytta, den boostar studenternas tillit till deras egen förmåga att leda undervisning och lära ut ett ämnesinnehåll. Studierna visar hur viktigt det är att träna på rätt sak vid rätt tillfälle med rätt stöd.

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/87898905322?pwd=UGpzd1JnQWgyaUFQL1Y1b0MyeWQ0QT09
Passcode: 619-967

Föreläsare

Program för övriga dagar