Fotografi av Fredrik Elinder

Fredrik Elinder

Proprefekt, Professor

Spänningsaktiverade jonkanaler ligger till grund för elektrisk signalering i hjärnan och hjärtat. Min forskning syftar till att förstå dessa kanalers molekylära struktur, funktion och reglering.

Molekylär jonkanalfysiologi

Vi drivs av elektricitet - varje tanke, varje hjärtslag, varje kroppsrörelse styrs av blixtsnabba elektriska impulser.

Nervsystemets celler ligger nära den tröskel som får dem att fyra av snabba nervimpulser. Dessa impulser beror på att kanaler i cellernas membran öppnar sig och släpper igenom elektriskt laddade joner. En för hög eller låg tröskel kan orsaka epilepsi, smärta eller hjärtrytmrubbning.

Min grupp studerar mekanismer varmed olika läkemedelsliknande substanser kan höja eller sänka tröskeln genom att öppna eller stänga spänningsaktiverade jonkanaler.  

Om mig

CV

  • Med dr 1994
  • Docent 1999
  • Professor sedan 2004
  • Prodekan 2012-2020

Undervisning

  • Läkarprogrammet
  • Experimental and Industrial Biomedicine (kandidat)
  • Experimental and Medical Biosciences (master)

Nätverk

  • Sekreterare i Svenska nationalkommittén för farmakologi, fysiologi och neurovetenskap

Utmärkelser/priser

  • Fernströmpriset för yngre forskare 2010

Forskning

Forskningsområden

SciLifelab - en forskningsinfrastruktur

Publikationer

I urval

Omslag för publikation ''
Malin Silverå Ejneby, Björn Wallner, Fredrik Elinder (2020)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America , Vol.117 , s.27016-27021 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Malin Silverå Ejneby, Xiongyu Wu, Nina Ottosson, E Peter Münger, Ingemar Lundström, Peter Konradsson, Fredrik Elinder (2018)

The Journal of General Physiology , Vol.150 , s.731-750 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Nina Ottosson, Malin Silverå Ejneby, Xiongyu Wu, Samira Yazdi, Peter Konradsson, Erik Lindahl, Fredrik Elinder (2017)

Science Advances , Vol.3 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Sara Liin, Malin Silverå Ejneby, Rene Barro-Soria, Mark Alexander Skarsfeldt, Johan Larsson, Frida Starck Härlin, Teija Parkkari, Bo Hjorth Bentzen, Nicole Schmitt, H. Peter Larsson, Fredrik Elinder (2015)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America , Vol.112 , s.5714-5719 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Nina Ottosson, Sara I. Liin, Fredrik Elinder (2014)

The Journal of General Physiology , Vol.143 , s.173-182 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Ulrike Henrion, Jakob Renhorn, Sara Börjesson, Erin M Nelson, Christine S Schwaiger, Par Bjelkmar, Björn Wallner, Erik Lindahl, Fredrik Elinder (2012)

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America , Vol.109 , s.8552-8557 Vidare till DOI

Medarbetare

Nyheter

Forskare i labb.

Forskning inom medicin och hälsa får 67 miljoner från VR

Vetenskapsrådet, VR, har beslutat om bidrag inom flera utlysningar inom medicin och hälsa. Forskning vid LiU har beviljats 67 miljoner kronor. Forskningen handlar bland annat om digitala tvillingar, beroende och kronisk smärta.

Tre män och en kvinna utanför Campus US.

SciLifeLab etablerar nytt forskningssäte vid LiU

Nu är Linköpings universitet ett av fyra nya säten i den svenska forskningsinfrastrukturen SciLifeLab. Teknik, kompetens, metoder och satsningar kan samordnas mer inom och mellan lärosätena. Invigning firas med SciLifeLab Day, den 10 oktober.

Äldre man lägger handen över hjärtat på joggingtur.

17 miljoner till hjärt-lungforskning

Nio forskare vid LiU har fått anslag från Hjärt-lungfonden. Forskningen som får pengar handlar om bland annat effekten av yoga på distans för personer med hjärtsvikt, immunförsvaret vid hjärtsjukdom och utveckling av nya läkemedel mot hjärtflimmer.

Organisation