Hur och varför skapas kreativa barn?

”Kreativitet” är ett mycket populärt begrepp inom en mängd olika områden, inklusive pedagogik– och affärssfären samt kreativa industrier och psykologi, där det först och främst framställs som positivt och värdefullt. I en västerländsk kontext har idéer om kreativitet dessutom starka kopplingar till barndomen: småbarn framställs ofta som ”naturligt kreativa”, i skarp kontrast mot vuxna.

Med min bakgrund inom fältet för kritiska barndomsstudier är utgångspunkten att ifrågasätta sådana påståenden som ofta tas för givet. Tänk om barn inte är kreativa, utan görs kreativa? Vilka är det som i första hand insisterar på att barn naturligt är mycket mer fantasifulla än vuxna och varför? Vilka sociala, kulturella, emotionella och ekonomiska omdömen tillskrivs ”kreativa barn” och deras fantasifulla produkter när kreativiteten kommodifieras? Dessa är några av de frågor som stödjer mig just nu, i början av mitt avhandlingsprojekt, där jag utforskar hur bilden av "det kreativa barnet” skapas i olika medier, online och offline, med ett särskilt fokus på visuella material och visuell kultur.

Jag intresserar mig lika mycket för kreativa forskningsmetoder som perspektiv på kreativitet inom forskningen och akademin. Behöver en kreativitetstudie nödvändigtvis kreativa metoder? Jag är speciellt nyfiken på ”new wave” inom barn- och barndomsstudierna, som uppmuntrar till självreflexiv forskning samt lägger mycket vikt vid skrivprocessen.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

CV & Publikationer
Visa/dölj innehåll

CV i korthet

 • 2016
  Doktorand, Tema Barn, Linköpings universitet

 • 2016
  Masterexamen.
  Master in Child Studies (2 years), Tema Barn, Linköpings universitet

 • 2013
  Masterexamen.
  Master in philology, “Theory, history of literature and comparative literature”, National University of Kyiv-Mohyla academy, Kyiv, Ukraine

 • 2011
  Kandidatexamen
  Bachelor in philology (linguistics and literature), National University of Kyiv-Mohyla academy, Kyiv, Ukraine

Publikationer

Hrechaniuk, Y. (2016). ”Mediation of children’s voices in published letters to Ukrainian soldiers: The case of Листи на війну. Діти пишуть солдатам / Letters on the War. Children Write to Soldiers”. Master’s thesis in Child Studies, Linköping University, Department of Child Studies.

Hrechaniuk, Y. (2015). ”Narrating trauma: Reflections of collective traumas in recent Ukrainian picturebooks”. Master’s thesis in Child Studies, Linköping University, Department of Child Studies.

Presentationer

”Who’s afraid of the uncreative child? – Exploring ideas around children’s creativity”,
TEDxNorrköpinSalon 2 november 2017, Visualiseringscenter, Norrköping

"The Yellow Brick Road to El Dorado: Mapping the Land of Oz”
The Child and the Book: Time, Space and Memory in Literature for Children and Young Adults, 10-12 april 2014, National and Kapodistrian University of Athens, Athens.

Konferenser

Nordisk forskarkonferens 2016: Med bilden i fokus, 29-31 augusti 2016, Svenska barnboksinstitutet, Stockholm.

Handledare
Visa/dölj innehåll

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Om Tema Barn
Visa/dölj innehåll