Barn, kultur och visuella perspektiv

Hur deltar barn i, och görs till del av, olika kulturella och kommersiella praktiker? Utifrån samtida och historiska aspekter granskas vardagliga visuella, materiella och konsumtionskulturella praktiker.

Forskare