Fredagens föreläsningar har fokus på den forskning som bedrivs vid vårt campus i Norrköping. Föreläsningarna spänner över många olika ämnesområden. För att så många som möjligt ska ha kunna se det de mest är intresserade av har vi fyra parallella föreläsningar, som går två gånger.

Block 1: 09:00-10:00

09:00-09:25

K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

 

Gunnar Cedersund - Digitala tvillingar, så kan vi forska på människokroppen utan djurförsök

Gunnar Cedersund utvecklar digitala tvillingar, alltså datormodeller som beskriver celler, organ och hela kroppen. Dessa tvillingar är användbara för e-hälsa, läkemedelsutveckling, grundforskning samt ersättning av försöksdjur inom till exempel läkemedelsutveckling, där vi samarbetar med läkemedelsindustrin. Men modellerna kan också användas i konstnärliga uttryck.

K2, Kåkenhus, Campus Norrköping 

 

Jonas Lundberg - Styrbar artificiell intelligens för drönartrafik

Artificiell intelligens kan användas för att styra obemannad flygtrafik (drönare). Men hur kan vi övervaka och styra artificiell intelligens? Det är en utmaning för utformning av gränsytan mellan människan och systemet. Jag kommer att visa en simulering av framtida drönartrafik i städer –  och berätta om hur vi kan förstå och utforma styrbar artificiell intelligens, genom interaktiv visualisering. 

K3, Kåkenhus, Campus Norrköping 

 

Ghassan Mourad - Hjärta, depression och internetterapi

I sin forskning studerar Ghassan Mourad personer med ospecifika bröstsmärtor. Som yrkesverksam sjuksköterska träffade han många med dessa problem. De fick ofta inte den hjälp de förväntade sig eftersom inga akuta fysiska orsaker kunde konstateras. Ghassan Mourad har i sina studier kunnat konstatera att en stor andel av dessa personer lider av oro, hjärt-relaterad ångest och depressiva symtom, samt att de söker vård i stor utsträckning och bidrar till höga sjukvårds- och samhällskostnader. Ghassan Mourad studerar effekten av internet-baserad kognitiv beteendeterapi, samt patienters, närståendes och vårdpersonals erfarenheter, uppfattningar och attityder till denna typ av behandling. Hans mål är att tillsammans med internationella partners utveckla vården för denna patientgrupp.

K4, Kåkenhus, Campus Norrköping 

 

Erica Mattelin - Barn på flykt från krigshärjade länder - hur mår de? Vad behöver de för stöd?

Psykologen och doktoranden Erica Mattelin driver forskningsprojektet Den långa resan. Studien kartlägger våldsutsatthet, hälsa och stöd bland tonåringar och unga vuxna som har invandrat till Sverige, med eller utan sin familj. Studierna bedrivs på Barnafrid som är ett nationellt kunskapscentrum om våld mot barn vid Linköpings universitet.

09:35-10:00

K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

 

Jonas Lundberg - Styrbar artificiell intelligens för drönartrafik

Artificiell intelligens kan användas för att styra obemannad flygtrafik (drönare). Men hur kan vi övervaka och styra artificiell intelligens? Det är en utmaning för utformning av gränsytan mellan människan och systemet. Jag kommer att visa en simulering av framtida drönartrafik i städer –  och berätta om hur vi kan förstå och utforma styrbar artificiell intelligens, genom interaktiv visualisering. 

K2, Kåkenhus, Campus Norrköping 

 

Gunnar Cedersund - Digitala tvillingar, så kan vi forska på mönniskokroppen utan djurförsök

Gunnar Cedersund utvecklar digitala tvillingar, alltså datormodeller som beskriver celler, organ och hela kroppen. Dessa tvillingar är användbara för e-hälsa, läkemedelsutveckling, grundforskning samt ersättning av försöksdjur inom till exempel läkemedelsutveckling, där vi samarbetar med läkemedelsindustrin. Men modellerna kan också användas i konstnärliga uttryck.

K3, Kåkenhus, Campus Norrköping 

 

Erica Mattelin - Barn på flykt från krigshärjade länder - hur mår de? Vad behöver de för stöd?

Psykologen och doktoranden Erica Mattelin driver forskningsprojektet Den långa resan. Studien kartlägger våldsutsatthet, hälsa och stöd bland tonåringar och unga vuxna som har invandrat till Sverige, med eller utan sin familj. Studierna bedrivs på Barnafrid som är ett nationellt kunskapscentrum om våld mot barn vid Linköpings universitet.

K4, Kåkenhus, Campus Norrköping 

 

Ghassan Mourad - Hjärta, depression och internetterapi

I sin forskning studerar Ghassan Mourad personer med ospecifika bröstsmärtor. Som yrkesverksam sjuksköterska träffade han många med dessa problem. De fick ofta inte den hjälp de förväntade sig eftersom inga akuta fysiska orsaker kunde konstateras. Ghassan Mourad har i sina studier kunnat konstatera att en stor andel av dessa personer lider av oro, hjärt-relaterad ångest och depressiva symtom, samt att de söker vård i stor utsträckning och bidrar till höga sjukvårds- och samhällskostnader. Ghassan Mourad studerar effekten av internet-baserad kognitiv beteendeterapi, samt patienters, närståendes och vårdpersonals erfarenheter, uppfattningar och attityder till denna typ av behandling. Hans mål är att tillsammans med internationella partners utveckla vården för denna patientgrupp.

Block 2 10:10-11:10

10:10-10:35

K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

 

Gerhard Andersson - Välj själv vilken behandling du vill ha! Skräddarsydd internetbehandling för depression och ångest. 

Under föredraget kommer jag berätta hur internetbehandling med kognitiv beteendeterapi går till. Jag beskriver resultatet från studier där vi testat om deltagare kan välja behandlingsinnehåll helt själva utan medverkan av behandlare. Detta har vi jämfört med resultatet då behandlingen i stället läggs upp av behandlare utifrån testresultat och intervju. Resultaten är lovande och ger unika insikter vad gäller psykologisk behandling i framtiden.   

K2, Kåkenhus, Campus Norrköping 

 

Alexander Bock - Combining Science and Education Tools in Astronomy

The increasing power of computers has enabled a new paradigm in scientific discovery and its communication. It is now possible to use the same software tools to educate students as can be used for genuine scientific discoveries. This talk presents OpenSpace, one of such tools tailored for astronomy. It is an open-source browser for the entire universe usable in planetariums and laptops alike.

K3, Kåkenhus, Campus Norrköping 

 

Susanne Wallman Lundåsen - Hur kan tillit få samhällen att fungera?

Tillit människor emellan är en viktig resurs som förenklar vardagen och som fungerar som ett slags smörjmedel som underlättar för att lösa samhällsproblem. I moderna samhällen finns det behov av att kunna hantera komplexa sociala relationer. Tillit till andra underlättar för samarbeten mellan grupper. Förklaringar till vad som främjar tillit presenteras. 

K4, Kåkenhus, Campus Norrköping 

 

Maria Brandén - Hur formas livet av var du bor eller går i skolan?

Människor bor ofta nära, och går ofta i skolan tillsammans med, människor som liknar dem själva med avseende på t.ex. ens ekonomiska situation eller bakgrund – detta kallas för boendesegregation och skolsegregation. Jag kommer prata om hur detta påverkar livet, till exempel med avseende på gymnasieval, inkomst som vuxen och skolresultat.

10:45-11:10

K1, Kåkenhus, Campus Norrköping

 

Alexander Bock - Combining Science and Education Tools in Astronomy

The increasing power of computers has enabled a new paradigm in scientific discovery and its communication. It is now possible to use the same software tools to educate students as can be used for genuine scientific discoveries. This talk presents OpenSpace, one of such tools tailored for astronomy. It is an open-source browser for the entire universe usable in planetariums and laptops alike.

K2, Kåkenhus, Campus Norrköping 

 

Gerhard Andersson - Välj själv vilken behandling du vill ha! Skräddarsydd internetbehandling för depression och ångest. 

Under föredraget kommer jag berätta hur internetbehandling med kognitiv beteendeterapi går till. Jag beskriver resultatet från studier där vi testat om deltagare kan välja behandlingsinnehåll helt själva utan medverkan av behandlare. Detta har vi jämfört med resultatet då behandlingen i stället läggs upp av behandlare utifrån testresultat och intervju. Resultaten är lovande och ger unika insikter vad gäller psykologisk behandling i framtiden. 

K3, Kåkenhus, Campus Norrköping 

 

Maria Brandén - Hur formas livet av var du bor eller går i skolan?

Människor bor ofta nära, och går ofta i skolan tillsammans med, människor som liknar dem själva med avseende på t.ex. ens ekonomiska situation eller bakgrund – detta kallas för boendesegregation och skolsegregation. Jag kommer prata om hur detta påverkar livet, till exempel med avseende på gymnasieval, inkomst som vuxen och skolresultat.

K4, Kåkenhus, Campus Norrköping 

 

Susanne Wallman Lundåsen - Hur kan tillit få samhällen att fungera?

Tillit människor emellan är en viktig resurs som förenklar vardagen och som fungerar som ett slags smörjmedel som underlättar för att lösa samhällsproblem. I moderna samhällen finns det behov av att kunna hantera komplexa sociala relationer. Tillit till andra underlättar för samarbeten mellan grupper. Förklaringar till vad som främjar tillit presenteras.  

Lunchmässa 11:10-12:00

Utställare

  • Y-sektionen: Studenter från Y-sektionens fyra program delar med sig av sina erfarenheter av dessa program och LiU.
  • Allmänna studievägledningen: Att välja utbildning.
  • Laboratoriet för organisk elektronik (LOE): Visning av forskning inom organisk elektronik och bioelektronik.
  • Avancerade funktionella material (AFM): Visar diverse simuleringar och experiment relaterade till materialvetenskap. 
  • Socionomsektionen: Studenter berättar om sina erfarenheter av socionomprogrammet och LiU.
  • Medicinska fakulteten: Visar och berättar om de medicinska utbildningarna på LiU.
  • Elektronikdesignsektionen (ED): Visar projekt som ED-studenter gjort, samt pratar om programmet.

Program för övriga dagar