linla06

Lina Söderman Lago

Universitetslektor

Min forskning berör två spår: barns perspektiv på olika aspekter av utbildningsinstitutioner och profession. Gemensamt för den forskning som jag bedriver är att den på olika sätt berör skarvarna mellan olika utbildningsinstitutioner för yngre barn.

Forskning om barns perspektiv på olika aspekter av utbildningsinstitutioner och profession

Min forskning berör två spår: barns perspektiv på olika aspekter av utbildningsinstitutioner och profession. Barns perspektiv är i fokus i projekten ”Mellanklass kan man kalla det” (avhandlingen) och ”Sociala relationer i fritidshem”.

I det förra projektet ligger fokus på hur barn gör och skapar mening om övergången från förskoleklass till grundskola och i det senare hur barn får och skapar förutsättningar för relationer i en fritidshemskontext. Profession är i fokus i projekten ”Förskoleklass i en brytningstid” och ”Samverkan för ökad måluppfyllelse” (SÖM). Gemensamt för mycket av den forskning som jag bedriver är att den på olika sätt berör skarvarna mellan olika utbildningsinstitutioner för yngre barn (förskoleklass, skola och fritidshem), främst genom ett övergångsperspektiv men också genom fokus på samverkan.
 

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Externt projekt
Visa/dölj innehåll

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Relaterat Innehåll
Visa/dölj innehåll