Om att hantera coronakrisen

Pandemin med coronavirusets spridning riskerar att påverka viktiga samhällsfunktioner och därmed redan utsatta barn. Här samlar vi kunskap om hur yrkesverksamma vuxna kan hantera större kriser.

Med anledning av utvecklingen kring det nya coronaviruset lever vi i en tid med stor osäkerhet som kan vara svår att hantera. Du som arbetar med barn inom olika sektorer bär en extra tung börda och behöver hitta sätt att ta hand om dig själv och dina kollegor och medarbetare.

Nu ställs vi alla inför situationer där många faktorer är okända för oss och det kan bli svårare att hitta lösningar på olika problem. Det leder till stress och oro som många kommer att leva med under en längre tid. Därför är det viktigt att hitta strategier för att hantera stress och dämpa oro.

Att prata med barn om coronaviruset

Barn kan behöva extra uppmärksamhet och ha behov av att prata om sin oro över det som händer kring coronavirusets spridning.  

Ladda ner filmen som pdf i powerpointformat.

 

 

 

Råd och relaterat material

Material kopplat till covid-19