AI och automation av undervisning

En kvinna tittar på olika symboler för digitala tjänster.

En utforskande och praktiskt inriktad studie som undersöker vad som händer med lärares praktik när AI och Machine Learning (ML) algoritmer introduceras i grundskolans klassrum.

Den senaste tidens framväxt av ML inom EdTech industrin tillsammans med dess dåligt förstådda konsekvenser för framtidens undervisning och lärare motiverar forskning inom detta område. Den här utforskande och praktiskt inriktade studien undersöker vad som händer när ML introduceras i grundskolan. Studien granskar de föreställningarna som finns om AI i utbildning med syftet att utveckla kunskap om hur utbildningsteknik med ML algoritmer påverkar och påverkas av lärare i grundskolan.

Fokus ligger på de faktiska och komplexa interaktioner som uppstår mellan lärare och specifik ML -teknik i klassrummen. Följande forskningsfrågor har formulerats:

  1. Vilka effekter uppstår i interaktionen mellan olika aktörer när en specifik ML-teknik introduceras i klassrummen i grundskolan?
  2. Hur påverkar en specifik ML-teknik lärare och deras arbete i klassrummet?
  3. Omvänt, hur påverkar lärarnas praktik i klassrummen en specifik ML-teknik?

Kontakt

Publikationer

Omslag för publikation ''
Katarina Sperling, Linnéa Stenliden, Jörgen Nissen, Fredrik Heintz (2022)

European Journal of Education , Vol.57 , s.584-600 Vidare till DOI

Mer forskning om digitala medier, kommunikation och utbildning

Organisation