Tisdagens teman är naturvetenskap, teknik, data och medicin. Här kan du läsa om de föreläsningar som ges denna dag. För att så många som möjligt ska ha kunna se det de mest är intresserade av har vi under hela dagen fyra parallella föreläsningar, som går två gånger.

Block 1: 09:15-10:15

09:15-09:40

C1, C-huset, Campus Valla

 

Helene Lidestam - Offentlig upphandling - lika tråkigt som det låter?

Busstrafiken i Sverige gick över från monopol till konkurrensutsättning 1989. Detta föredrag ger inblick i offentlig upphandling av busstransporter och förklarar processen och visar på utmaningar med att ha långa kontrakt. Följande frågor tas upp och belyses med konkreta exempel från branschen: Hur väljer man vinnande bud? Vilka former av kontrakt används? Vilka psykologiska aspekter finns?  

C2, C-huset, Campus Valla 

 

Edwin Jager - Textila muskler - För framtidens exoskelett?

Dagens hjälpmedel gör att äldre eller personer med nedsatt rörelseförmåga kan röra sig. Exoskelett kan ge rullstolsburna förmågan att gå igen, ortoser ger stöd för leder. Men exoskeletten liknar mer robotdräkter och ortoserna ger passivt stöd. Med elektrisk ledande plast och textilier utvecklar och framställer vi konstgjorda, textila muskler. Genom att väva eller sticka in muskeltyg i kläder, hoppas vi underlätta rörelse och ge extra kraft och stöd.

C3, C-huset, Campus Valla 

 

Mathilda Björk - Långvarig smärta i kroppen och hur ska man komma tillbaka till jobbet

Mathilda Björk berättar om den forskningsbaserade appen SWEPPE, med målet att förebygga sjukskrivning. Den är ett digitalt stöd för medarbetare med långvarig smärta och för deras arbetsgivare. SWEPPE kan fungera både som ett redskap för individen och som ett dialogverktyg mellan medarbetare och arbetsgivare. SWEPPE har testats framgångsrikt för personer med smärta och deras arbetsgivare och utvärderas just nu vid ett större industriföretag.

C4, C-huset, Campus Valla 

 

Kajsa Igelström - Hjärnforskning om perceptionsstörningar i autism och ADHD

Kajsa Igelströms grupp arbetar för att förstå samband mellan hjärnfunktion och vår upplevelse av sinnesintryck, med hjälp av olika perceptionstester och mätningar av hjärnaktivitet. De är särskilt intresserade av ljudkänslighet och dess samband med kommunikationsförmåga och stresskänslighet.

09:50-10:15

C1, C-huset, Campus Valla

 

Mathilda Björk - Långvarig smärta i kroppen och hur ska man komma tillbaka till jobbet

Mathilda Björk berättar om den forskningsbaserade appen SWEPPE, med målet att förebygga sjukskrivning. Den är ett digitalt stöd för medarbetare med långvarig smärta och för deras arbetsgivare. SWEPPE kan fungera både som ett redskap för individen och som ett dialogverktyg mellan medarbetare och arbetsgivare. SWEPPE har testats framgångsrikt för personer med smärta och deras arbetsgivare och utvärderas just nu vid ett större industriföretag.

C2, C-huset, Campus Valla 

 

Kajsa Igelström - Hjärnforskning om perceptionsstörningar i autism och ADHD

Kajsa Igelströms grupp arbetar för att förstå samband mellan hjärnfunktion och vår upplevelse av sinnesintryck, med hjälp av olika perceptionstester och mätningar av hjärnaktivitet. De är särskilt intresserade av ljudkänslighet och dess samband med kommunikationsförmåga och stresskänslighet.

C3, C-huset, Campus Valla 

 

Helene Lidestam - Offentlig upphandling - lika tråkigt som det låter?

Busstrafiken i Sverige gick över från monopol till konkurrensutsättning 1989. Detta föredrag ger inblick i offentlig upphandling av busstransporter och förklarar processen och visar på utmaningar med att ha långa kontrakt. Följande frågor tas upp och belyses med konkreta exempel från branschen: Hur väljer man vinnande bud? Vilka former av kontrakt används? Vilka psykologiska aspekter finns?  

C4, C-huset, Campus Valla 

 

Edwin Jager - För framtidens exoskelett?

Dagens hjälpmedel gör att äldre eller personer med nedsatt rörelseförmåga kan röra sig. Exoskelett kan ge rullstolsburna förmågan att gå igen, ortoser ger stöd för leder. Men exoskeletten liknar mer robotdräkter och ortoserna ger passivt stöd. Med elektrisk ledande plast och textilier utvecklar och framställer vi konstgjorda, textila muskler. Genom att väva eller sticka in muskeltyg i kläder, hoppas vi underlätta rörelse och ge extra kraft och stöd.

Block 2 10:30-11:30

10:30-10:55

C1, C-huset, Campus Valla

 

Marianna Lena Kambanou - Circular economy: real changes made by companies

Keeping materials and products in use by sharing, reusing, remanufacturing and making them more robust etc. is at the heart of a circular economy. It aims to counteract the overexploitation of resources and therefore is a subject of global interest. We will look at some business models or ways that small to medium sized companies in Sweden have tried to improve their circularity. We will also take a closer look at numbers on economic and environmental improvements and see how they add up.

C2, C-huset, Campus Valla 

 

Daniel Jönsson - Att göra det osynliga synligt med visualisering

Du har en fantastisk förmåga att se samband och tolka mönster utifrån bilder. Därför används visualisering för att förstå information inom allt från dagligt liv till senaste vetenskapen. Med hjälp av visualisering kan vi också visa saker som inte går att se med blotta ögat. Jag kommer att ge en spännande resa in i visualiseringsteknikerna som gör det möjligt att till exempel utforska ett dunkande hjärta inuti kroppen eller hjärnaktivitet när du löser ett matteproblem.

C3, C-huset, Campus Valla 

 

Anders Persson - Magnetkamera, datortomografi och röntgen

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) bedriver tvärvetenskaplig forskning inom medicin, biologi och teknik för att lösa morgondagens frågeställningar i sjukvården. Uppdraget är att utveckla framtida metoder och verktyg inom bildvetenskap och visualisering. Med hjälp av ny teknik kommer man att kunna avgöra om ett benbrott är läkt – innan man tar av gipset. Eller snabbt och smärtfritt undersöka hjärtats kranskärl för att ta reda på vilka åtgärder som behövs vid en misstänkt hjärtinfarkt. Resultatet blir användbara inom hälso- och sjukvård och medicinsk forskning. CMIV är ett unikt centrum som ligger mitt i universitetssjukhuset med utrustning i världsklass.

C4, C-huset, Campus Valla 

 

Lina Roth - Hur uppfattar hästen oss människor?

Hästen är ett flockdjur där sociala relationer har stor betydelse. Hästen har därmed utvecklat ett nyanserat kroppsspråk för att kommunicera med varandra och de tolkar också människans kroppsspråk i vår interaktion med dom. När det sker upprepade interaktioner kan en relation utvecklas mellan individer och vi har i vår forskning undersökt hur hästen uppfattar oss människor, genom att just fråga hästen.

11:05-11:30

C1, C-huset, Campus Valla

 

Lina Roth - Hur uppfattar hästen oss människor?

Hästen är ett flockdjur där sociala relationer har stor betydelse. Hästen har därmed utvecklat ett nyanserat kroppsspråk för att kommunicera med varandra och de tolkar också människans kroppsspråk i vår interaktion med dom. När det sker upprepade interaktioner kan en relation utvecklas mellan individer och vi har i vår forskning undersökt hur hästen uppfattar oss människor, genom att just fråga hästen.

C2, C-huset, Campus Valla 

 

Anders Persson - Magnetkamera, datortomografi och röntgen 

Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) bedriver tvärvetenskaplig forskning inom medicin, biologi och teknik för att lösa morgondagens frågeställningar i sjukvården. Uppdraget är att utveckla framtida metoder och verktyg inom bildvetenskap och visualisering. Med hjälp av ny teknik kommer man att kunna avgöra om ett benbrott är läkt – innan man tar av gipset. Eller snabbt och smärtfritt undersöka hjärtats kranskärl för att ta reda på vilka åtgärder som behövs vid en misstänkt hjärtinfarkt. Resultatet blir användbara inom hälso- och sjukvård och medicinsk forskning. CMIV är ett unikt centrum som ligger mitt i universitetssjukhuset med utrustning i världsklass.

C3, C-huset, Campus Valla 

 

Marianna Lena Kambanou - Circular economy: real changes made by companies

Keeping materials and products in use by sharing, reusing, remanufacturing and making them more robust etc. is at the heart of a circular economy. It aims to counteract the overexploitation of resources and therefore is a subject of global interest. We will look at some business models or ways that small to medium sized companies in Sweden have tried to improve their circularity. We will also take a closer look at numbers on economic and environmental improvements and see how they add up.

C4, C-huset, Campus Valla 

 

Daniel Jönsson - Att göra det osynliga synligt med visualisering

Du har en fantastisk förmåga att se samband och tolka mönster utifrån bilder. Därför används visualisering för att förstå information inom allt från dagligt liv till senaste vetenskapen. Med hjälp av visualisering kan vi också visa saker som inte går att se med blotta ögat. Jag kommer att ge en spännande resa in i visualiseringsteknikerna som gör det möjligt att till exempel utforska ett dunkande hjärta inuti kroppen eller hjärnaktivitet när du löser ett matteproblem.

Lunchmässa 11:30-13:00

Utställare

 • Sensor- och aktuatorsystem: Demonstration av forskning inom textila muskler, konstgjorda muskler och textila exoskelett.
 • LiU Gamers: Pratar om sin förening och allmänt om föreningslivet på LiU.
 • Institutionen för medicinsk teknik: Visar exempel på vad vi forskar och undervisar inom.
 • I-sektionen: Studenter från programmet Industriell ekonomi delar med sig av sina erfarenheter av programmet och LiU.
 • Y-sektionen: Studenter från Y-sektionens fyra program delar med sig av sina erfarenheter av dessa program och LiU.
 • Biologi och Djurpsykologi: Information om att läsa biologi och djurpsykologi på LiU.
 • Computer vision laboratory (CVL): Vad är datorseende?
 • Allmänna studievägledningen: Att välja utbildning.
 • Maskinteknologsektionen: Berättar om maskinteknologsektionen samt hur det är att studera vid någon av våra utbildningar.
 • Institutionen för datavetenskap (IDA): Robotvisning.
 • Teknisk biologi: Studenter från programmet delar med sig av sina erfarenheter av programmet och LiU.
 • FLINS Föreningen Linköpings nationalekonomer och statsvetare: Berättar om sin sektion och sina aktiviteter.
 • AFM Avancerade funktionella material: Visar diverse simuleringar och experiment relaterade till materialvetenskap. 
 • Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) Fysik: Fysikexperiment med betoning på optik och nanofysik.
 • Institutionen för datavetenskap (IDA): Hacka godisautomaten. Tema cybersäkerhet.

Block 3 13:00-14:00

13:00-13:25

C1, C-huset, Campus Valla

 

Ingo Staack - Framtidens flyg – hur kan vi flyga klimatneutralt?

Att resa är att leva (H.C. Andersen) och en viktig del i vårt samhälle, både inom näringslivet och privat. Hur säkerställer vi att vi kan flyga även i framtiden när vi går mot ett hållbart samhälle? Hur kommer vi att flygresa i framtiden? Är det möjligt att flyga CO2-neutralt? Ingo Staack kommer att berätta om nuvarande flygforskning och hur morgondagens flygplan kanske kommer att se ut.

C2, C-huset, Campus Valla 

 

Malin Wiger - Mer vård till fler med hjälp av logistik

Med hjälp av logistik fungerar samhället, det är en grundbult i det dagliga arbetet inom industrin och handeln. De komplexa patientflöden som finns idag behöver just den kunskapen om effektiva flöden, för att möta den stora utmaningen med att ge mer vård till fler med mindre resurser. Under detta föredrag för du höra mer om hur vi kan ta tillvara på logistikens möjligheter för att möta denna stora samhällsutmaning.

C3, C-huset, Campus Valla 

 

Johan Nyman - Motorsågar, plasma och exploderande metaller

Den som har försökt hacka lök med en slö kniv vet att det kan vara frustrerande – och faktiskt också farligt. Samma sak gäller när man sågar med motorsåg. Därför har motorsågskedjor en mycket tunn skyddande beläggning som gör att kedjorna håller sig vassa längre. I min presentation berättar jag om mitt arbete med att ta fram nya beläggningar – ett arbete som innehåller både plasma och exploderande metaller!

C4, C-huset, Campus Valla 

 

Pontus Henriksson - Motion, hjärtat och svenskarnas hälsa

Pontus Henriksson undersöker hur levnadsvanor och faktorer såsom kostvanor, fysisk aktivitet, kondition samt kroppsvikt och kroppssammansättning påverkar vår hälsa genom livet. Henriksson studerar även hur vi kan främja levnadsvanor på olika sätt, till exempel om digitala hjälpmedel kan vara ett effektivt sätt att förbättra levnadsvanor i olika grupper och åldrar.

13:35-14:00

C1, C-huset, Campus Valla

 

Pontus Henriksson - Motion, hjärtat och svenskarnas hälsa

Pontus Henriksson undersöker hur levnadsvanor och faktorer såsom kostvanor, fysisk aktivitet, kondition samt kroppsvikt och kroppssammansättning påverkar vår hälsa genom livet. Henriksson studerar även hur vi kan främja levnadsvanor på olika sätt, till exempel om digitala hjälpmedel kan vara ett effektivt sätt att förbättra levnadsvanor i olika grupper och åldrar.

C2, C-huset, Campus Valla 

 

Johan Nyman - Motorsågar, plasma och exploderande metaller

Den som har försökt hacka lök med en slö kniv vet att det kan vara frustrerande – och faktiskt också farligt. Samma sak gäller när man sågar med motorsåg. Därför har motorsågskedjor en mycket tunn skyddande beläggning som gör att kedjorna håller sig vassa längre. I min presentation berättar jag om mitt arbete med att ta fram nya beläggningar – ett arbete som innehåller både plasma och exploderande metaller!

C3, C-huset, Campus Valla 

 

Malin Wiger - Mer vård till fler med hjälp av logistik

Med hjälp av logistik fungerar samhället, det är en grundbult i det dagliga arbetet inom industrin och handeln. De komplexa patientflöden som finns idag behöver just den kunskapen om effektiva flöden, för att möta den stora utmaningen med att ge mer vård till fler med mindre resurser. Under detta föredrag för du höra mer om hur vi kan ta tillvara på logistikens möjligheter för att möta denna stora samhällsutmaning.

C4, C-huset, Campus Valla 

 

Ingo Staack - Framtidens flyg – hur kan vi flyga klimatneutralt?

Att resa är att leva (H.C. Andersen) och en viktig del i vårt samhälle, både inom näringslivet och privat. Hur säkerställer vi att vi kan flyga även i framtiden när vi går mot ett hållbart samhälle? Hur kommer vi att flygresa i framtiden? Är det möjligt att flyga CO2-neutralt? Ingo Staack kommer att berätta om nuvarande flygforskning och hur morgondagens flygplan kanske kommer att se ut.

Program för övriga dagar