Forskning om barns perspektiv på olika aspekter av utbildningsinstitutioner och profession

Min forskning berör två spår: barns perspektiv på olika aspekter av utbildningsinstitutioner och profession. Barns perspektiv är i fokus i projekten ”Mellanklass kan man kalla det” (avhandlingen) och ”Sociala relationer i fritidshem”.

I det förra projektet ligger fokus på hur barn gör och skapar mening om övergången från förskoleklass till grundskola och i det senare hur barn får och skapar förutsättningar för relationer i en fritidshemskontext. Profession är i fokus i projekten ”Förskoleklass i en brytningstid” och ”Samverkan för ökad måluppfyllelse” (SÖM). Gemensamt för mycket av den forskning som jag bedriver är att den på olika sätt berör skarvarna mellan olika utbildningsinstitutioner för yngre barn (förskoleklass, skola och fritidshem), främst genom ett övergångsperspektiv men också genom fokus på samverkan.
 

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

2021

Nyheter Visa/dölj innehåll

Forskningsprojekt Visa/dölj innehåll

Externt projekt Visa/dölj innehåll

Undervisning Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll