Fotografi av Yelyzaveta Hrechaniuk

Yelyzaveta Hrechaniuk

Postdoktor

Jag är intresserad av frågor som rör barn, kultur, värden och värderingar i olika sammanhang som exempelvis välgörenhet och kulturarv.

Barn, terrorism och kulturarv

I mitt nuvarande projekt undersöker jag skärpunkten mellan barnkultur, kulturarv och terrorism. Vardagliga saker och ting som vi ofta förknippar med barnkultur och lek - så som gosedjur, leksaker och teckningar - har blivit en självklar del av spontana minnesplatser och andra praktiker som utförs för att hedra och minnas de drabbade i terrorattacker. Dessa ting kan sedan samlas in och bevaras på museer och arkiv och på det sättet blir barnkultur en viktig del av kulturarvet. Hur kan vi förstå denna egentligen långt ifrån självklara kopplingen mellan barnkultur, åminnelse och kulturarv? Det är en av frågorna som jag undersöker genom att studera två museisamlingar som gjordes i sviterna av terrordådet på Drottninggatan i Stockholm i april 2017. Etiska frågor som rör forskning med arkivmaterial är också något som jag särskilt fokuserar på.

Projektet bedrivs i anslutning till ett större forskningsprojekt Barns kulturarv - arkivets visuella röster, läs mer om det nedan.

Välgörenhet "av barn för barn"

Jag disputerade 2021 på avhandlingen Children helping children? Values and concerns in corporate charity. Avhandlingen undersöker ett empiriskt case av så kallad "cause-related marketing" där företag donerar hela eller delar av omsättningen från försäljningen av en produkt till ett välgörande ändamål. Jag studerade en sådan kampanj som var ett samarbete mellan det internationella möbel- och heminredningsföretaget IKEA och den internationella ideella organisationen Rädda Barnen. I marknadsföringen beskrivs den som en kampanj där barn hjälper andra barn genom design och kreativitet. Sammantaget visar studien att välgörenhetsarbete som drivs av företag väcker frågor hur välgörenhet blir välgörenhet; vad som kan räknas som välgörenhet idag; och större frågor om värden vi tillskriver barn.

Avhandlingen kombinerar två tvärvetenskapliga forskningsfält, Child Studies (barn- och barndomsstudier) och Valuation Studies som teorimässigt inspireras av teknik- och vetenskapsstudier (Science and Technology Studies, STS).

Forskning

Publikationer

2023

Anna Sparrman, Yelyzaveta Hrechaniuk, Olga Anatoli Smith (Ivanova), Klara Andersson, Deniz Arzuk, Johanna Annerbäck, Linnea Bodén, Mindy Blaise, Claudia Castañeda, Rebecca Coleman, Florian Eßer, Matt Finn, Daniel Gustafsson, Peter Holmqvist, Jonathan Josefsson, Peter Kraftl, Nick Lee, Karín Lesnik-Oberstein, Sarah Mitchell, Karin Murris, Alex Orrmalm, David Oswell, Alan Prout, Rachel Rosen, Katherine Runswick-Cole, Johanna Sjöberg, Karen Smith, Spyros Spyrou, Kathryn Bond Stockton, Affrica Taylor, Ohad Zehavi, Emilia Zotevska (2023) Child Studies Multiple: Collaborative play for thinking through theories and methods Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, Vol. 15 Vidare till DOI
Anna Sparrman, Johanna Sjöberg, Yelyzaveta Hrechaniuk, Linn Köpsell, Karin Isaksson, Maria Eriksson, Alex Orrmalm, Päivi Venäläinen, Ylva Ågren, Natalie Coulter, Ulrika Kjellman, Pål Aarsand, Marek Tesar, Karen Sanchez-Eppler, Elizabeth Wells (2023) Archives and children's cultural heritage Archives and records Vidare till DOI

2021

Yelyzaveta Hrechaniuk (2021) Children helping children?: Values and concerns in corporate charity
Yelyzaveta Hrechaniuk (2021) Masterpiece: thinking about children and creative industries with values Cultural and creative industries of childhood and youth: an interdisciplinary exploration of new frontiers, s. 105-120

2019

Yelyzaveta Hrechaniuk (2019) Children's creativity Making culture: Children's and young people's leisure cultures, s. 28-32

Podd

Pod

CV

CV i korthet

  • 2022 Postdoktor, Tema Barn, Linköpings universitet
  • 2021 Filosofie doktorsexamen, Linköpings universitet
  • 2016 Masterexamen, Master in Child Studies (2 years), Tema Barn, Linköpings universitet
  • 2013 Masterexamen, Master in philology, “Theory, history of literature and comparative literature”, National University of Kyiv-Mohyla academy, Kyiv, Ukraina
  • 2011 Kandidatexamen, Bachelor in philology (linguistics and literature), National University of Kyiv-Mohyla academy, Kyiv, Ukraina

Undervisning

Jag undervisar på olika kurser på Masterprogrammet i Child Studies; Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem och Kandidatprogrammet i samhällsplanering. Jag är också ansvarig för kursen Barn, kultur och fritid som erbjuds som en fritidskurs och inom ramar för uppdragsutbildning. 

Jag handleder uppsatser på grundläggande och avancerad nivå.

 

Konferenser och presentationer

2023 Strimman föreläsning Barn, terror och kärnkraft tillsammans med Karin Edberg

2022 föredrag i Studenthuset War on Ukrainian cultural heritage.

2023 BIN Norden conference Child cultures: Landscapes for play, art and explorations, Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Norge.

2023 Nordiskt forskarnätverk om människa-djurrelationer i barn- och ungdomslitteratur, Linköpings universitet.

2019 workshop Making culture: Children’s and young people’s leisure cultures, Kulturanalys Norden, Göteborg.

2018 Child and Teen Consumption conference Cultural and Creative Industries of Childhood and Youth, University of Poitiers and Angoulême, Frankrike.

2018 Nätverksträff Nya vägar, nya perspektiv på barn- och ungdomsforskning?, Tema Barn, Linköpings universitet.

2016 Nordisk forskarkonferens: Med bilden i fokus, Svenska barnboksinstitutet, Stockholm.

2014 The Child and the Book conference Time, Space and Memory in Literature for Children and Young Adults, National and Kapodistrian University of Athens, Grekland. 

Undervisning

Om Tema Barn