Arbetslivsinriktad rehabilitering – bedömning och intervention

Stressade människor

Bedömning av personers arbetsförmåga har en viktig funktion i processen att komma åter i arbete.

Bedömningen utgör underlag för interventioner som syftar till att hjälpa personer att antingen hitta ett arbete, återgå till ett tidigare arbete eller att kunna vara kvar i sitt nuvarande.

Tillförlitlighet i bedömning av arbetsförmåga uppnås genom att välja bedömningsinstrument som är praktiskt användbara, valida och reliabla. Psykometrisk prövning är därmed avgörande för instrumentens kvalitet, och är ett primärt forskningsområde för forskargruppen. Då ett bedömningsinstrument normalt har ett specifikt fokus och användningsområde, räcker det i allmänhet inte med att använda sig av ett enskilt instrument vid bedömning av en klients arbetsförmåga.

Projekt Visa/dölj innehåll

Vi vill tipsa om denna fristående kurs Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Publikationer Visa/dölj innehåll

Elin Ekbladh, Jan Sandqvist (2015)

Occupational Therapy in Mental Health , Vol.31 , s.283-297 Vidare till DOI

Elin Ekbladh, Chia-Wei Fan, Jan Sandqvist, Helena Hemmingsson, Renée Taylor (2014)

Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation , Vol.47 , s.213-219 Vidare till DOI

Chia-Wei Fan, Renee R. Taylor, Elin Ekbladh, Helena Hemmingsson, Jan Sandqvist (2013)

OTJR (Thorofare, N.J.) , Vol.33 , s.125-133 Vidare till DOI

Kontakt Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll