Pandemin med coronavirusets spridning riskerar att påverka viktiga samhällsfunktioner och därmed redan utsatta barn. Här samlar vi kunskap om hur yrkesverksamma vuxna kan hantera större kriser.

Med anledning av utvecklingen kring det nya coronaviruset lever vi i en tid med stor osäkerhet som kan vara svår att hantera. Du som arbetar med barn inom olika sektorer bär en extra tung börda och behöver hitta sätt att ta hand om dig själv och dina kollegor och medarbetare.

Nu ställs vi alla inför situationer där många faktorer är okända för oss och det kan bli svårare att hitta lösningar på olika problem. Det leder till stress och oro som många kommer att leva med under en längre tid. Därför är det viktigt att hitta strategier för att hantera stress och dämpa oro.

Att prata med barn om coronaviruset

Barn kan behöva extra uppmärksamhet och ha behov av att prata om sin oro över det som händer kring coronavirusets spridning.  

Ladda ner filmen som pdf i powerpointformat.

 

 

 

Råd och relaterat material

Barnsäkrad verksamhet

I rådande läge är det extra viktigt att säkerställa ett barnsäkert förfarande i alla verksamheter där barn deltar. Här är fem saker att tänka på.

Material kopplat till covid-19

bilder på barnafridsloggan och covid-4p-loggan

Barnafrid i internationell insamling av yrkesverksammas erfarenheter kring coronakrisen

Hela världen efterfrågar mer kunskap om vilka effekter covid-19 har på barns välbefinnande. Barnafrid är partner i ett globalt initiativ där yrkesverksamma som möter barn anonymt kan samla in covid-relaterade erfarenheter.

bilder på deltagare vid globala End violence against children-webinariet,

Barnafrid i globalt webbseminarium om våld mot barn under coronakrisen

Den 13 maj anslöt sig nästan 1 000 personer från 130 länder till ett globalt webbseminarium om att bekämpa våld mot barn under covid-19-pandemin. Barnafrids programchef Maria Schillaci var en av talarna.

Att möta barn i sorg

Poa Samuelberg, leg. psykolog och utredare på Barnafrid har samlat fakta och vanliga frågor om hur barn reagerar när någon nära anhörig dör. Informationen riktar sig framför allt till yrkesverksamma personer.

Barnafrid deltar i Jämställdhetsmyndighetens corona-uppdrag

Jämställdhetsmyndigheten ska utveckla arbetssätt för att kommuner ska kunna sprida information om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld anledning av utbrottet av covid-19. Barnafrid deltar i arbetet.

Barnafrids utredare i UR-program om coronakrisen

Poa Samuelberg, psykolog, psykoterapeut och utredare på Barnafrid, deltog nyligen i Utbildningsradions serie ”Stilla din oro i kristid”. I programmet berättar hon om hur kriser påverkar barn, och hur man kan agera som vuxen.

Uppdrag psykisk hälsa -- logotyp.

Uppdrag psykisk hälsa samlar info for vuxna barn och unga

Barn och ungdomar behöver en trygg grund i hemmet. Men de har också ofta frågor och funderingar som de vill dela med andra. Uppdrag Psykisk Hälsa samlar information som både vuxna och unga kan ha nytta av under pandemin.

bild på pappersfigurer.

Olika råd i coronakrisen

Läs om coronaviruset i pictogram, Barnombudsmannens information eller tips från statens medieråd. Här är länkar till olika verksamheter riktade mot barn.

Barnafrid genrebild.

Råd till yrkesverksamma under coronakrisen

Corona-krisen riskerar att drabba barn på olika sätt, exempelvis när vården är hårt pressad. Här är några råd om inför den tuffa utmaning som du kanske har framför dig i ditt arbete med att möta utsatta barn.

End children against children logotype

Digital plattform om utsatta barn och covid-19

Det globala partnerskapet End violence against children varnar för coronaviruset effekter på barnens sociala situation, på sin nya, digitala plattform om coronakrisen.