SCAPIS för forskare

Är du som forskare intresserad av data från SCAPIS? Nedan beskrivs SCAPIS nuvarande organisation i Linköping samt tillvägagångssätt och några grundläggande principer för att ansöka om data från SCAPIS. Du är alltid välkommen att kontakta SCAPIS Linköping vid frågor eller vid behov av vägledning.

ProvtagningSköterska tar blodprov på patient

SCAPIS Linköping

I Linköping finns en lokal styrgrupp för SCAPIS vars uppdrag är att via representanter från Linköpings universitet och Region Östergötland ha insyn i projektets förvaltning i Linköping. Dessutom finns en lokal operativ organisation som har till uppgift att ta tillvara lokala intressen samt vägleda och stötta i forskningsfrågor som rör SCAPIS Linköping. 

Tillgänglig data

SCAPIS huvudsakliga målsättning är:

  • Att använda nya forskningsrön och tekniker för att studera biokemiska, genetiska och socioekonomiska riskfaktorer och därigenom skapa bästa möjliga förutsättningar att förebygga och behandla kardiovaskulära och pulmonella sjukdomar.

För att uppnå målsättningen samlas data från SCAPIS-studien i SCAPIS nationella Datatjänst. Undersökningar som ligger till grund för data som samlats in beskrivs övergripande på sidan ”SCAPIS – Vad & varför”.

Ansökan om data sker via SCAPIS Portal på scapis.org

Samtliga förfrågningar gällande datauttag/dataanalys sker via ansökan till SCAPIS nationellt. En ansökan skapas i SCAPIS Portal som hittas via SCAPIS nationella hemsida riktad till forskare www.scapis.org. På scapis.org finns också mer utförlig information om ansökningsförfarandet samt löpande, uppdaterad information om tillgänglig data i nuläget. För att kunna göra en ansökan i Portalen behöver man skapa ett konto. Det går dock att söka bland och se datavariabler i Portalen utan att skapa konto och logga in. Kontaktpersonerna för SCAPIS Linköping finns vid behov för vägledning.

Etikgodkännande ett krav för datauttag/dataanalys

Ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten krävs alltid för att kunna ansöka om data från SCAPIS. Etikgodkännandet måste vara klart vid ansökan till SCAPIS. På scapis.org finns mer detaljerad information om vad som ska finnas beskrivet avseende SCAPIS i etikansökan.

Kostnad för ansökan om SCAPIS-data

En ansökan om data från SCAPIS medför en startavgift. För beviljade datauttag tillkommer också en kostnad för själva datauttaget. På scapis.org finns mer information om kostnader för ansökan om datauttag.

 

Biobanksprover SCAPIS Linköping

Delar av de blod- och urinprover som togs på deltagarna i studien tillhör en lokal provsamling för SCAPIS Linköping. Den lokala provsamlingen är en ändlig resurs och alla uttag från biobanken måste därför noga övervägas. SCAPIS Linköpings lokala ledning har därför beslutat att hantera detta via löpande utlysningar där lokala forskare får möjlighet att presentera forskningsprojekt till vilka de önskar göra uttag från provsamlingen. Syftet med denna hantering är att få en överblick över olika intressenter samt att göra tillgången öppen och transparent.

Lokala forskningsprojekt som hittills beviljats uttag av prover från SCAPIS Linköping finns beskrivna här:

Data specifik för Linköping

I tabellen nedan återfinns de lokala substudier som genomfördes i Linköping i samband med SCAPIS grundstudie. En del data från de lokala substudierna finns i SCAPIS nationella Datatjänst, andra inte. Ta kontakt med den lokala SCAPIS-organisationen i Linköping för detaljerad information. Ta kontakt med respektive ansvarig forskare nedan för specifika frågor rörande något projekt:

Projekt

Kort beskrivning

Omfattning*

Ansvarig/

kontakt

Hemblodtrycksmätning BT morgon och kväll under 1 vecka 4000 Fredrik Nyström
Kortisol i hår Kortisol i hår som markör för stress under
längre tid
3300 Tomas Faresjö
Enkät kognition Enkätfrågor rörande kognitiv funktion 4500 (även deltagare i Umeå) Carl Johan Östgren
Enkät menopaus Enkätfrågor gällande menopaus 2000 kvinnliga deltagare
(även kvinnliga deltagare i Stockholm)

Lotta Lindh Åstrand

Ekokardiografi Funktionsmätning av hjärtat med ultraljud 5000 (även deltagare i Malmö) Jan Engvall

Kärltonometri/pulsvågshastighet

Påverkan på kärlväggar av högt
blodtryck genom pulsvågshastighets-
mätning Användbar markör?
4000 Jan Engvall
Mikrocirkulation Mätning av mikrovaskulär funktion/dysfunktion
och ev. koppling till hjärt-/kärlsjukdom
3800 Carl Johan Östgren
Utvidgad MR- och UL-undersökningar
av halskärl
Plackvolym och plackegenskaper
i halskärlsplack
350 Jan Engvall
Leukocyter och hjärt-/kärlsjukdom

Analys av olika leukocyter med
flödescytometri och ev. korrelation
till plack i hals- och kranskärl

Alla som deltog från augusti 2016
till maj 2018

Lena Jonasson
Elektroniska näsan Analys av utandningsluft för att hitta
ev. markörer för KOL och hjärtsvikt
3800 Birgitta Schmekel
HEALTH - helkropps-MR Med MR studera korrelation mellan typ
2 diabetes och hjärt-/kärlsjukdom, leversjukdom
samt ektopisk fettinlagring
Urval av deltagare från och med
november 2017, totalt 92 deltagare
Carl-Johan Carlhäll
Biologisk variation av biomarkörer Uppföljning av blod- och urinprover
1 år efter deltagande i SCAPIS
Uppföljning av 150 deltagare (även
uppföljning av motsvarande i Malmö)
Carl Johan Östgren
AscA Dilatation av uppåtgående aortan och ev.
korrelation till vulneraba plack och biomarkörer
Ca 200 Eva Swahn
CAD-profil/Omnics Enkät och provtagning på deltagare med
kranskärlsplack samt kontroller för att
undersöka ev. korrelation till molekylär profil
Kontakta projektet för detaljer Lena Jonasson
PUCS UL av halspulsådern för att studera
longitudinell rörlighet i kärlet och
ev. korrelation till halskärlsplack
Ca 200

Niclas Bjarnegård

*antal deltagare i Linköping som erbjöds undersökningen

SCAPIS ledningVisa/dölj innehåll