Fotografi av Lina Söderman Lago

Lina Söderman Lago

Universitetslektor

Min forskning berör två spår: barns perspektiv på olika aspekter av utbildningsinstitutioner och profession. Gemensamt för den forskning som jag bedriver är att den på olika sätt berör skarvarna mellan olika utbildningsinstitutioner för yngre barn.

Forskning om barns perspektiv på olika aspekter av utbildningsinstitutioner och profession

Min forskning berör två spår: barns perspektiv på olika aspekter av utbildningsinstitutioner och profession. Barns perspektiv är i fokus i projekten ”Mellanklass kan man kalla det” (avhandlingen) och ”Sociala relationer i fritidshem”.

I det förra projektet ligger fokus på hur barn gör och skapar mening om övergången från förskoleklass till grundskola och i det senare hur barn får och skapar förutsättningar för relationer i en fritidshemskontext. Profession är i fokus i projekten ”Förskoleklass i en brytningstid” och ”Samverkan för ökad måluppfyllelse” (SÖM). Gemensamt för mycket av den forskning som jag bedriver är att den på olika sätt berör skarvarna mellan olika utbildningsinstitutioner för yngre barn (förskoleklass, skola och fritidshem), främst genom ett övergångsperspektiv men också genom fokus på samverkan.
 

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

NyheterVisa/dölj innehåll

ForskningsprojektVisa/dölj innehåll

Externt projektVisa/dölj innehåll

UndervisningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll