SCAPIS för forskare

Är du som forskare intresserad av data från SCAPIS? Nedan beskrivs SCAPIS nuvarande organisation i Linköping och några grundprinciper som kan vara bra att känna till. Ytterligare information finns på SCAPIS nationella webbsida och du är alltid välkommen att kontakta SCAPIS Linköping vid frågor eller vid behov av vägledning.

ProvtagningSköterska tar blodprov på patient

SCAPIS Linköping

I Linköping finns en lokal styrgrupp för SCAPIS vars uppdrag är att via representanter från Linköpings universitet och Region Östergötland ha insyn i projektets förvaltning i Linköping. Dessutom finns en lokal operativ organisation som har till uppgift att förvalta den lokala databasen samt vägleda och stötta i forskningsfrågor som bland annat kan handla om datauttag från SCAPIS. Styrelsens och den operativa organisationens sammansättning hittar du längre ner på den här sidan.

Tillgänglig data

All data som samlats in i SCAPIS-studien kommer att sammanföras till en nationell SCAPIS-databas. I en övergångsperiod finns data kvar på respektive site alternativt i en tillfällig SCAPIS-databas. Undersökningar som ligger till grund för data som samlats in beskrivs övergripande under ”SCAPIS – Vad & varför”.

Data som anses specifik för SCAPIS-projektets huvudsakliga målsättning kommer att tillgängliggöras först efter att data analyserats avseende detta. SCAPIS huvudsakliga målsättning är:

  • Att använda nya forskningsrön och tekniker för att studera biokemiska, genetiska och socioekonomiska riskfaktorer och därigenom skapa bästa möjliga förutsättningar att förebygga och behandla kardiovaskulära och pulmonella sjukdomar.

Ansökan om datauttag för dataanalys/kompletterande studier

Samtliga förfrågningar gällande datauttag/dataanalys/kompletterande studier skickas till SCAPIS nationella forskningsorganisation. I nuläget sker ansökan via en portal kallad DataMart. Information finns via SCAPIS nationella webbsida. I ansökan i portalen går det också att se alla datavariabler. Kontaktpersonerna för SCAPIS Linköping finns vid behov för vägledning.

Etikgodkännande

Ett etikgodkännande krävs alltid för att få ut data för analys eller för att göra kompletterande studier. Du kan dock ansöka till SCAPIS innan prövningen av din etikansökan är färdig men innan SCAPIS ger ett slutligt svar måste etikgodkännandet vara klart.  

Finansiering

Att använda befintlig data från SCAPIS är kostnadsfritt. Det finns inte heller någon avgift kopplat till ansökningsprocessen, stöd eller rådgivning inom SCAPIS. Nya analyser, beräkningar, tilläggsstudier etc. bekostas dock av det egna projektet.

Biobanksprover

Delar av de blod- och urinprover som togs på deltagarna i studien finns nu lagrade i en lokal provsamling i Linköping. Den lokala provsamlingen är en ändlig resurs och alla uttag från biobanken måste därför noga övervägas. SCAPIS Linköpings lokala ledning har därför beslutat att hantera detta via årliga utlysningar där lokala forskare får möjlighet att presentera forskningsprojekt till vilka de önskar göra uttag från provsamlingen. Syftet med denna hantering är att få en överblick över olika intressenter samt att göra tillgången öppen och transparent.

Utlysningen för år 2020 är nu öppen för ansökningar. Mer information om utlysningen hittas i utlysningstexten. Ansökan görs via ansökningsformuläret senast 31 december 2020.

En första utlysning hölls 2019. Du kan läsa om de projekt som beviljades uttag vid det tillfället här https://liu.se/artikel/scapis-biobank-linkoping.

Data specifik för Linköping

I Linköping har följande lokala delprojekt genomförts. En del data från delprojekten finns i den nationella databasen, andra inte. Ta kontakt med den lokala SCAPIS-organisationen i Linköping för detaljerad information. Ta kontakt med respektive ansvarig forskare nedan för specifika frågor rörande något projekt: 

Projekt

Kort beskrivning

Omfattning*

Ansvarig/

kontakt

Hemblodtrycksmätning BT morgon och kväll under 1 vecka 4000 Fredrik Nyström
Kortisol i hår Kortisol i hår som markör för stress under
längre tid
3300 Tomas Faresjö
Enkät kognition Enkätfrågor rörande kognitiv funktion 4500 (även deltagare i Umeå) Carl Johan Östgren
Enkät menopaus Enkätfrågor gällande menopaus 2000 kvinnliga deltagare
(även kvinnliga deltagare i Stockholm)

Lotta Lindh Åstrand

Ekokardiografi Funktionsmätning av hjärtat med ultraljud 5000 (även deltagare i Malmö) Jan Engvall

Kärltonometri/pulsvågshastighet

Påverkan på kärlväggar av högt
blodtryck genom pulsvågshastighets-
mätning Användbar markör?
4000 Jan Engvall
Mikrocirkulation Mätning av mikrovaskulär funktion/dysfunktion
och ev. koppling till hjärt-/kärlsjukdom
3800 Carl Johan Östgren
Utvidgad MR- och UL-undersökningar
av halskärl
Plackvolym och plackegenskaper
i halskärlsplack
350 Jan Engvall
Leukocyter och hjärt-/kärlsjukdom

Analys av olika leukocyter med
flödescytometri och ev. korrelation
till plack i hals- och kranskärl

Alla som deltog från augusti 2016
till maj 2018

Lena Jonasson
Elektroniska näsan Analys av utandningsluft för att hitta
ev. markörer för KOL och hjärtsvikt
3800 Birgitta Schmekel
HEALTH - helkropps-MR Med MR studera korrelation mellan typ
2 diabetes och hjärt-/kärlsjukdom, leversjukdom
samt ektopisk fettinlagring
Urval av deltagare från och med
november 2017, totalt 92 deltagare
Carl-Johan Carlhäll
Biologisk variation av biomarkörer Uppföljning av blod- och urinprover
1 år efter deltagande i SCAPIS
Uppföljning av 150 deltagare (även
uppföljning av motsvarande i Malmö)
Carl Johan Östgren
AscA Dilatation av uppåtgående aortan och ev.
korrelation till vulneraba plack och biomarkörer
Ca 200 Eva Swahn
CAD-profil/Omnics Enkät och provtagning på deltagare med
kranskärlsplack samt kontroller för att
undersöka ev. korrelation till molekylär profil
Kontakta projektet för detaljer Lena Jonasson
PUCS UL av halspulsådern för att studera
longitudinell rörlighet i kärlet och
ev. korrelation till halskärlsplack
Ca 200

Niclas Bjarnegård

*antal deltagare i Linköping som erbjöds undersökningen

SCAPIS ledningVisa/dölj innehåll