Onsdagens teman är samhälle, ekonomi och humaniora. Här kan du läsa om de föreläsningar som ges denna dag. För att så många som möjligt ska ha kunna se det de mest är intresserade av har vi under hela dagen fyra parallella föreläsningar, som går två gånger.

Förutom föreläsningar, bjuder denna dag även på möjlighet till campusrundvandringar med studenter. Rundvandringar går 10:30, 12:30 och 13:30 och man anmäler sig till dessa på plats. Kika efter studenter med blåa rundvandringsskyltar, så kommer du rätt.

Block 1: 09:15-10:15

09:15-09:40

C1, C-huset, Campus Valla

 

Andreas Wallo- Kompetensutveckling och lärande på jobbet - förutsättningar för dina framtida karriärmöjligheter

En av de absolut viktigaste frågorna i dagens arbetsliv är hur organisationer ska kunna rekrytera och utveckla medarbetare med rätt kompetens. I den här föreläsningen presenteras hur du kan utveckla din kompetens genom att lära dig nya saker i det dagliga arbetet. Genom lärande i arbetet kan du själv skapa bra förutsättningar för din framtida karriärutveckling och öka din anställningsbarhet.

C2, C-huset, Campus Valla 

 

Karin Edberg - Mikromobilitet som möjlighet och utmaning

Ökad gång och cykling förespråkas som ett sätt att göra transportsektorn mer hållbar. Nya så kallade mikromobilitetslösningar uppstår där olika slags fordon (till exempel elsparkcyklar) och delade tjänster blir vanligare och elektrifieringen ökar. Det kan leda till ett mer flexibelt, miljövänligt och tillgängligt resande, men också till konflikter i stadsrummet och exkludering av vissa grupper. 

C3, C-huset, Campus Valla 

 

Gunnar Höst - Lär dig mer - med visualiseringar

Med visualiseringar kan vi lära oss om det som är för litet, för stort eller för komplext för att vi annars ska se det. Men hur och vad lär vi oss egentligen? Det försöker jag och mina kollegor ta reda på i vår forskning. Jag kommer att berätta om visualiseringar inom naturvetenskap, och hur utformningen av bilder, animationer och interaktiva modeller kan påverka lärandet. 

C4, C-huset, Campus Valla 

 

Christina Grundström - "Just do it" - en bra slogan säger (nästan) allt

En bra slogan kan vara avgörande för ett varumärkes framgång. Under föreläsningen får du kort veta såväl varför sloganer är viktiga som vad den senaste forskningen om sloganer pekar på. Fokus ligger på min och kollegors forskning: hur och varför sloganer ändras över tid. 

09:50-10:15

C1, C-huset, Campus Valla

 

Christina Grundström - "Just do it" - en bra slogan säger (nästan) allt

En bra slogan kan vara avgörande för ett varumärkes framgång. Under föreläsningen får du kort veta såväl varför sloganer är viktiga som vad den senaste forskningen om sloganer pekar på. Fokus ligger på min och kollegors forskning: hur och varför sloganer ändras över tid.

C2, C-huset, Campus Valla 

 

Gunnar Höst - Lär dig mer - med visualiseringar

Med visualiseringar kan vi lära oss om det som är för litet, för stort eller för komplext för att vi annars ska se det. Men hur och vad lär vi oss egentligen? Det försöker jag och mina kollegor ta reda på i vår forskning. Jag kommer att berätta om visualiseringar inom naturvetenskap, och hur utformningen av bilder, animationer och interaktiva modeller kan påverka lärandet. 

C3, C-huset, Campus Valla 

 

Karin Edberg - Mikromobilitet som möjlighet och utmaning

Ökad gång och cykling förespråkas som ett sätt att göra transportsektorn mer hållbar. Nya så kallade mikromobilitetslösningar uppstår där olika slags fordon (till exempel elsparkcyklar) och delade tjänster blir vanligare och elektrifieringen ökar. Det kan leda till ett mer flexibelt, miljövänligt och tillgängligt resande, men också till konflikter i stadsrummet och exkludering av vissa grupper.

C4, C-huset, Campus Valla 

 

Andreas Wallo- Kompetensutveckling och lärande på jobbet - förutsättningar för dina framtida karriärmöjligheter

En av de absolut viktigaste frågorna i dagens arbetsliv är hur organisationer ska kunna rekrytera och utveckla medarbetare med rätt kompetens. I den här föreläsningen presenteras hur du kan utveckla din kompetens genom att lära dig nya saker i det dagliga arbetet. Genom lärande i arbetet kan du själv skapa bra förutsättningar för din framtida karriärutveckling och öka din anställningsbarhet.

Block 2 10:30-11:30

10:30-10:55

C1, C-huset, Campus Valla

 

Lars Wallner - Pokémon eller Just Dance? Popkultur på fritidshem

Pokémon, Fortnite, Minecraft, Just Dance eller Magic the Gathering? De flesta av oss har en hobby eller ett intresse som vi delar med andra, men hur tar vi med oss detta till skolan eller fritidshemmet, och hur möts elever (och lärare?) med liknande intressen? I denna föreläsning pratar jag om hur elevers fritidsintressen kan fungera som bas för sociala relationer i fritidshemmets verksamhet. 

C2, C-huset, Campus Valla 

 

Jonathan Josefsson - Barn, unga och demokrati: om hur massprotester och sänkt rösträttsålder kan förändra världen

Det är 100 år sedan ”allmän och lika” rösträtt infördes i Sverige. Samtidigt så kvarstår att de närmare 20 % av Sveriges medborgare som är under 18 år inte har rätt att rösta eller ställa upp som kandidater i val. I denna föreläsning presenteras forskning om hur barn och unga kräver ökat demokratiskt inflytande och svarar på frågan: kan massprotester och sänkt rösträttsålder förändra världen?

C3, C-huset, Campus Valla 

 

INSTÄLLD pga sjukdom

Fredrik Stjernberg - Frågvisare - om varför vi ska fråga, och hur vi ska göra det

Frågandet är en av våra centrala mänskliga aktiviteter. Hela vår tillvaro är sammanflätad med frågande. Försök gå en hel dag utan att ställa en enda fråga, så får du se. Men våra närmaste släktingar, schimpanserna, verkar inte riktigt ställa frågor. Man kan säga att frågandet ger oss ett extra organ, som gör det möjligt för oss att se runt hörn. Vi kan ta reda på saker som vi aldrig har observerat, vi kan börja resonera kring saker som ingen någonsin har observerat, och vi kan utnyttja andras kunskaper. Vi är i själva verket byggda för att fråga andra och använda oss av det vi lär oss. Denna förmåga bör vi använda oss av. Men det kan göras mer eller mindre bra. 

C4, C-huset, Campus Valla 

 

Joyanto Routh - Surviving climate change in the distant past - the rise and fall of ancient empires in the middle east

Climate change has affected human beings which are etched in our historical records.  We are resilient and have always adapted to changes. However, sometimes life has been just too difficult and it has coincided with a shortage of food and instability in the communities, migrations, and even the demise of highly urban societies extending from  Mesopotamia to China. How do we track these events/changes? Geochemical and pollen signals preserved in the old sediment records help us trace these changes in the ancient Bronze Age settlements in Iran. When rainfall was plentiful agriculture thrived and the kingdoms flourished. In contrast, people switched to pastoralism, migrated and the cities collapsed when conditions were hard in these agricultural societies.

11:05-11:30

C1, C-huset, Campus Valla

 

Jonathan Josefsson - Barn, unga och demokrati: om hur massprotester och sänkt rösträttsålder kan förändra världen

Det är 100 år sedan ”allmän och lika” rösträtt infördes i Sverige. Samtidigt så kvarstår att de närmare 20 % av Sveriges medborgare som är under 18 år inte har rätt att rösta eller ställa upp som kandidater i val. I denna föreläsning presenteras forskning om hur barn och unga kräver ökat demokratiskt inflytande och svarar på frågan: kan massprotester och sänkt rösträttsålder förändra världen?

C2, C-huset, Campus Valla 

 

Joyanto Routh - Surviving climate change in the distant past - the rise and fall of ancient empires in the middle east

Climate change has affected human beings which are etched in our historical records.  We are resilient and have always adapted to changes. However, sometimes life has been just too difficult and it has coincided with a shortage of food and instability in the communities, migrations, and even the demise of highly urban societies extending from  Mesopotamia to China. How do we track these events/changes? Geochemical and pollen signals preserved in the old sediment records help us trace these changes in the ancient Bronze Age settlements in Iran. When rainfall was plentiful agriculture thrived and the kingdoms flourished. In contrast, people switched to pastoralism, migrated and the cities collapsed when conditions were hard in these agricultural societies.

C3, C-huset, Campus Valla 

 

INSTÄLLD pga sjukdom
Fredrik Stjernberg - Frågvisare - om varför vi ska fråga, och hur vi ska göra det

Frågandet är en av våra centrala mänskliga aktiviteter. Hela vår tillvaro är sammanflätad med frågande. Försök gå en hel dag utan att ställa en enda fråga, så får du se. Men våra närmaste släktingar, schimpanserna, verkar inte riktigt ställa frågor. Man kan säga att frågandet ger oss ett extra organ, som gör det möjligt för oss att se runt hörn. Vi kan ta reda på saker som vi aldrig har observerat, vi kan börja resonera kring saker som ingen någonsin har observerat, och vi kan utnyttja andras kunskaper. Vi är i själva verket byggda för att fråga andra och använda oss av det vi lär oss. Denna förmåga bör vi använda oss av. Men det kan göras mer eller mindre bra.


C4, C-huset, Campus Valla 

 

Lars Wallner - Pokémon eller Just Dance? Popkultur på fritidshem

Pokémon, Fortnite, Minecraft, Just Dance eller Magic the Gathering? De flesta av oss har en hobby eller ett intresse som vi delar med andra, men hur tar vi med oss detta till skolan eller fritidshemmet, och hur möts elever (och lärare?) med liknande intressen? I denna föreläsning pratar jag om hur elevers fritidsintressen kan fungera som bas för sociala relationer i fritidshemmets verksamhet. 

Block 3 13:00-14:00

13:00-13:25

C1, C-huset, Campus Valla

 

Michael Rosander - Mobbning på jobbet

Mobbning är något som många kanske kopplar till det som sker på skolgården, men de beteendena finns även bland vuxna. I min föreläsning tar jag upp hur man kan agera om man ser mobbning och vad det får för konsekvenser, hur mobbning kan utvecklas och eskalera, vilka riskgrupper som går att identifiera, om det finns skillnader mellan män och kvinnor och vad det innebär att vara i minoritet på jobbet. Forskning visar att utsättas för mobbning ger starka konsekvenser för hälsa och mående, till exempel depression och ångest. Därför är det mycket viktigt att hitta sätt som kan reducera förekomst av mobbning och dess konsekvenser.  

C2, C-huset, Campus Valla 

 

Tom Ziemke - Vad AI inte kan

Föreläsningen tar upp hajpen kring artificiell intelligens (AI) och belyser några av de begränsningar som datorer och robotar fortfarande har.

C3, C-huset, Campus Valla 

 

Nigel Musk - Kritisk användning av Google Translate i engelskämnet

Användning av översättningsverktyg som Google Translate och bab.la har ökat stort de senaste åren. I min forskning har jag spelat in elever som slår upp ord i dessa verktyg när de arbetar i par med skrivuppgifter på datorn. Här fokuserar jag på vilka strategier de tar till för att använda verktygen på ett kreativt och kritiskt sätt, till exempel hur de väljer rätt ord när de får flera förslag.

C4, C-huset, Campus Valla 

 

Britta Behrendt Jonsson - Vilken tur att jag är ansvarsförsäkrad! Eller kanske inte? 

Det är lätt hänt att man av oaktsamhet skadar någon annan eller annans egendom. Ofta får man i så fall ersättning ur en ansvarsförsäkring så att man slipper stå för kostnaden själv. Men gäller det också om man skadar en familjemedlem eller en arbetskollega? Gör det skillnad om man råkar krocka med sitt syskon under en cykelutflykt eller med en kompis? Varför betalar ansvarsförsäkringen ut ersättning i det ena fallet, men inte i det andra? Och varför ser det annorlunda ut i Tyskland?

13:35-14:00

C1, C-huset, Campus Valla

 

Britta Behrendt Jonsson - Vilken tur att jag är ansvarsförsäkrad! Eller kanske inte? 

Det är lätt hänt att man av oaktsamhet skadar någon annan eller annans egendom. Ofta får man i så fall ersättning ur en ansvarsförsäkring så att man slipper stå för kostnaden själv. Men gäller det också om man skadar en familjemedlem eller en arbetskollega? Gör det skillnad om man råkar krocka med sitt syskon under en cykelutflykt eller med en kompis? Varför betalar ansvarsförsäkringen ut ersättning i det ena fallet, men inte i det andra? Och varför ser det annorlunda ut i Tyskland?

C2, C-huset, Campus Valla 

 

Nigel Musk - Kritisk användning av Google Translate i engelskämnet

Användning av översättningsverktyg som Google Translate och bab.la har ökat stort de senaste åren. I min forskning har jag spelat in elever som slår upp ord i dessa verktyg när de arbetar i par med skrivuppgifter på datorn. Här fokuserar jag på vilka strategier de tar till för att använda verktygen på ett kreativt och kritiskt sätt, till exempel hur de väljer rätt ord när de får flera förslag.

C3, C-huset, Campus Valla 

 

Michael Rosander - Mobbning på jobbet

Mobbning är något som många kanske kopplar till det som sker på skolgården, men de beteendena finns även bland vuxna. I min föreläsning tar jag upp hur man kan agera om man ser mobbning och vad det får för konsekvenser, hur mobbning kan utvecklas och eskalera, vilka riskgrupper som går att identifiera, om det finns skillnader mellan män och kvinnor och vad det innebär att vara i minoritet på jobbet. Forskning visar att utsättas för mobbning ger starka konsekvenser för hälsa och mående, till exempel depression och ångest. Därför är det mycket viktigt att hitta sätt som kan reducera förekomst av mobbning och dess konsekvenser.  

C4, C-huset, Campus Valla 

 

Tom Ziemke - Vad AI inte kan

Föreläsningen tar upp hajpen kring artificiell intelligens (AI) och belyser några av de begränsningar som datorer och robotar fortfarande har.

Program för övriga dagar