Populärvetenskapliga veckan 2021 program torsdag 28 oktober

Torsdagens teman är naturvetenskap, teknik, data och medicin. Här kan du läsa om de föreläsningar som ges denna dag. Vi sänder två föreläsningar parallellt under hela dagen.

Pass 1 - 09:15-09:40, välj mellan Visa/dölj innehåll

Det är ditt liv! Att som ung leva med hedersnormer

Sandra Skoog

Forskning visar att så många som upp till var femte ung person i Sverige lever i en familj där de begränsas av familjens hedersrelaterade normer. Men vad är hedersrelaterat våld och förtryck och varför är det så svårt? Hur ska du göra om du misstänker att en kompis blir utsatt?

Ekologiska nätverk - naturens skelett

Anna Eklöf

Ett av de största miljöhoten idag är att arter försvinner i en alarmerande takt. Eftersom arter påverkar varandra i komplicerade ekologiska nätverk så kan förlusten av en art leda till att flera andra arter också försvinner. Vår forskning handlar om hur vi kan använda ekologisk kunskap, matematik och datorsimuleringar för att förstå hur de ekologiska nätverken är uppbyggda och därmed hur de påverkas av olika störningar.

FöreläsareVisa/dölj innehåll

Pass 2 - 09:50-10:15, välj mellan Visa/dölj innehåll

Leverskada utan en droppe alkohol - kan det stämma?

Stergios Kechagias

Levern är kroppens största inre organ och mycket viktig för ämnesomsättningen samt för att bryta ned och avlägsna restprodukter. Allt fler diagnostiseras med skadad lever. Sedan länge vet man att överkonsumtion av alkohol är den viktigaste orsaken till leverskada men många av patienterna påstår att de inte dricker för mycket. Kan det vara sant? Vad är det i så fall som har skadat deras lever?

Morgondagens problem - dagens utmaningar. Livsmedelsproduktion, klimat och biologisk mångfald

Uno Wennergren

Framtiden ser inte så ljus ut när vi med hjälp av beräkningar och superdatorer försöker förutsäga hur det kommer se ut på klotet 2050 eller ännu lite längre fram. Utan förändrade attityder och nya tekniska lösningar kommer det krasst inte att gå . Livsmedelsproduktionen kommer inte räcka till och klimatförändringarna skapar stora problem. Jag kommer att ta upp ett antal extra viktiga utmaningar vi behöver ta oss an med nya metoder och smartare lösningar. Kort och gott – ju fler vi är på klotet desto smartare måste vi vara.

FöreläsareVisa/dölj innehåll

Pass 3 - 10:30-10:55, välj mellan Visa/dölj innehåll

AI och biologiska nätverk för att individanpassa läkemedelsbehandling

Mika Gustafsson

Tack vare en informationsexplosion används numera artificiell intelligens (AI) inom många områden. Inom molekylärbiologin har mängden tillgänglig information mångdubblats, men komplexa sjukdomar har ändå för lite data för att vi ska få bra beslutsstöd. I denna föreläsning kommer jag att diskutera nya idéer baserade på interaktionsmönster mellan gener för att möjliggöra datadriven AI inom hälsa.

Naturens arter inspirerar till lösningar för en hållbar värld

Kenneth Järrendahl och Karl-Olof Bergman

Pricksäkra  fiskar, högljudda grodor, polariserande skalbaggar och extremt hala växter. Naturen är full av fascinerande växter och djur vars beteende och egenskaper genom fysikaliska beskrivningar  inspirerar till nya lösningar på gamla problem. Vi kommer att bjuda på en rad exempel på arter med spännande fysik från världens alla hörn.

FöreläsareVisa/dölj innehåll

Pass 4 - 11:05-11:30, välj mellan Visa/dölj innehåll

The climate change game - ett storskaligt spel om att ställa om samhället till att bli hållbart

Ola Leifler

The Climate Change Megagame är ett storskaligt spel med rollspels- och brädspelsinslag som låter upp till 100 deltagare pröva tankar om samhällsomställning i en del av Sverige från olika perspektiv. Ska vi förlita oss på tekniska lösningar och forskning, eller är beteendeförändringar viktigare? Hur ska ett framtida hållbart samhälle ens se ut, och hur ska vi komma överens?

Stress, hjärnan och självskadebeteende

Maria Zetterqvist

Hur reagerar vår hjärna vid olika sorters stress vid självskadebeteende? Är det möjligt att förbättra ungdomars förmåga till känsloreglering vid självskadebeteende genom så kallad neurofeedback. Neurofeedback innebär att man lär sig att reglera sin egen hjärnaktivitet genom direkt visuell återkoppling från ett område i hjärnan som är involverat vid bearbetning av känslor. Välkommen att ta del av vår spännande forskning!

FöreläsareVisa/dölj innehåll

Pass 5 - 13:00-13:25, välj mellan Visa/dölj innehåll

Graffärgning och skolscheman utan håltimmar

Carl Johan Casselgren

Tänk dig att du vill färglägga länderna på en karta så att länder som gränsar till varandra får olika färger. Hur många färger krävs för att åstadkomma detta? Detta problem började undersökas i slutet av 1800-talet men löstes inte förrän nästan 100 år senare. Idag vet vi att 4 färger alltid räcker, men det ursprungliga problemet har gett upphov till det spännande matematiska forskningsområdet färgning av grafer. I detta föredrag ger jag en introduktion till den bakomliggande matematiska teorin och visar även hur den kan användas för att lösa olika schemaläggningsproblem, tex skolscheman utan håltimmar.

Spridningsmodeller för Covid-19 - hur bra var de?

Fredrik Gustafsson

En rad modeller har föreslagits för att analysera effekten av interventioner och spridningen av Covid-19. Nu, 1,5 år efter utbrottet, har vi möjlighet att titta tillbaka och reflektera: hur bra/träffsäkra var dessa modeller egentligen? Det vi lär oss nu kommer vi att ha nytta av vid nästa pandemi.

FöreläsareVisa/dölj innehåll

Pass 6 - 13:35-14:00, välj mellan Visa/dölj innehåll

Psykisk hälsa – mobilen ett verktyg för att må bättre?

Kristin Thomas

Psykisk hälsa dvs vårt känslomässiga, psykologiska och sociala välmående spelar stor roll för vårt framtida mående, både fysisk och psykisk. Vi har tagit fram ett sms-baserat program för att främja psykisk hälsa bland unga vuxna. Genom sms-meddelanden och självhjälpsövningar lär man sig om psykisk hälsa och hur man kan utveckla strategier för ett bättre mående. Ta del av vår forskning och lär dig mer!

Framtidens sätt att mäta miljöproblem

David Bastviken

Miljöutmaningarna växer och vår förmåga att avslöja växthusgaser och föroreningar i miljön avgör framtidens livsvillkor. Vi måste veta vad som finns omkring oss och hur halterna förändras för att kunna förbättra situationen. Följ med in i framtidens miljöövervakning med kameror, drönare och minisensorer. Här förenas naturvetenskap, teknik och samhällsbehov för att möta framtidens miljöutmaningar.

FöreläsareVisa/dölj innehåll

Program övriga dagarVisa/dölj innehåll