AI och exploranaition

Thor Balkhed

I detta projekt arbetar vi med yrkesverksamma lärare genom co-design för att utveckla en prototyp för en applikation som genom interaktiv visualisering erbjuder "undersökande" och "förklaringar" - exploranation - av vad AI-literacitet kan innebära i pedagogiska sammanhang. 

Artificiell intelligens (AI) är en snabbt framväxande teknik som förändrar inte bara vårt sätt att se på utbildning, våra sätt att undervisa och lära på, utan också vårt sätt att förstå en alltmer komplex värld som numer inkluderar AI. Ur detta uppstår dels ett behov av att utveckla kunskaper om AI, dels att förbereda sig för AI, med andra ord ett behov av att utveckla så kallad AI-literacitet. Parallellt uppkommer ett behov av att lärare får utveckla AI-literacitet genom att dels undersöka - explore - visuell information, dels förklara - explain - genom visuell information. En sammanflätning av begreppen explore och explain har lett till ett nytt kommunikationsparadigm kallat exploranation. Att utforska potentialen i detta sätt att kommunicera och lära har blivit möjligt genom etableringen av Wadströms Exploranation Laboratory vid Norrköpings Visualiseringscenter C. Där finns en kontext där det är möjlig att utveckla kunskap om hur exploranation kan användas för att stödja lärares AI-literacitet, vilket är syftet med detta projekt.

Projektet, som är finansierat av Wadströms stiftelse, startade under hösten 2023 och pågår under ett års tid. Fokuset för studien är lärare i årskurs 7–9 med blandad ämneskompetens. Tillsammans med en forskargrupp från Linköping Universitet arbetas en tilltänkt prototyp till Wadströms Exploranation Laboratory fram.

Kontakt

Forskningsområde

Organisation