ULF: Tillgängliga lärmiljöer

Projektet Tillgängliga lärmiljöer är ett praktiknära forskningsprojekt med syftet att utveckla och utforska hur skolans lärmiljö kan göras mer tillgänglig för alla elever. Projektet är särskilt inriktat på sociala aspekter av skolmiljön, exempelvis trivsel, elevers välmående, relationer m.m.

Behovet av att arbeta med att utveckla de sociala aspekterna av tillgängliga lärmiljöer har identifierats av kommunerna. Flera av kommunerna har sedan tidigare arbetat med tillgängliga lärmiljöer ur olika perspektiv men just de sociala aspekterna har inte varit det centrala i detta arbete. Dock ser man att det finns ett behov av forskning och utveckling som särskilt fokuserar på detta.

Arbetssättet i projektet är inspirerat av aktionsforskning. Det innebär att vi arbetar med att först identifiera behov som finns på skolorna för att sedan formulera visioner (vad vi vill uppnå) och aktioner för att uppnå förändring (hur det ska uppnås) som prövas i verksamheterna. Aktionerna utvärderas därefter för att göras om och prövas igen. Denna process följs och beforskas.

Projektet genomförs i samverkan mellan Finspångs kommun, Kinda kommun, Åtvidabergs kommun och Linköpings universitet. Från varje kommun deltar två lärare från totalt sex olika skolor. Alla lärare arbetar i skolans mellanstadium som således är den del av skolan som är i fokus. Projektet leds av Lina Lago som tillsammans med Karin Bertils och Helene Elvstrand företräder Linköpings universitet. Projektet är tvåårigt och pågår från höstterminen 2022 till och med vårterminen 2024.


Blogg om tillgängliga lärmiljöer

14 mar, 2023
Två skolnedslag i uppstarten av lokala aktionsforskningprojekt

På Värgårdsskolan 4-6 i Kinda befinner vi oss i ett uppstartsläge av projektet. Karin Bertills var ute och träffade oss – förklarade syftet, vad aktionsforskning innebär och inspirerade. Känslan efter mötet var positiv och förväntansfull. Värgårdsskolans första möte är inbokat. På det mötet ska vi utifrån huvudämnet mina tillgängliga lärare identifiera vad vi ser hos oss och om det är något som skaver. Det ska bli spännande att se vart vi landar och hur processen […]

Läs mer
22 feb, 2023
Kontraster

Att arbeta som medforskande lärare infattar ett stort mått av kontraster. Den vanliga arbetsdagen som lärare innefattar ett högt tempo, välplanerad och strukturerad verksamhet, flexibilitet, många relationer och snabba beslut. Vi är också vana att se resultat av vårt vardagliga arbete ganska omgående. En dag i veckan ser inte alls ut som de vanliga. Torsdagarna innefattar ett helt annat arbetssätt och utmanar oss att ställa om till reflektioner, litteraturstudier, diskussioner, erfarenhetsutbyte och fördjupade tankar kring […]

Läs mer
10 feb, 2023
Hej Finspång!

I projektgruppen har vi de flesta av våra träffar online. Det främsta skälet till det är att vi som deltar sitter utspridda i det östgötska landskapet och att resa varje gång vi ska ses skulle ta tid från viktigt projektarbete. Online träffarna fungerar bra och vi har hittat öppna former för diskussioner, men visst är det vissa aspekter som försvinner när vi inte ses ”på riktigt”. Vi försöker därför att ses fysiskt en gång per […]

Läs mer

Praktiknära forskning och skolsamverkan

Kontakt