Tisdagens teman är naturvetenskap, teknik, data och medicin. Här kan du läsa om de föreläsningar som ges denna dag. Vi sänder två föreläsningar parallellt under hela dagen.

Pass 1 - 09:15-09:40, välj mellan

Gödsel i tanken?

Karin Tonderski

För att producera mat måste vi gödsla växterna vi odlar. Visste du att de flesta viktiga näringsämnena finns i avföring och urin, från både djur och människor? En säker matproduktion är därför beroende av att gödseln kommer ut på åkrarna. Den är dock tung och ofta är det kostsamt att transportera den från platsen där den produceras till de åkrar där den behövs. Men hur blir det om vi först gör biogas av avföringen och använder gasen som fordonsbränsle? Kan det bli en lönsam affär för både företagare och klimat?

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/81405583167?pwd=M2J6alBvV1d2WWR3QWhrN3graVNmUT09
Passcode: 012-374

Hjärnans elektriska signalering

Fredrik Elinder

Vi drivs av elektricitet. Varje tanke, rörelse och känsla signaleras med hjälp av jonkanaler, små hål i cellernas membran, som öppnar och stänger sig. Tryck, kyla och elektrisk spänning kan reglera kanalerna. Felaktig funktion i kanalerna gör så att vi blir sjuka, men de kan även vara måltavlor för många olika läkemedel, mot exempelvis smärta, hjärtarytmier och epilepsi. Ta del av vår spännande forskning!

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/87898905322?pwd=UGpzd1JnQWgyaUFQL1Y1b0MyeWQ0QT09
Passcode: 619-967

Föreläsare

Pass 2 - 09:50-10:15, välj mellan

Varför bryter sig mormor - kan vi förhindra det?

Anna Spångeus

Varannan kvinna och var fjärde man drabbas av benbrott efter 50 års ålder. I många fall med bestående men och smärta. Kan vi förutse vem av oss som kommer att drabbas? Går det att förebygga benskörhet och benbrott? Kan träning och yoga bidra? Vår forskning spänner över en stor bredd - lär dig mer om både epidemiologi, bilddiagnostik och vår benskörhetsskola.

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/81405583167?pwd=M2J6alBvV1d2WWR3QWhrN3graVNmUT09
Passcode: 012-374

Släng provrören - kemi med datorer

Bo Durbeej

Inom kemin har betydelsen av datorbaserade, teoretiska studier ökat explosionsartat under de senaste årtiondena. Numera är det möjligt att lösa många kemiska problem utan att genomföra några experiment överhuvudtaget. I den här presentationen kommer jag att berätta om vår forskning inom teoretisk kemi, bland annat hur vi utför avancerade datorsimuleringar för att designa olika typer av molekylära maskiner, nanostora maskiner som omvandlar energi till rörelse.

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/87898905322?pwd=UGpzd1JnQWgyaUFQL1Y1b0MyeWQ0QT09
Passcode: 619-967

Föreläsare

Pass 3 - 10:30-10:55, välj mellan

Datormodeller som kan ersätta djurförsök

Elin Nyman

När vi tar fram nya läkemedel, till exempel vacciner mot coronaviruset, behöver vi veta att de är säkra att använda för oss människor. Idag används därför ofta djurförsök innan vi testar läkemedel på människor. Men visste du att vi kan ersätta vissa djurförsök med beräkningar i datorer? Jag berättar om sådana exempel som redan finns idag och om min forskning som handlar om att ta fram nya datormodeller.

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/81405583167?pwd=M2J6alBvV1d2WWR3QWhrN3graVNmUT09
Passcode: 012-374

Hunden och människan

Lina Roth

Hunden och människan har följts åt under tusentals år, och vi har utvecklat förmågor att kommunicera och förstå varandra. Senaste forskningen tyder även på att våra stressnivåer påverkas av vårt liv tillsammans. Här ges en kort sammanfattning av stressfenomenet, hur man kan mäta stress, samt nya resultat där hundar har visat sig kunna spegla ägarens stressnivåer men där även relationen har betydelse.

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/87898905322?pwd=UGpzd1JnQWgyaUFQL1Y1b0MyeWQ0QT09
Passcode: 619-967

Föreläsare

Pass 4 - 11:05-11:30, välj mellan

Bättre beslut med matematik

Elina Rönnberg

Varje dag görs mängder av val: Vad ska jag äta till frukost? Vilken väg ska jag ta för att snabbt komma till Linköpings universitet? Ska jag köpa ett par nya skor? Vilka rutter ska lastbilarna i ett transportbolag köra för att minimera sina resor? För vissa av dessa frågeställningar kan matematik och algoritmer hjälpa oss att ta bra beslut. Vad innebär det och hur går man till väga?

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/81405583167?pwd=M2J6alBvV1d2WWR3QWhrN3graVNmUT09
Passcode: 012-374

Hjärnans belöningssystem: droger och sjukdom

David Engblom

Hjärnans belöningssystem styr mycket av våra handlingar och påverkar hur vi mår. Beroendeframkallande droger kapar vårt belöningssystem, vilket är behagligt för stunden men kan leda till beroende. Vid inflammatoriska sjukdomar påverkas också belöningssystemet men leder i stället till att man känner obehag. Här får du lära dig mer om belöningssystemet och vår forskning!

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/87898905322?pwd=UGpzd1JnQWgyaUFQL1Y1b0MyeWQ0QT09
Passcode: 619-967

Föreläsare

Pass 5 - 13:00-13:25, välj mellan

Klimatutmaningar för transporter och logistik

Maria Huge - Brodin

Effektiv logistik är centralt för att industri och handel ska kunna leverera varor till butiker och konsumenter.  Men transporterna bidrar samtidigt till klimatproblemen. Vilka utmaningar finns, och hur kan vi minska de nödvändiga varutransporternas belastning på miljö och klimat?

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/81405583167?pwd=M2J6alBvV1d2WWR3QWhrN3graVNmUT09
Passcode: 012-374

Organic bioelectronics: the future of healthcare?

Daniel Simon

The body uses a system of chemical signals to function. In contrast, modern technology relies on electronic charge as the prime information carrier. Is it possible to merge these two worlds and develop technologies – therapies, brain-machine interfaces, and wellness monitoring – that communicate via both chemical and electronic signals? Organic bioelectronics provides the answer: Yes!

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/87898905322?pwd=UGpzd1JnQWgyaUFQL1Y1b0MyeWQ0QT09
Passcode: 619-967

Föreläsare

Pass 6 - 13:35-14:00, välj mellan

Hur kan vi minska skador i samband med fotboll?

Hanna Lindblom

Fotboll är den idrott som engagerar flest svenskar. Tyvärr kan skador uppkomma i samband med fotboll, varav en del allvarliga. Det är därför viktigt att förebygga så många skador som möjligt. I vår forskargrupp för vi ut skadeförebyggande träningsprogram (Knäkontroll och Knäkontroll+) inom lagidrott för att sedan studera deras effekt och hur vi kan optimera användandet. Lyssna och lär dig mer.

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/81405583167?pwd=M2J6alBvV1d2WWR3QWhrN3graVNmUT09
Passcode: 012-374

Så kan ny miljöteknik lösa klimatkrisen?

Olof Hjelm

Vi möts ständigt av alarmerande nyheter om utsläpp av olika klimatgaser och behovet av en snabb minskning av dessa. Men hur ska det gå till? Vad kan vi uppnå genom ett förändrat beteende? Kan ny teknik lösa problemen, eller handlar det bara om att använda befintlig teknik bättre? Detta är huvudpunkterna i min föreläsning där jag även visar på företag som arbetar aktivt med att utveckla och sprida sådana lösningar.

Länk till föreläsningen: https://us02web.zoom.us/j/87898905322?pwd=UGpzd1JnQWgyaUFQL1Y1b0MyeWQ0QT09
Passcode: 619-967

Föreläsare

Program för övriga dagar