Molekylär jonkanalfysiologi

Vi drivs av elektricitet - varje tanke, varje hjärtslag, varje kroppsrörelse styrs av blixtsnabba elektriska impulser.

Nervsystemets celler ligger nära den tröskel som får dem att fyra av snabba nervimpulser. Dessa impulser beror på att kanaler i cellernas membran öppnar sig och släpper igenom elektriskt laddade joner. En för hög eller låg tröskel kan orsaka epilepsi, smärta eller hjärtrytmrubbning.

Min grupp studerar en nya mekanism varmed olika läkemedelsliknande substanser kan höja eller sänka tröskeln genom att öppna eller stänga spänningsaktiverade jonkanaler.  

Forskningsprojekt

Forskningsområden

Publikationer

A drug pocket at the lipid bilayer-potassium channel interface

Författare: Nina Ottosson, Malin Silverå Ejneby, Xiongyu Wu, Samira Yazdi, Peter Konradsson, Erik Lindahl, Fredrik Elinder

Publ 2017
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Tracking a complete voltage-sensor cycle with metal-ion bridges

Författare: Ulrike Henrion, Jakob Renhorn, Sara Börjesson, Erin M Nelson, Christine S Schwaiger, Par Bjelkmar, Björn Wallner, Erik Lindahl, Fredrik Elinder

Publ 2012
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Polyunsaturated fatty acid analogs act antiarrhythmically on the cardiac I-Ks channel

Författare: Sara Liin, Malin Silverå Ejneby, Rene Barro-Soria, Mark Alexander Skarsfeldt, Johan Larsson, Frida Starck Härlin, Teija Parkkari, Bo Hjorth Bentzen, Nicole Schmitt, H. Peter Larsson, Fredrik Elinder

Publ 2015
Typ Artikel i tidskrift
Till publikationen

Om mig

CV

  • Med dr 1994
  • Docent 1999
  • Professor sedan 2004
  • Prodekan sedan 2012

Undervisning

  • Läkarprogrammet

Nätverk

  • Styrelsemedlem i Nordiska förenings för fysiolog
  • Sekreterare i Svenska nationalkommittén för farmakologi, fysiologi och neurovetenskap

Utmärkelser/priser

  • Fernströmpriset för yngre forskare 2010

Medarbetare

Övrigt

Organisation